De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting Profielkeuze 3vwo Januari 2016. Waarom is het kiezen van een profiel volgens jou belangrijk?  “Je kiest de vakken die je later misschien.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting Profielkeuze 3vwo Januari 2016. Waarom is het kiezen van een profiel volgens jou belangrijk?  “Je kiest de vakken die je later misschien."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting Profielkeuze 3vwo Januari 2016

2 Waarom is het kiezen van een profiel volgens jou belangrijk?  “Je kiest de vakken die je later misschien gaat gebruiken voor je beroep. Je kunt dus je hele leven bezig zijn met wat je in de 3 e klas hebt gekozen.”  “Dat is het niet. Voor het beroep dat ik wil doen heb je geen bepaald profiel nodig”  “Omdat je anders later geen lol hebt in je werk, en ook de komende 3 jaar niet.” Vraag aan de leerling:

3 Wie doet nu nog het werk waarvoor u oorspronkelijk bent opgeleid? En bovendien:  We bereiden onze leerlingen voor om beroepen uit te oefenen die nu nog niet bestaan...  … om technologie te gebruiken die nog niet is uitgevonden...  …om problemen op te lossen waarvan we nu nog niet weten dat het problemen zijn. Vraag aan u:

4 Programma van vanavond  Tijdpad – terugblik en vooruitblik  Tweede fase  Uitleg profielen

5 Tijdpad - terugblik  Profielkeuzelessen Is Qompas af?

6 Tijdpad - vooruitblik Profielkeuzewerkstuk  In het kader van de WON kennismaken met het doen van (wetenschappelijk) onderzoek  Onderzoeken van een universitaire studie van eigen keuze: Inhoud, toelating, kansen op de arbeidsmarkt, soort werk  Gebruikmaken van mondelinge en schriftelijke bronnen  Informatie zoeken, analyseren, conclusies trekken, presenteren, interviewen, reflecteren

7 Tijdpad profielkeuze - vooruitblik  Inleveren voorlopige Profielkeuze – 29 januari  Adviezen docenten – februari  Profielkeuzegesprekken met leerlingen en eventueel ouders - februari/maart  Op 1 april wordt de voorlopige keuze definitief

8 Tweede fase Wat verandert er zoal?  Meer zelfstandigheid  Meer eigen verantwoordelijkheid  Grotere hoeveelheden leerstof  Toetsperiodes –>minder cijfers!  Eindexamen begint al in klas 4  Nieuwe vakken, andere docenten  Lessen in clusters

9 Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & GezondheidNatuur & Techniek

10 Vakkenpakket  Opgebouwd uit drie delen: 1gemeenschappelijk deel 2profieldeel 3vrij deel

11 Gemeenschappelijk deel  Nederlands(480 slu)  Engels (400 slu)  Maatschappijleer (120 slu)  Bewegingsonderwijs (160 slu)  Levensbeschouwelijke vorming(120 slu) slu: studielasturen

12  LOB(40 slu)  Profielwerkstuk (80 slu)  Maatschappelijke stage (30 slu)  Keuzemodule (30 slu)  CKV (Atheneum) (160 slu) Gemeenschappelijk deel

13 Eén taal kiezen:  Atheneum: Frans (480 slu) Duits (480 slu)  Gymnasium: Latijnse Taal en Cultuur (760 slu) Griekse Taal en Cultuur (760 slu) N.B. Het vak KCV is geïntegreerd in Grieks en Latijn Gemeenschappelijk deel

14 Cultuur & maatschappij

15 Cultuur en Maatschappij (CM)  Geschiedenis Eén vak kiezen:  Wiskunde C  Wiskunde A Eén (maatschappelijk) vak kiezen:  Aardrijkskunde  Economie Eén (cultuur)vak kiezen:  Frans  Duits  Kunst  Latijnse Taal & Cultuur (g)  Griekse Taal & Cultuur (g)

