De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jouw partner in de school 10 manieren om medezeggenschap te verbeteren SPO Utrecht 23 januari 2014 Marjolein Hoekstra CNV Onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jouw partner in de school 10 manieren om medezeggenschap te verbeteren SPO Utrecht 23 januari 2014 Marjolein Hoekstra CNV Onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 www.cnvo.nl Jouw partner in de school 10 manieren om medezeggenschap te verbeteren SPO Utrecht 23 januari 2014 Marjolein Hoekstra CNV Onderwijs

2 www.cnvo.nl Voorstellen: globaal Wie in de mr Wie in de gmr Wie al langer dan 2 jaar in raad Wie is nieuw in de mr Wie is personeelslid Wie is ouderlid Toevallig ook nog een stagiaire

3 www.cnvo.nl werkwijze Ieder onderwerp: max. 5 minuten Bij ieder onderwerp: Uitleg Marjolein Checklijst invullen: wat passen we toe

4 www.cnvo.nl 1 Kennis van rechten en plichten Informatierecht Overlegrecht Initiatiefrecht (G)MR-vergaderingen / overlegvergaderingen Punten aanleveren voor overlegvergadering Advies en instemming en procedure Reglement en CAO

5 www.cnvo.nl 2 Missie en visie van de (g)mr De (g)mr heeft zijn bestaansrecht omschreven De (g)mr heeft de weg daar naartoe omschreven De achterban kent de visie en missie van de gmr Uw gedrag sluit aan op de missie en visie van de raad

6 www.cnvo.nl Visie bestuur SPO De SPO wil kindvriendelijk, goed onderwijs, in prettige gebouwen, gegeven door professionele leerkrachten, aangestuurd door deskundige managers, in goed overleg met de medezeggenschapsraad en met een betrokken en professioneel College van bestuur". Het openbaar onderwijs wordt controleerbaar democratisch bestuurd. In school zijn ouders en teamleden welkom om op actieve wijze mee te denken en mee te doen. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is nauw betrokken bij de totstandkoming van bestuursbeleid.

7 www.cnvo.nl 3 Speerpunten van de (g)mr Speerpunten omschrijven Speerpunten sluiten aan bij de missie en visie De speerpunten worden regelmatig op de agenda geplaatst Beleid checken op de speerpunten Voorstellen om bestaand beleid aan te passen op de speerpunten Voorstellen om beleid te ontwikkelen over de speerpunten Evaluatie

8 www.cnvo.nl 4 Profileren van de mr in de school / gmr bij de mr’en Missie/visie en speerpunten in teamvergadering bespreken en met overlegpartner Via social media bekend maken Via nieuwsbrieven bekendmaken Leden voorstellen met foto en ambitie Eigen logo Aanwezig bij 10 minuten-gesprekken Kracht van herhaling toepassen Gmr: jaarlijkse bijeenkomst met mr’en rond thema Iedere mr heeft contactpersoon in gmr

9 www.cnvo.nl Speerpunten GMR (training NKO 2010) Scholing Het aanbieden van scholing gericht alle MR-leden en speciaal op beginnende MR leden om functioneren te bevorderen Professionalisering (G)MR -gebruik van het blad Overzicht - MR Netwerk gebruiken voor kennisuitwisseling tussen MR leden en actuele ontwikkelingen aan de orde te stellen -de GMR informatie naar de MR leden verder te optimaliseren: leeswijzer bij zoveel mogelijk beleidsstukken. De MR ontvangt 3x per jaar een nieuwsbrief met informatie over medezeggenschap. Bezoek MR Het bezoek van het DB van de GMR om de relatie te verstevigen, uitleg te geven over het functioneren van de GMR en over het belang MR/GMR. Jaarlijks zal een aantal MR-en bezocht worden.

