De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STUURGROEP GWW MAART 2016 Verslag in groen. 2 Doelstelling netwerk 2 Wederzijdse uitwisseling scholen en begeleiders Gedeelde verantwoordelijkheid coördinatoren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STUURGROEP GWW MAART 2016 Verslag in groen. 2 Doelstelling netwerk 2 Wederzijdse uitwisseling scholen en begeleiders Gedeelde verantwoordelijkheid coördinatoren."— Transcript van de presentatie:

1 STUURGROEP GWW MAART 2016 Verslag in groen

2 2 Doelstelling netwerk 2 Wederzijdse uitwisseling scholen en begeleiders Gedeelde verantwoordelijkheid coördinatoren (= vertegenwoordiging team) en begeleiders Informatiedoorstroming in ruime zin: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – regio – school - leraren

3 3 Doelstelling netwerk 3 Belang van behoedzaam om te gaan met elkaars informatie Ethisch reflecteren: doen we het goed? Doen we het op de goede manier? Doen we het goede om de goede redenen?

4 4 AGENDA 1 Overlopen vorig verslag en aanvullingen 2 Lalonde nog steeds bruikbaar? 3 Pedagogische visie 4 Visie op zorg 5 Uitwisseling per component 6 Varia en verdere planning

5 5 Vorig verslag Stageplaatsen van dezelfde IM kunnen wel als het niet over hetzelfde onderwijsniveau gaat! Zie ook info op site voor GWW èn voor stage (algemeen)! Oproep om uit te wisselen?!

6 6 Concrete vragen scholen Ik ben eigenlijk wel eens benieuwd naar het stageschrift van 5 GWW. M.a.w. hoeveel en welke taken worden verwacht tijdens de stageperiode van een leerling uit het 5e jaar GWW. (IMB) Rondvraag – Hangt samen met activiteitenlijst en doelstellingen stage, geziene leerstof – Stageschrift = verplicht, wettelijk. Maar kan divers ingevuld worden. – Inspiratie via www.uni-form.be, zie vorig verslag!www.uni-form.be

7 7 Uitwisseling stageopdrachten 3 luiken: kennismaking – doelgroep – vertaling lesinhoud naar stage Keuze stage voor elke stage – per stage telkens andere opdracht aangepast aan specificiteit setting Leerlijn van 5 naar 6 verwerken in stageopdrachten Voorbereiding en verwerking stageopdrachten in lessen en seminarie Toepassing rond visie binnen setting Sociale vaardigheden en attitudes: concrete voorbeelden Specifieke vernieuwingen (impact binnen setting) GVO-acties bevragen Onvoldoende diepgang van uitwerking: belang van bijvragen – verwerking in lessen – bespreking tijdens stage met stagebegeleider => criteria? Niet enkel informatieve invul / knip en plak vragen, ook en vooral kritisch bevragen + analyse Belang zelfreflectie stimuleren Belang attitudes Belang observeren Belang vereknning doelgroepen, maar ook verschillende beroepsgroepen en hun taakinvulling Uitwisseling binnen de klas ivm stageopdrachten is verrijkend

8 8 Uitwisseling stageopdrachten Laatste keuzestage als basis voor gip Aanzet GIP vanaf 5 e jaar reeds: vanuit eigen competentiegroei. GIP kan verschillen per leerling!

9 9 Uitwisseling stageopdrachten Bezorgdheid omtrent aantal stageplaatsen: bij keuze = in functie van studierichtingprofiel verrijkend, maar vaak ver rijden. Niet altijd mogelijk (vb. toegang binnen ziekenhuis, thuiszorg, enz.). – Belang van voldoende communicatie omtrent verwachtingen stagiair GWW – Eventueel werken met observatie-momenten (teamoverleg / multidisciplinair team) – Leerlingen zelf laten zoeken naar stageplaats (lukt hen soms wel, via contacten). Wel gevaar belangenvermenging bewaken.

10 10 Oefening Lalonde (inspiratiedag) Gemengde groep – A3 blad = schema Lalonde Gezondheid en welzijn voor minderheden. Vul in de 4 vakken voorbeelden aan voor deze doelgroep (10 min.) Oplossing (10 min.): Eigen voorbeelden – voorbeelden uit boek Bram Verschuere – verwijzing naar vakken Plenum Belangrijk naslagwerk voor GWW: Welzijn in Vlaanderen Auteur: Bram Verschuere Uitgavejaar2014 - ISBN9789048605873

11 11 Methodiek / Lalonde Hoe kan je hiermee aan de slag? Uitwisseling Vb. hanteren in stage en opdr / seminarie (project, Gip) / eigen vakken. Lalonde als reflectiemodel om het holistische van een doelgroep in kaart te brengen. Het gaat niet zozeer om de juistheid (vaak verschillende interpretaties), maar om de redenering en het kritisch bespreken van doelgroepen vanuit verschillende perspectieven èn in samenhang. Hoe specifieker de doelgroep, hoe concreter de invulling van Lalonde. Noodzaak: zie leerplan p 7!