16 Economie & maatschappij

17 Economie en Maatschappij-EM  Economie  Geschiedenis Eén vak kiezen:  Wiskunde A  Wiskunde B Eén vak kiezen:  Aardrijkskunde  Frans  Duits  Management & Organisatie

18 Natuur & gezondheid

19 Natuur en Gezondheid (NG)  Biologie  Scheikunde Eén vak kiezen:  Wiskunde B  Wiskunde A Eén vak kiezen:  Aardrijkskunde  Natuurkunde

20 Natuur & techniek

21 Natuur en Techniek (NT)  Natuurkunde  Scheikunde  Wiskunde B 1 vak kiezen:  Biologie  Informatica

22 Het vrije deel

23  Verplicht één vak kiezen  Vrij wil niet zeggen dat de leerling dit vak kan laten vallen  Niet alle vakken zijn mogelijk bij alle profielen i.v.m. roosterbaarheid  Overwegingen bij de keuze: Belangstelling Mogelijkheden doorstroom naar Hoger Onderwijs (zie ook het Overzicht instroomeisen hbo en wo)

24 Het vrije deel Eventueel tweede vak in vrije deel: Atheneum:  Toekenning afhankelijk van roosterbaarheid  Verplicht minimaal één jaar volgen  Cijfergemiddelde voor alle vakken samen eind derde klas is minimaal een 7,0 en de leerling moet een 7,0 voor het te kiezen vak staan. Gymnasium:  Dringend advies: Kies Frans of Duits als tweede vak in het vrije deel ivm. evt. over- stap atheneum. Voorwaarde m.b.t. cijfer- gemiddelde geldt dus niet voor gymnasium.

25 Profieleisen Als een leerling één van de profielen EM, NG en NT wil kiezen, stellen we de volgende voorwaarden:  Er mag maximaal één tekort zijn binnen het profieldeel.  Het gemiddelde van de cijfers voor de drie of vier vakken van het profieldeel samen is een 6,5 of hoger. * Indien bij profiel CM de combinatie van economie en wiskunde a wordt gekozen moet de leerling ook voldoen aan de cijfereis van profiel EM.

26 Tot slot  Uiterlijk 29 januari profielkeuzeformulier inleveren  Leerling maakt (thuis) Qompas af (voor zover nog niet gedaan)  Deze presentatie en het overzicht met instroomeisen in het Hoger Onderwijs zal ik aan u laten mailen.  Extra informatie over 3 nieuwe vakken in deze presentatie

27 Heeft u nog vragen?  U kunt mij bellen of mailen. En uw zoon of dochter kan natuurlijk altijd bij me langskomen.  Telefoon: (055) 3575200  E-mail: k.kuiper@christelijklyceum.nl k.kuiper@christelijklyceum.nl

28

29 Management & Organisatie Keuzevak in de Tweede Fase Vóór 1998:  Havo: Handelswetenschappen en Recht  Vwo: Economische wetenschappen II en Recht (onderdeel boekhouden is vervallen)

30  Interne organisatie en personeelsbeleid  Financiering van activiteiten rechtsvormen (eenmanszaak, V.o.f., B.V. en N.V.) aantrekken van geld (aandelen, leningen) financiële rekenkunde  Marketingbeleid  Financieel beleid begrotingen, balans- en resultatenrekening opstellen, verkoopprijsberekening Management & Organisatie

31 Voor wie?  Leerlingen met interesse in economie  Leerlingen die een eigen zaak willen beginnen  Leerlingen die het leuk vinden om met cijfers bezig te zijn! (geen wiskunde, maar wel veel rekenwerk!)

32

33 INFORMATICA  Wordt gegeven door:  Johan Visser (Vse)  Sinds 2007 hier docent INF  Vanuit het bedrijfsleven, ervaring  Elektronica, Meettechniek  Logistieke Automatisering

34 INFORMATICA  Schoolexamenvak  Domeinen zijn voorgeschreven  Regionaal en landelijk overleg tussen docenten  Geen centraal schriftelijk  Examencijfer vanuit het opgebouwde dossier

35 INFORMATICA Waar denkt u dat het vak over gaat?  Word, Powerpoint, Excel, Photoshop  Leren hacken  Computers bouwen  Dit NIET !!

