De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Risicomanagement en weerstandsvermogen Informatieavond gemeenteraad 7 juli 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Risicomanagement en weerstandsvermogen Informatieavond gemeenteraad 7 juli 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Risicomanagement en weerstandsvermogen Informatieavond gemeenteraad 7 juli 2015

2 Onderwerpen Doelstelling Kaders Risicoprofiel Koppeling met weerstandsvermogen Hoe nu verder? Voorbeeld risicolijst en rekenmodel

3 Doelstelling 1. Voorkomen nadelig effect op beleid 2. Risicobewustzijn stimuleren en vergroten 3. Inzicht krijgen in gemeentelijke risico’s 4. Beheersen risico’s bestaande processen 5. In kaart brengen risico’s/beheersmaatregelen 6. Bepalen weerstandscapaciteit 7. Voldoen verplichting BBV

4 Risico-identificatie Risico-analyse Maatregelen ontwerpen Evaluatie & rapportage Maatregelen uitvoeren Risico-beoordeling Kaders Wat zijn risico’s? De kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie. Wat is risicomanagement? het continue en systematisch doorlopen van de organisatie op risico’s met het doel gevolgen te voorkomen en de kans erop te verkleinen.

5 Risico-profiel Een overzicht van de risico-eigenschappen van een project of dienst/pijler. Dit resulteert in een integraal risicoprofiel van de gemeentelijke organisatie. Per budgethouder in beeld gebracht Risicoanalyse: kans * gevolg Kansklasse: KlasseReferentiebeeldenKwantitatief 1< of 1 keer per 10 jaar(10%) 21 keer per 5-10 jaar (30%) 31 keer per 2-5 jaar(50%) 41 keer per 1-2 jaar (70%) 51 keer per jaar of >(90%)

6 Risico-profiel (2) Risicoanalyse: kans * gevolg Gevolgklasse: Klasse Geldgevolg 0Geen geldgevolgen 1x < € 20.000 (< 0,05% van begroting) 2€ 20.000 € 80.000 (0,05-0,2% van begroting) 3€ 80.000 € 200.000(0,2-0,5% van begroting) 4€ 200.000 € 400.000(0,5-1% van begroting) 5x > € 400.000(> 1% van begroting) Risicoanalyse levert risicoscore op (klasse kans maal klasse geldgevolg)

7 Koppeling met weerstandsvermogen Weerstandsvermogen = het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de financiële huishouding/exploitatie tegenvallers, als gevolg van het optreden van risico‘s, kan opvangen (Algemene reserve, onbenutte belastingcapaciteit, schommelfonds en vrij besteedbare bestemmingsreserves). Weerstandvermogen Brunssum € 9.866.000 (31-12-2014) Totaal alle risico’s € 23.381.000 Risicosimulatie met 90% kans op optreden leidt tot een risicobedrag van € 6.200.000

8 Ratio weerstandsvermogen Ratio= Beschikbare weerstandscapaciteit= € 9.866.000= 1,59 Benodigde weerstandcapaciteit € 6.200.000 Waarderingscijfer Ratio Betekenis A >2.0 Uitstekend B 1.4-2.0ruim voldoende C1.0-1.4Voldoende D0.8-1.0Matig E0.6-0.8Onvoldoende F<0.6ruim onvoldoende

9 Hoe nu verder? Implementatie Risico-coördinator Beheersmaatregelen P&C-cyclus (2x per jaar)

10 Voorbeeld risicolijst/rekenmodel


Download ppt "Risicomanagement en weerstandsvermogen Informatieavond gemeenteraad 7 juli 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google