De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bedrijvenvereniging Leek Participatiewet en Social Return in aanbestedingen: Kansen voor MKB Petra Oden, Lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bedrijvenvereniging Leek Participatiewet en Social Return in aanbestedingen: Kansen voor MKB Petra Oden, Lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt."— Transcript van de presentatie:

1 Bedrijvenvereniging Leek Participatiewet en Social Return in aanbestedingen: Kansen voor MKB Petra Oden, Lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt

2 Introductie 1.Kenniscentrum Arbeid en Lectoraat JAA 2.Sociaal in het Bestek – RAAK-subsidie 3.Aanbevelingen Social Return 08-10-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt

3 08-10-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Kenniscentrum Arbeid

4 08-10-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Samen met het werkveld op zoek naar oplossingen voor praktische problemen van organisaties en overheden. 1. Kennis voor praktijk 2. Professionalisering docenten 3. Kennis naar het onderwijs Praktijkgericht onderzoek

5 08-10-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Project Sociaal in het bestek Sociaal in het bestek

6 08-10-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt RAAK-MKB 1.entre for Applied Sociaal in het bestek

7 08-10-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Gert WalhofPetra OdenLouis Polstra Lector InkoopmanagementJAAArbeidsparticipatie Kenniscentrum OndernemerschapKCAKCA

8 Sociaal in het bestek Docent-onderzoekers: -Aanbestedingsrecht Mr. Geke Werkman -InkoopDrs. Marius van der Woude -Privaatrecht Mr. Anke Hornstra -Sociale wetenschappen Drs. Monique Beukeveld -Sociale zekerheid Mr. Ildi van Boetzelaer 08-10-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt

9 Sociaal in het bestek 08-10-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Leeratelier

10 Aanleiding: Wwnv/Participatiewet 08-10-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt

11 Participatiewet 08-10-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Vanaf 1 januari 2015: Wwb, Wsw, Wajong: 1 regeling 35 regionale werkbedrijven: Gemeenten hebben de lead en werken samen met sociale partners en UWV. Praktisch en werkbaar. Zorgen voor begeleiding op de werkvloer. Wajong → jongeren die kunnen werken gaan vallen onder de Participatiewet Wsw → niet meer mogelijk om in te stromen. Begeleid werken wel mogelijk.

12 Participatiewet 08-10-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Wat wordt van werkgevers verwacht vanaf 1 januari 2015? Niet beschut werk-naar werkgever met inzet van loonkostensubsidie (compensatie verschil loonwaarde en minimumloon). Beschut werk-in dienst van Werkbedrijf (= gemeente) en 30.000 werkplekken bij reguliere werkgever. Baangarantie-2500 extra banen in 2014 en 100.000 extra banen in 2026 (overheid: 25.000 extra banen vanaf 2024). Quotumregeling -tussen 2015 en 2016 geen 11.000 banen gerealiseerd dan quotum bij bedrijven > 25 werknemers.

13 Participatiewet Quoteringsregeling in 2017?! of Social Return? 08-10-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt

14 08-10-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Social Return = voorwaarde in aanbestedingen tbv het creëren van werk(ervarings)plaatsen voor mensen met een groter(e) afstand tot de arbeidsmarkt. Ook wel: SROI, Contract Compliance, 5%-regeling, sociaal bestek Sociaal in het bestek

15 Door gemeenten meest gehanteerde vorm: 5% aanneemsom die aan een doelgroep moet worden besteed. Meest voorkomende sectoren: - Facilitair en diensten: Groen, Schoonmaak, Catering - Bouw: infrastructurele projecten, grote bouw projecten - WMO 08-10-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt

16 Sociaal in het bestek Stand van zaken: 57,5 miljard euro inkoopvolume alle overheden (2007) > 1,2 miljard per jaar inkoopvolume in Noord-Nederland (KvK 2013) Rijk: vanaf 250.000 euro: Social Return 25% gemeenten doet aan Social Return (TNO: 50%) 08-10-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt

17 08-10-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt 1.entre for Applied Labour Market Research and Innovation Sociaal in het Bestek maart 2012 tot juni 2012 oktober 2012 tot januari 2013 tot september 2013 tot maart 2014 juni 2012 tot oktober 2012 Project 1 Onderzoekslijn: MKB en overheden Inventarisatie best practices Project 2 Innovatielijn via contactpersonen Ontwikkelen aanbevelingen Project 3 Onderzoekslijn: MKB en overheden Implementatie Project 4 Innovatielijn: Evaluatie en bijstelling Project 5 Tools Roadshows Borging Tools en Borging