36 INFORMATICA  Waarover gaat het vak dan WEL ?  Informatica:  Bedrijfsprocessen en de  Informatiebehoefte  Informatieverwerking  Informatiemodellering  Informatievoorziening

37 INFORMATICA Bedrijfsprocessen  Hoe werkt een bedrijf ?  Wat zijn de hoofdtaken?  Supermarkt Kassa(hoofdtaak) Magazijn(hoofdtaak) Personeelszaken(ondersteunend) Kantine(ondersteunend) Vakken vullen(hoofdtaak)

38 INFORMATICA Informatiebehoefte  Wat heeft iemand nodig voor zijn taken ?  De caissière / de kassa moet ‘weten’:  Product / Barcode  Prijs  Klantenkaart  Totaalbedrag  Wisselgeld

39 INFORMATICA Informatieverwerking  Automatisering  Programmeertalen  Java, C++, VisualBasic, PHP, Javascript  Databases  SQL, Access, FileMaker, Oracle

40 INFORMATICA Informatievoorziening  Computer hardware PC, Randapparatuur, Moederbord, Processor, Binaire getallen Logica simulatie  Computer netwerken Netwerkapparatuur Communicatieprotocollen Netwerksimulatie

41 INFORMATICA Systeemontwikkeling  Welke stappen neem je?  Initialisatie  Specificatie  Realisatie  Hoe houd je de boel op de rit?  In fasen  Teamoverleg

42 INFORMATICA  Naast theorie veel praktijk  Programmeren  Belangrijk onderdeel v.h. vak  Complex / Abstract  Uitdagend

43 INFORMATICA Website (HTML/CSS)

44 INFORMATICA Robomind (Basisstructuren)

45 INFORMATICA Greenfoot (Java–Object georiënteerd) GameMaker (Visueel)

46 INFORMATICA FileMaker (Database + scripting) MySQL / PHP

47 INFORMATICA Kortom:  Een uitdagend vak  Iets met de computer (meestal leuk)  Maar aan de programmeurkant!  Je werkt aan de binnenkant van een programma……  En dat moet je liggen / interesseren

48 INFORMATICA  Heeft u VRAGEN ?

49

50 Welke wiskunde moet ik kiezen? Voorlichting vanuit de sectie wiskunde Ouderavond 3 VWO - 13 januari 2015

51 Welke wiskunde moet ik kiezen? -Wiskunde C -Wiskunde A -Wiskunde B Op het VWO zijn er drie mogelijkheden:

52 Mogelijkheden afhankelijk van profielkeuze: ProfielMogelijkheden CMWiC of WiA EMWiA of WiB NGWiA of WiB NTWiB Welke wiskunde moet ik kiezen?

53 De onderwerpen van wiskunde A/C en wiskunde B: Welke wiskunde moet ik kiezen?

54 Wiskunde A/C: De onderwerpen Een illustratie van de verschillen: Hfd. OnderwerpHfd.Onderwerp 1Combinatoriek9Rijen(AC) en goniometrie(A) 2Functies en grafieken10Allerlei functies(AC) 3Beschrijvende statistiek11Kansverdelingen(AC) 4Het kansbegrip12Differentiëren(A) 5Machten en exponenten13Mathematische statistiek(AC) 6Kansrekening14Algebraïsche vaardigheden (AC) 7Veranderingen15Toetsen van hypothesen (A) 8De normale verdeling16Toepassen differentiaalrek. (A)

55 Wiskunde B: De onderwerpen Een illustratie van de verschillen: Hf d OnderwerpHf d Onderwerp 1Vergelijkingen/ongelijkheden9Exp. en log. functies 2Functies en grafieken10Integraalrekening 3De afgeleide functie11Goniometrie en beweging 4Algebra en meetkundeKVoortgez. integraalrekening 5Exponenten en logaritmen12Bewijzen in de vlakke meetkunde 6Goniometrische functies13Afgeleide en tweede afgeleide 7Differentiaalrekening14Algebraïsche vaardigheden 8Vermoedens en bewijzen15Toepassingen

