De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oog voor Jongeren met een licht verstandelijke beperking Jopie Nooren Voorzitter Raad van Bestuur Lunet zorg 3 september 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oog voor Jongeren met een licht verstandelijke beperking Jopie Nooren Voorzitter Raad van Bestuur Lunet zorg 3 september 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Oog voor Jongeren met een licht verstandelijke beperking Jopie Nooren Voorzitter Raad van Bestuur Lunet zorg 3 september 2012

2 Jullie praten vandaag over mij

3 In woord en beeld…. http://www.jongenlastig.nl/publicatie s/animatiefilmpje-jong-en-lastig.dot

4 Jong en licht verstandelijk beperkt Volgens DSM-IV TR (diagnose): 1.Een beneden gemiddeld IQ (50 – 85). 2.Gelijktijdig aanwezige tekorten in of beperkingen van het huidige aanpassingsgedrag 3.Ontstaan voor het 18 e jaar. Lichte beperking ≠ lichte ondersteuning

5 Grote verschillen in ontwikkeling Kalenderleeftijd18 jaar Lichamelijke ontwikkeling 18 jaar Intelligentie 7 jaar Zelfredzaamheid8 jaar Omgang met anderen5 jaar Emotionele ontwikkeling3 jaar Dit betekent -een volwassen lijf en uitstraling -de emotionele behoeften van een klein kind (lekker op schoot zitten, behoefte aan nabijheid van volwassene, samen doen, bescherming, veiligheid) -snapt “schoolse opdrachtjes” uit groep 3 -reageert op teleurstelling met een driftbui van een peuter

6 Mogelijke bijkomende problemen Epilepsie Communicatieproblemen Psychische/psychiatrische problemen (bv. ADHD, autisme enz.) Gedragsproblemen Verslavingsproblemen

7 Verzuipen in het leven, maar vragen niet om hulp

8

9 Om wie gaat dan? 680 cliënten onder 23j 410 cliënten onder 18j Ongeveer 300 jongeren met een LVB Ondersteuning: -logeren: 110 -ODC: 90 -Ambulant: 110 -Dagbesteding: 50 -Wonen: 40

10 Hoe kijken wij tegen de jongeren aan? –Zijn mensen net als jij en ik (WWWW) –We gaan uit van wat iemand wel kan –Accepteren iemand zoals hij/zij is –Geven structuur en ondersteuning op maat –Versterken eigen kracht en die van de omgeving

11 Sociaal model & Burgerschapsparadigma Presentiebenadering ‘Waarden’ ‘Tools’ en methodieken Multidisciplinair werken in netwerken, Specialistische steunstructuur Normaal waar het kan, specifiek waar het moet Kwaliteit van bestaan: Zelfstandigheid, sociale participatie & welzijn JONGERE PROFESSIONAL DIALOOG Ontwikkelen is vallen en opstaan

12 Wat bieden we nu? Wonen met behanding en/of begeleiding o.a. logeerhuis, trainingshuis of woongroep Ambulante behandeling en/of begeleiding o.a.gezindsondersteuning, orthopedagogische dagbehandeling, naschoolse behandeling en ondersteuning tienermoeders met kinderen Begeleid werken en dagbesteding

13 Ondersteuning op maat Lokaal & sociaal verankerde zorg naast specialistische dienstverlening Bundelen van krachten en expertise bij multiproblematiek o.a. DOOR, Stedelijk Kompas, Huiskamer plus, Kindzorg, speciaal onderwijs cluster 3 en 4, orthopedagogische behandelcentra, OPSY

14 Hoe is het nu geregeld? Wettelijke basis –mn. Algemene wet bijzondere ziektekosten –Collectieve aanspraken en financiering –Zorgkantoor (=verzekeraar) maakt afspraken –Indicatieorgaan stelt aard en omvang zorg vast Ontwikkelingen –Regionaal budget is op –Scheiden wonen – zorg –Minder geld voor vervoer naar school en dagbesteding

15 Wat vragen we van u? Investeer in de jeugd, heb compassie met jongeren met een licht verstandelijke beperking Accepteer dat bij jongeren met complexe problemen kosten voor de baat uitgaan Partnership: aansluiten op lokaal en regionaal ontwikkelde initiatieven Werk onderling samen, accepteer dat niet alles in elke gemeente kan Vereenvoudig de toegang en verantwoording

16 Gewoonweg, Zelf doen Samen doen Goed doen Lokaal doen Anders doen Investeren in de jeugd is investeren in de toekomst!


Download ppt "Oog voor Jongeren met een licht verstandelijke beperking Jopie Nooren Voorzitter Raad van Bestuur Lunet zorg 3 september 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google