De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Wet werken naar vermogen (WWNV) 24 mei 2012 WELKOM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Wet werken naar vermogen (WWNV) 24 mei 2012 WELKOM."— Transcript van de presentatie:

1 1 Wet werken naar vermogen (WWNV) 24 mei 2012 WELKOM

2 2 WWNV: waarom? Kabinet wil meer participatie op de arbeidsmarkt en minder uitkeringsafhankelijkheid Nu verschillende regelingen voor vergelijkbare groepen Te veel mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt staan aan de kant Verwachte krapte op de arbeidsmarkt: iedereen is nodig Financiering sociale zekerheid in huidige vorm wordt onbetaalbaar

3 3 WWNV: hoofdlijnen 1.Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen (samenvoeging WWB/WIJ en delen WSW en Wajong) 2.Wajong: blijft voor volledig én duurzaam jonggehandicapten 3.WSW: blijft voor wie zijn aangewezen op beschutte arbeid 4.Werken naar vermogen: instrument loondispensatie 5.Betekent voor gemeente een grotere doelgroep met minder budget

4 4 Instrument Loondispensatie Wat zijn de voordelen voor de werkgever? 1.Werkgever mag minder dan gangbare loon betalen, hij wordt daarvan vrijgesteld. 2.Werkgever betaalt alleen het deel dat de werknemer arbeidsproductief is (= loonwaarde). 3.Er komt regelgeving over de wijze waarop en door wie de loonwaarde wordt vastgesteld.

5 5 Kan werken bij een reguliere werkgever (evt. met ondersteuning)? Ja Wet Werken naar Vermogen Nee Kan beschut werken? Ja Wsw Nee Wajong (volledig en duurzaam AO)

6 6 Om hoeveel mensen gaat het? WWB/WIJ 190 Wajong200 WSW 73 Totaal 463* * Ongeveer 2/3 e heeft (parttime) werk nodig.

7 7 Meer investeren in contact met werkgevers. Dienstverlening beter aansluiten bij de behoefte van werkgevers. Ontzorgen werkgever is belangrijk uitgangspunt. Hoe mensen aan het werk?

8 8 Met welke partners? Werkgevers. U dus !!!! UWV/Werkplein, Werkgeversservicepunt SW-bedrijf Biga Regionale Sociale Dienst/Bureau Inburgering/Bureau Schuldhulpverlening/Jongerenloket ROC Midden Nederland Stichting Binding: welzijnsorganisatie, zorginstellingen, maatschappelijke organisaties

9 9 We zijn al aan de slag! Zowel lokaal als regionaal Kaders worden voorbereid Pilots: - Wijk voor Elkaar (loopt) - Dit is Het / PPC (in start fase) - Project RSD (loopt) - Casusoverleg grote afstand tot de arbeidsmarkt Adviesgroep voor ‘Wijkse Werkplaats’ (o.a. zorginstellingen, OKW, BIGA, RSD, St. Binding)

10 10 Samengevat Gemeente beleidsmatig en financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de WWNV (ongeveer 465 mensen) Eigen kracht burger (werken naar vermogen evt. met loondispensatie, liefst bij reguliere werkgever) ‘Het veld’ is hard nodig. Graag ondernemers die willen meedenken.


Download ppt "1 Wet werken naar vermogen (WWNV) 24 mei 2012 WELKOM."

Verwante presentaties


Ads door Google