18 Sociaal in het bestek Eerste deelproject: Best practices 1.Helmond 2.Amsterdam 3.Maastricht 4.De Drechtsteden 5.Rotterdam 08-10-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt

19 Sociaal in het bestek Succesfactoren MKB: 1.Inventariseren: welke activiteiten in de organisatie kunnen door anderen (een doelgroep) worden gedaan (jobcarving) 2.Gebruik maken van voorschakelprogramma’s. 3.Tijdelijkheid (proeftijd): stages, leerlingen. 4.Meedoen met kleine projecten. 5.Compensatieorders: verkennen of andere activiteiten ingezet kunnen worden. 08-10-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt

20 Sociaal in het bestek Succesfactoren MKB: 1.Aanbestedingenkalender (elektronisch) bijhouden 2.Voorlichtingsbijeenkomsten bijwonen 3.Contact leggen met gemeente 4.Subsidiemogelijkheden benutten 08-10-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt

21 Zó bent u klaar voor Social Return Aanbeveling 1: Wees u ervan bewust dat ook aanbesteders interessante klanten kunnen zijn voor u en dán kan Social Return automatisch aan de orde zijn > Pas uw bedrijfsstrategie aan op SR, als u aanbesteders als klant wilt > Onderscheidt u met SR > Maak zichtbaar dat u aan SR doet: website Voorbeeld: www.greenchoices.nlwww.greenchoices.nl 08-10-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt

22 Zó bent u klaar voor Social Return Aanbeveling 2. Zorg ervoor dat u de besluitvorming omtrent Social Return beïnvloedt > Ken de stakeholders: W ethouder en vooral Inkoop, Infra, Vastgoed, projectleider SR/Matchloket > Inkoop is vaak leading bij aanbesteding: Maak contact! Vertel wat u wel en niet kunt leveren op het terrein van Social Return > Samenwerking in de keten: Zoek partners: branche of bedrijven in de keten, en Betrek de stakeholders bij de ketensamenwerking 08-10-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt

23 Zó bent u klaar voor Social Return Aanbeveling 3. Richt uw bedrijf in op Social Return: > Doelgroepen: Bijstand, Wajong, WW, arbeidsgehandicapten, Wsw, leerlingen, stagiaires Welke doelgroepen passen in uw organisatie? > Inventarisatie functies: Welke taken in uw bedrijf kan een doelgroep doen? Denk ook aan projectondersteuning, want SR moet passen bij de opdracht. > Leg vroegtijdig contact met: Matchloket, projectbureau SR, UWV, Sociale dienst en/of Sociale Werkvoorziening 08-10-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt

24 Zó bent u klaar voor Social Return Vervolg Aanbeveling 3. Richt uw bedrijf in op Social Return: > Begeleiding: Welke begeleiding kan uw bedrijf bieden? Vraag na welke begeleiding geleverd kan worden door doelgroepenleverancier. Wie kan/mag er begeleiden? Wie draagt de kosten voor de begeleiding? > Arbeidspool: Werk mee aan de inrichting van een arbeidspool in de samenwerkingsketen of in de branche. > Financiële regelingen: Informeer u over financiële (subsidie)regelingen. 08-10-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt

25 Zó bent u klaar voor Social Return MKBAanbesteders 1. SR in bedrijfsstrategie1. Strategie: gedragen en uitdragen 2. Ga (samen met andere MKB’ers) om tafel met Inkoop 2. Transparant inkoopproces - 1 loket - criteria preferred suppliers bekend maken - elektronische aanbestedingskalender - voorlichting - monitoring 3. Richt bedrijf in op SR3. Creatieve invulling SR binnen de wet 08-10-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt

26 Bedankt voor uw aandacht! p.a.t.oden@pl.hanze.nl www.hanze.nl/socialreturn @050socialreturn p.a.t.oden@pl.hanze.nl www.hanze.nl/socialreturn


Download ppt "Bedrijvenvereniging Leek Participatiewet en Social Return in aanbestedingen: Kansen voor MKB Petra Oden, Lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt."

Verwante presentaties


Ads door Google