De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zelfwaardering en acceptatie door leeftijdsgenoten EEN LONGITUDINAAL ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOLKINDEREN - WENDY DONDERS EN KARINE VERSCHUEREN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zelfwaardering en acceptatie door leeftijdsgenoten EEN LONGITUDINAAL ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOLKINDEREN - WENDY DONDERS EN KARINE VERSCHUEREN."— Transcript van de presentatie:

1 Zelfwaardering en acceptatie door leeftijdsgenoten EEN LONGITUDINAAL ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOLKINDEREN - WENDY DONDERS EN KARINE VERSCHUEREN

2 Inleiding  Longitudinaal onderzoek naar verband zelfwaardering en acceptatie leeftijdsgenoten  Steekproef 164 kinderen (negen –tot twaalfjarigen)  Peeracceptatie op twaalfjarige leeftijd  Ontwikkeling kind  belang van relaties basisschoolleeftijd  Peerrelaties = relaties met leeftijdsgenoten

3 Inleiding  Verschillen in zelfwaardering tussen verschillende statusgroepen  Gebruik van nominatie- en ratingsprocedures = betrouwbaar en systematisch  Belang van goede peerrelaties  vorming gezond zelfconcept  Geaccepteerde kinderen  positief zelfconcept  Verworpen kinderen  negatief zelfconcept  Onderzoek Jackson & Bracken  vaststelling verschil populaire en verworven kinderen en hun zelfwaardering  Weinig verschil tussen kinderen met controversiele, gemiddelde, genegeerde en ongeclassificeerde status

4 Belang van het onderzoek  Nagaan zelfwaardering  Een antecedent of een consequent van de sociometrische status?  Interventieonderzoeken spelen belangrijke rol bij dit verband  Marshall  neg. reacties  daling van zelfaanvaarding tot gevolg  Pos. Reacties  stijgen NIET de zelfaanvaarding  verwachtingen kind in sociale situaties  ‘self fulfilling prophecies’  verband nog steeds onduidelijk!

5 Methode/ aanpak onderzoek  Competentiebelevingsmodel voor kinderen (CBSK)  Zelfbeeld kind  Inschatten van eigen vaardigheden  Beoordelingen  gemiddelde score per kind  Standaardscore  Significante correlaties

6 Instrumenten - Zelfwaardering  Gebruik van CBSK (zelfrapporteringsmeting)  Functioneren op specifieke gebieden  Beoordeling globaal gevoel van eigenwaarde  CBSK  aspecten van zelfwaardering bij kinderen  Er zijn 6 subschalen  Schoolvaardigheden  Sociale acceptatie  Sportieve vaardigheden  Fysieke verschijning  Gedragshouding  Gevoel van eigenwaarde  Per subschaal 6 items  gehele test bestaat uit 36 items

7 Instrumenten – acceptatie door leeftijdsgenoten  Twee manieren  Sociometrische ratings  Vijfpuntenschaal ‘ Hoe graag heb ik de andere?’  Elk kind krijgt gemiddelde score  Wordt later omgezet naar een standaardscore  Sociometrische nominaties  Telkens 3 namen die het best passen bij : ‘Met wie speel ik het liefst en met wie speel ik het minst graag?’  Liked-most en liked-least scores  Elk kind heeft een score voor sociale preferentie en sociale impact

8 Resultaten van het onderzoek  Stabiliteit zelfwaardering:  Scores 1 e onderzoek gecorreleerd met score 2 e onderzoek  Stabiliteit sociale status:  Sociale preferentiescores op negen en twaalfjarige leeftijd  een correlatie

9 Conclusie onderzoek  Hogere acceptatie leidt tot pos. beoordeling van zichzelf  Aanvaard door klasgenoten:  zichzelf toeschrijven van beter gedragshouding  Op 9- jarige leeftijd weinig aanvaard worden:  Meer risico om later een nog lagere positie te hebben wat betreft zelfwaardering  Populaire kinderen schatten hun mate van sociale acceptatie hoger in dan de verworpen kinderen

10 Discussie over het onderzoek  Concurrente verbanden tussen variabelen zowel 9- jarigen als 12- jarigen worden in kaart gebracht.  Er is geen enkele aanwijzing opdat zelfwaardering een antecedent of een consequent is van de sociometrische status  Geen evident voor de stelling!  Dit onderzoek werkt met groepen leeftijdsgenoten die al langere tijd bestaan (klasgroepen)  Overwogen van verandering van groep leeftijdsgenoten  Geen voldoende voorwaarde om causale conclusies te trekken  Focust zich vooral op verbanden tussen 2 geïsoleerde variabelen  Conclusie: Men eist voor volgend onderzoek een omvattender model

11

12 Bronnen van de afbeeldingen  AFBEELDING OP DIA 2 https://www.google.com/search?q=longitudinaal+onderzoek&espv=2&biw=1920&bih=947&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved= 0ahUKEwj2zJ-trtHJAhWGVhQKHfQIDK0Q_AUIBigB#imgrc=gxAEnYdGtNm1EM%3A https://www.google.com/search?q=longitudinaal+onderzoek&espv=2&biw=1920&bih=947&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved= 0ahUKEwj2zJ-trtHJAhWGVhQKHfQIDK0Q_AUIBigB#imgrc=gxAEnYdGtNm1EM%3A  AFBEELDING OP DIA 3 http://www.bloggen.be/antjes_vrienden/archief.php?ID=172688  AFBEELDING OP DIA 4 https://www.google.com/search?q=self+fulfilling+prophecy&espv=2&biw=1920&bih=947&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0a hUKEwjai9_PrtHJAhXJtBQKHRBdBVoQ_AUIBigB#imgrc=CrFoVtLo_atMpM%3A https://www.google.com/search?q=self+fulfilling+prophecy&espv=2&biw=1920&bih=947&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0a hUKEwjai9_PrtHJAhXJtBQKHRBdBVoQ_AUIBigB#imgrc=CrFoVtLo_atMpM%3A  AFBEELDING OP DIA 5: http://ccng.zebrafish.be/aanpak.htmlhttp://ccng.zebrafish.be/aanpak.html  AFBEELDING OP DIA 6 http://www.cbsk.com.br/http://www.cbsk.com.br/  AFBEELDING OP DIA 8 http://www.hermanbroerenschool.nu/informatie/de-resultaten-van-ons-onderwijshttp://www.hermanbroerenschool.nu/informatie/de-resultaten-van-ons-onderwijs  AFBEELDING OP DIA 9 http://www.damhuiselshoutverschure.nl/Opdrachten-besturingsmodelhttp://www.damhuiselshoutverschure.nl/Opdrachten-besturingsmodel  AFBEELDING OP DIA 10 http://www.besite.nl/over_besite/discussies-over-sociale-media/http://www.besite.nl/over_besite/discussies-over-sociale-media/  AFBEELDING OP DIA 11 http://www.sportpartners.nl/http://www.sportpartners.nl/


Download ppt "Zelfwaardering en acceptatie door leeftijdsgenoten EEN LONGITUDINAAL ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOLKINDEREN - WENDY DONDERS EN KARINE VERSCHUEREN."

Verwante presentaties


Ads door Google