56 Inhoudelijke verschillen WiA/C en WiB Wiskunde AWiskunde B -toepassing in het dagelijks leven -contextrijk, talig -meer praktisch -percentages -renteproblemen -kansen -statistiek -(kranten)artikelen - ondersteuning voor technische vakken/ studierichtingen - abstract - meer theoretisch - algebra - meetkunde - functieonderzoek - goniometrie - bewijzen en redeneren

57 Een illustratie van de verschillen: Welke wiskunde moet ik kiezen?

58 Wiskunde A/C: AANTAL UREN ZON PER DAG klassefrequentie 0  < 2 2  < 4 4  < 6 6  < 8 8  < 10 3 13 7 6 1 I II III Praatpaal raakt uit de gratie De praatpaal raakt uit de gratie. Van de noodoproepen die bij de ANWB binnenkomen is nog maar vijftien procent afkomstig van de 'gele paal'. Om de hoge kosten van onderhoud aan de palen te drukken wordt het huidige kabelnetwerk vervangen door een draadloos netwerk. Daardoor zakken de kosten van miljoenen op jaarbasis naar een half miljoen euro. De terugval van het praatpaalgebruik is te verklaren door de opkomst van de mobiele telefoon. Ondanks de afname van het gebruik van de praatpaal is Rijkswaterstaat niet van plan ze weg te halen. Uit onderzoek blijkt dat zeventig procent van de weggebruikers niet van de praatpalen af wil. Opvallend is dat de weggebruikers voor wie de praatpalen mogen verdwijnen evenveel gebruikmaken van de gele palen als de weggebruikers die liever niet zien dat de palen worden weggehaald.

59 Wiskunde B: P y α 1 O x x P = –0,7 x O A y p B Q A B C D F E G 4 4 4 M P H N

60 Wat is van invloed op het maken van je keuze? - Profielkeuze (al eerder aangegeven) - Combinatie met andere vakken - Vervolgopleiding - Interesse - Capaciteiten

61 Combinatie met andere vakken Wiskunde A/C past beter bij ‘zaakvakken’ zoals economie en aardrijkskunde. Wiskunde B past beter bij technische vakken zoals natuurkunde. Wat is van invloed op het maken van je keuze?

62 Vervolgopleiding Vervolgopleidingen stellen soms eisen! Algemeen beeld: - Wiskunde C beperkt je keuzemogelijkheden. - Wiskunde A houdt je mogelijkheden vrij uitgebreid. - Met wiskunde B ben je sowieso overal toelaatbaar. Raadpleeg de decaan voor gerichte vragen op dit terrein!! Wat is van invloed op het maken van je keuze?

63 Interesse Wiskunde is (ook) een vak waarbij voor de meeste leerlingen vrij veel discipline en inzet nodig is om een goed resultaat te behalen. Interesse en plezier in het vak helpen de leerlingen hierbij duidelijk. Wat is van invloed op het maken van je keuze?

64 Capaciteiten Wiskunde C is een vak dat alleen door CM leerlingen gekozen wordt voor wie wiskunde altijd een groot struikelblok is geweest. Wiskunde A is een vak dat bij voldoende inzet voor de meeste leerlingen die VWO aankunnen goed te doen is. Wiskunde B moet je alleen kiezen als je met weinig moeite in de onderbouw goed gepresteerd hebt. Bovendien zijn goede motivatie en doorzettingsvermogen voorwaarden voor goede resultaten. Wat is van invloed op het maken van je keuze?

65 Ouderavond 3 VWO – januari 2016 Vragen? Welke wiskunde moet ik kiezen?


Download ppt "Voorlichting Profielkeuze 3vwo Januari 2016. Waarom is het kiezen van een profiel volgens jou belangrijk?  “Je kiest de vakken die je later misschien."

Verwante presentaties


Ads door Google