De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OPZET Presentatie Achtergrond decentralisaties Wat verandert er in de WMO en zorg Wat gebeurt er nog meer in de gemeente Wat betekent dit voor Brielle.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OPZET Presentatie Achtergrond decentralisaties Wat verandert er in de WMO en zorg Wat gebeurt er nog meer in de gemeente Wat betekent dit voor Brielle."— Transcript van de presentatie:

1 OPZET Presentatie Achtergrond decentralisaties Wat verandert er in de WMO en zorg Wat gebeurt er nog meer in de gemeente Wat betekent dit voor Brielle Welke uitgangspunten hanteert Brielle Welke keuzes liggen voor Hoe organiseren we het Wanneer en hoe beslissen we

2 Waar gaat het om? Jeugdzorg: Jeugdzorg, GGZ en LVB gaat naar gemeenten Participatiewet: Zorg en risico werknemers met beperking bij gemeente WMO: Begeleiding naar gemeente Passend onderwijs: Speciaal onderwijs naar onderwijsbesturen in de regio

3 Wat wil het Rijk bereiken? Zorg dicht bij de mensen Gemeente als eerste overheid Bezuiniging

4 Waarom een bezuiniging? Historische ontwikkelingen zorg: 2004: 42 mrd 2008: 52 mrd 2014: 67 mrd excl. 5 mrd eigen bijdrage Gemiddeld groei: 6,8% sinds 1998 Per volwassen in 2014: €5188 Deel BNP ca. 22%; in 2040 ca. 40%

5 Wat betekent eea voor Brielle Korting Hulp in de huishouding bijna €3 ton op totaal ca. €1 mln Korting begeleiding: rond 11% Korting jeugd: varieert tot maximaal ruim 20% Korting wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten ca. 50% Korting participatie varieert, meer kansen maar ook risico’s bij gemeente

6 Wat verandert in WMO en zorg Geen compensatieplicht meer maar maatwerk Keukentafelgesprek in de wet Extra taken; begeleiding, tegemoetkoming zieken en gehandicapten, mantelzorgcomponent PGB wordt beperkt Geld voor de gemeente in sociaal deelfonds

7 Wat verandert er nog meer Wijkverpleegkundige terug maar wel via ziekenfonds Persoonlijke verzorging ook via ziekenfonds ZZP 1 tot en met 3 en deel 4 niet meer in verzorgingstehuis Begeleid wonen naar de centrumgemeente maar zonder korting

8 En in de gemeente.. Tekort op de begroting oplopend tot 1,6 miljoen in 2018 Tekort loopt daarna verder op vanwege wegvallen opbrengsten beleggingen Bij begroting wordt de lijn uitgezet ook voor de meerjarenraming. In de loop van volgend jaar participatietraject rondom begroting.

9 Uitgangspunten drie decentralisaties Keuzevrijheid bij versterken eigen kracht Signaleringsfunctie dichtbij de inwoner Transformatie aanbieders Leren van huidige knelpunten Investeren in signaleren, preventie en tijdige inzet.

10 Welke keuzes liggen voor Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Mantelzorgcompliment Hulp in de huishouding Eigen bijdrage Clientondersteuning

11 Financieel maatwerk Rijksbijdrage nu 1,5 mrd en wordt €700 mln Tegemoetkoming arbeidsongeschiktheid en aftrekbaarheid specifieke zorgkosten blijft in stand €268 mln gaat naar gemeenten Op dit moment ontvangen 1897 mensen in Brielle een tegemoetkoming wv 972 met inkomsten bovenmodaal Keuzeopties: - Via bijstand - Via collectieve verzekering - Via eigen bijdrage WMO - Vergoeding vanuit WMO

12 Mantelzorgcompliment Ca. 15% van Brielse bevolking is mantelzorger. 8% is overbelast. In voorgaande jaren ontvingen ca. 200 Briellenaren het mantelzorgcompliment van €200,= Totale kosten €40.000,= Opties: - Houden zoals het is - Waarderingsactiviteit - Combinatie - Helemaal afschaffen.

13 Hulp in de huishouding Korting 40% ofwel ca. €3 ton Opties: - Uurtarief aanpassen (nu €16,90/€18,62) - Aantal uren hulp in de huishouding omlaag - Aanscherpen indicatieprotocol - Algemene voorziening in combinatie met bijstand - Resultaatfinanciering - Vouchers

14 Eigen bijdrage Brielle alleen op hulp in de huishouding Andere gemeenten breder Invoering op hulpmiddelen en woningaanpassing Jeugdvoorzieningen en rolstoelen uitgesloten van eigen bijdrage

15 Clientondersteuning Wettelijk verplicht Via stichting Mee Kosten ca. een ton

16 Hoe organiseren we het? Wijkteams 0-100 jaar rondom jeugd en WMO zorg Loketten in stadskantoor en kind zorg gebouw Wijkteams ruime vrijheid in geven van laagdrempelige hulp en ondersteuning Zwaardere ondersteuning na fiat gemeente Verdere uitwerking vrijwilligerswerk en mantelzorg

17 Hoe verder Beleidsplannen ter inzage, reactie mogelijk 12 september WMO raad d.d. 3 september Commissie Samenleving op 6 oktober Raad op 29 oktober


Download ppt "OPZET Presentatie Achtergrond decentralisaties Wat verandert er in de WMO en zorg Wat gebeurt er nog meer in de gemeente Wat betekent dit voor Brielle."

Verwante presentaties


Ads door Google