12 12 Pedagogische visie Pedagogisch raamwerk: wat, waarom (zie vorig verslag). Ervaring scholen? Werken vanuit ervaringsgebieden– pedagogisch raamwerk binnen studierichtingsprofiel GWW? Invulling van activiteiten binnen GWW: – Kennismaken met visie (zie pedagogisch raamwerk / slides bijendans) – Vanuit studierichtingsprofiel GWW: niet omwille van de activiteit an sich!

13 13 Nieuwe tendensen, visie op zorg en begeleiding en het leerplan Zie leerplan p 8 ev, 19 (2.2.1), p 21(2.3), p 42(4.1), p 45 (4.2.1), p 47 (4.3.1), p 48 (4.4), p 56 (1.1 belang voor gezondheids- en welzijnswerkers), p 57 (1.2 Relatie opvoeden en maatschappelijke veranderingen en context), p 60 (2.1 belang van ontwikkelingspsychologie binnen de studierichting; stromingen binnen de psychologie), telkens ook bij het opnemen van een thema (steeds vanuit nieuwe tendensen)… Belangrijk om dit ‘mee te geven’ naar lln in lessen en te ‘realiseren’ via stage (en opdrachten) en seminarie 13

14 14 14

15 15 PEDAGOGISCH DOCUMENTEREN Een manier om af te stemmen op het kind en zo te werken aan kwaliteit. Een didactische manier om ervaringen van leerlingen in kaart te brengen Reflectie binnen team “Pedagogisch documenteren maakt ervaringen zichtbaar en bespreekbaar en dat werkt verdiepend.” (KIDDO 6, 2013) Cfr. pedagogisch raamwerk (voorwaarden) Observeren, documenteren, evalueren en bijsturen Cfr. leerplan GWW Doelstellingen Stage – seminarie – psychische functies (p&p) …

16 16 Kiddo special: de pedagogische visie van…

17 17 Terugkerend proces van observeren, kritisch bekijken, plannen en uitvoeren

18 18

19 19 = de praktijk vastleggen om in team na te denken over de werking; regels; begeleiderstijl,…om zo af te stemmen op het kind Documenteren voor team

20 20 Documentatie herinnert kinderen aan wat ze gedaan hebben (visueel geheugen). Het inspireert hen om opnieuw te kijken en te leren; hun ervaringen te verdiepen. Documenteren voor kinderen

21 21 Kinderen ervaren door pedagogische documentatie dat wat ze zeggen, doen en maken, belangrijk is voor volwassenen. Dit stimuleert hen om verder te ondernemen en ontwikkelen. Documenteren voor kinderen

22 22 Pedagogische documentatie biedt kinderen een handleiding rond het gebruik van de ruimte en materialen (wat kan ik in welke hoek doen; waar vind ik wat,…) Documenteren voor kinderen

23 23 Ondersteunt kinderen in hun zelfstandigheid: Hoe voer ik opdracht Zoals afruimen, mond afkuisen,… e.d. uit Documenteren voor kinderen

24 24 Maakt kinderen bewust van de groep waarvan ze deel uitmaken. Documenteren voor kinderen

25 25 Visie in woord en beeld; stimuleert en ondersteunt uitwisseling met ouders Documenteren voor ouders

26 26 Documenteren voor ouders Individuele documentatie voor dialoog met ouders: ziko-Voportret heen- en weer materiaal

27 27 Meer lezen… Documenteren voor jonge kinderen – Laura Malavasi en Barbara Zoccatelli Ontvlambare vingers – Caroline Boudry en Herwig De Weerdt. Alle info en bestellen via www.vbjk.bewww.vbjk.be

28 28 Van documenteren naar afstemmen en terug… Exemplarisch: foto’s en spreuken van KDV ‘De bijendans’ (Gent) als inspiratie Opdracht: noteer één iets dat je bijblijft (vb. interessante invalshoek, eye-opener, vertaalslag eigen onderwijspraktijk, …). https://www.youtube.com/watch?v=pd4j9osC NT4

29 29 Wie is een kind? Hoe zie ik een kind? Wat verwacht ik van een kind? Hoe leert een kind? Hoe ontwikkelt een kind?