10 www.cnvo.nl 5 Achterban betrekken Achterban gmr = afzonderlijke mr’en Achterban mr= ouders, personeel (leerlingen) Verschillende benadering, maar beiden: Halen of brengen informatie of beiden Raadplegen conform reglement Agendapunt indienen conform reglement Deskundigheid gebruiken van achterban Agenda’s en verslagen speerpunten

11 www.cnvo.nl Achterban meer betrekken bij de werkzaamheden van de MR (training NKO 2010) Notulen van iedere MR vergadering op de website gezet. Leuk vorm gegeven in nieuwsbrief met kaders waarin samenvattingen staan. Zijn de MR-leden bekend? Stellen zichzelf voor op de website. Hieruit kan je al opmaken wat voor type het is. Verspreiding van de notuelen via email. Algemene ouderavond over de MR met een leuk thema MR-lid dat informatie geeft tijdens de eerste ouderavond in het nieuwe schooljaar. Weten ouders dat de MR openbaar is?

12 www.cnvo.nl 6 vaardig communiceren en onderhandelen Afhankelijk van visie en van het doel dat de raad wil behalen of het speerpunt. Zacht op relatie, hard op inhoud Harmoniemodel/vechtrelatie Op hoofdlijnen waar het kan, op details waar het moet Belangen achter de standpunten herkennen of vragen bij overlegpartner Waar nodig deskundigheid meenemen Altijd alternatieven aandragen

13 www.cnvo.nl Vier medezeggenschapsstijlen (training NKO 2010) Ondernemende stijl: ambitieus, overtuigend, zelfverzekerd, organisator, initiatiefrijk, zelfstandig, avontuurlijk, inventief. Stimulerende stijl: energiek, goede luisteraar, bemiddelaar, tactvol, flexibel, inlevingsvermogen, inspirerend. Dienstverlenende stijl: bescheiden, praktisch, behulpzaam, rustig, zorgzaam, doelgericht, trouw. Regelende stijl: ordelijk, oplettend, gedisciplineerd, bedachtzaam, serieus, zorgvuldig.

14 www.cnvo.nl 7 successen delen Laat zien wat de (g)mr doet en/of bereikt Scholing en vertaling naar school/stichting Instemming/advies: wat is dankzij mr en gmr gewijzigd. Speerpunten: welk beleid wijzigt waar Achterban goed en regelmatig informeren Cadeautje bij het MR-jaarverslag (met logo of gegevens (g)mr) Social media gebruiken

15 www.cnvo.nl 8 procedures volgen Maak reële afspraak over termijnen De (g)mr laat zich niet onder tijdsdruk plaatsen Advies- en instemmingsaanvragen schriftelijk ontvangen van overlegpartner advies en instemming mondeling en schriftelijk en beargumenteerd, zowel bij + als bij – afspraken over de vaststelling van het verslag van de overlegvergadering De p(g)mr en o(g)mr vergaderen niet apart, tenzij daarover afspraken zijn gemaakt De (g)mr zorgt ervoor dat iedereen in de (g)mr op hetzelfde moment een advies- of instemmingsverzoek ontvangt

16 www.cnvo.nl 9 beleid evalueren Eenmaal per jaar het sociaal jaarverslag Eenmaal per jaar het financieel jaarverslag Eenmaal per jaar overleg over arbeidsvoorwaarden van categorieën personeelsleden Afspraken maken over evaluatie van beleid waarover de (g)mr advies/instemming geeft Waar wenselijk of noodzakelijk verzoeken om aanpassing beleid Eventueel eerst achterbanberaad

17 www.cnvo.nl 10 De (g)mr als professional Netwerk opbouwen Zorgen voor continuïteit in de raad In- en externe deskundigen inhuren voor bepaald onderwerp Scholing volgen Congressen bijwonen over medezeggenschap Brede ondersteuning zoeken bij werkzaamheden (g)mr: Ambtelijk secretaris Secretaresse MR-Partnerschap vakbond

18 www.cnvo.nl Zij er nog vragen blijven liggen? Vooruit, voor één keer gratis. Marjolein Hoekstra: 030-751 17 95 mhoekstra@cnvo.nl Informatie over scholing of MR-Partnerschap: 030-751 17 85 scholing@cnvo.nl


Download ppt "Jouw partner in de school 10 manieren om medezeggenschap te verbeteren SPO Utrecht 23 januari 2014 Marjolein Hoekstra CNV Onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google