30 30 Enkele opmerkingen Ook mogelijkheden via opdrachten. Pedagogisch verslag van verschillende KDV te raadplegen via google vb. http://www.dienstkinderopvang.be/kdv- de-bijendans-0 http://www.dienstkinderopvang.be/kdv- de-bijendans-0

31 31

32 32 Wat is Speelbank.be? Een database met ervaringsgerichte spelactiviteiten voor 0-3 jaar Opzoeken en toevoegen (delen met elkaar) Speeltips Wedstrijden Video’s

33 33 Wie heeft toegang? Iedereen die spelactiviteit deelt krijgt 1 jaar toegang Iedereen die spelactiviteit met foto deelt krijgt 2 jaar toegang Voor leerlingen en leerkrachten kinderzorg (onbeperkt!) Toegangscode: studentKathOndVla

34 34 Waarom Speelbank.be? Bevraging i.v.m. noden op pedagogisch vlak Bevindingen m.b.t. spel (niet makkelijk voor iedereen om goed spel te organiseren) Ondersteuning nodig Weinig informatie voor 0-3 jaar. Wel veel info vanaf 3 jaar Veel goede voorbeelden in kinderdagverblijven en bij onthaalouders maar niet digitaal

35 35 Doel Speelbank.be Nog meer speelplezier voor kinderen! Kinderbegeleiders pedagogisch inspireren, motiveren en ondersteunen Belang van observatie en inspelen op interesses kinderen versus uitgeschreven spelfiches Kwaliteitsvolle en pedagogische onderbouwde spelactiviteiten Vormingsinstrument (speeltips, info, tests, kinderopvangTV…) Ondersteuning voor verantwoordelijken en leerkrachten Link met ZIKO en pedagogisch raamwerk Gebruiksvriendelijke en aantrekkelijke database

36 36 Criteria goede spelactiviteit Een toegankelijke, prikkelende titel die een duidelijke link heeft met de essentie van de spelspelactiviteit. Een laagdrempelige spelspelactiviteit die zo weinig mogelijk voorbereiding / (kosteloos, zelfbedacht realistisch of natuurlijk) materiaal vergt. Een spelactiviteit die vertrekt vanuit signalen van een kind geobserveerd door de kinderbegeleider, onthaalouder, student, ouder,… Een spelactiviteit die zo nauw mogelijk aansluit bij de aanleiding. Een spelactiviteit die bij voorkeur geschikt is voor verschillende leeftijdsgroepen.

37 37 Criteria goede spelactiviteit Een spelactiviteit wordt zo beknopt mogelijk omschreven, ondersteund door eenvoudige zinnen die taalstimulering tijdens het spel belichten. Een mogelijk verloop van de spelspelactiviteit wordt beschreven. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan onverwachte wendingen in het verloop en hoe je daarop kan inspelen als kinderbegeleider. Een spelactiviteit die traditionele thema’s overstijgt.

38 38 Criteria goede spelactiviteit Een knutselactiviteit is steeds procesgericht in plaats van productgericht. Een spelactiviteit die kinderen aanzet tot experimenteren, ontdekken van de wereld, creativiteit, zelfstandigheid, bewegen, nadenken, initiatief, ondernemen, buitenspelen, taalontwikkeling, fantasiespel, grenzen verleggen, samenspelen of omgaan met diversiteit.

39 39 Contact: Hilde Hautekees 02/211.56.51 Info@speelbank.be

40 40 Werken met de speelbank? In functie van realisatie leerplandoelen (stage, seminarie, p&p)?

41 41 Visie op zorg Zie andere voorbeelden (beeldvorming p&p – vorig verslag) + nieuwe suggesties! Meerwaarde, valkuilen, uitdagingen in gebruik naar lln toe? Koppeling met G&W – p&p – seminarie en stages? Hoe doen jullie dat?

42 42 Materiaal om lln warm te maken voor afstemmen van hun zorg op … Leefwereld lln?! https://www.youtube.com/watch?v=nGAHg0Vp6-0 Zorgsector https://www.youtube.com/watch?v=cdvl8-afXRw https://www.youtube.com/watch?v=hfxVKlIP0gI http://www.vilans.nl http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/onderwijs-mantelzorg.html http://www.free-learning.nl/modules/goedingesprek1/story.html www.animatiebank.be

43 43 ? ? ? Uitwisseling per component

44 44 Varia en verdere planning Nascholing digitale media binnen personenzorg – vrijdag 22 april – inschrijving via Eekhoutcentrum Uitwisselingsplatform?


Download ppt "STUURGROEP GWW MAART 2016 Verslag in groen. 2 Doelstelling netwerk 2 Wederzijdse uitwisseling scholen en begeleiders Gedeelde verantwoordelijkheid coördinatoren."

Verwante presentaties


Ads door Google