De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe teeltsystemen in de boomkwekerij Irrigatiesystemen en sensoren BOGO project Nieuwe teeltsystemen December, 2013 Henk van Reuler.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe teeltsystemen in de boomkwekerij Irrigatiesystemen en sensoren BOGO project Nieuwe teeltsystemen December, 2013 Henk van Reuler."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe teeltsystemen in de boomkwekerij Irrigatiesystemen en sensoren BOGO project Nieuwe teeltsystemen December, 2013 Henk van Reuler

2 Inhoud  Aanleiding  Teelt uit de grond ● Pot- en containerteelt ● Nieuwe teeltsystemen

3 Aanleiding  Nitraatrichtlijn< 50 mg/l grondwater Vooral op zandgronden vaak niet gehaald  Kaderrichtlijn Water Nitraatrichtlijn + normen voor oppervlakte water Er moet een innovatieslag gemaakt worden om aan de EU regelgeving te voldoen. Dit is noodzakelijk anders dreigt verlaging van de gebruiksnormen voor de teelten in de volle grond

4 Bron: RIVM

5 Aanleiding  Een van de oplossingsrichtingen is  Sector breed project: Bladgroenten, Bloembollen, Boomkwekerij, Fruit, Prei, Zomerbloemen  Doel: ontwikkeling van nieuwe duurzame teeltsystemen met minimale emissie  Duurzaam: People, Planet, Profit

6 Teelt uit de grond Boomkwekerij  Pot- en containerteelt Nieuwe teeltsystemen  U systeem (teelt in goten)  Laanbomen in grote containers  Pot-in-pot  Hangende potten

7 Teelt uit de grond Regelgeving 1 januari 2013 Activiteitenbesluit van kracht

8 Teelt uit de grond  Definitie van Pot- en Containerteelt: Teelt van gewassen in substraat anders dan in een kas of gebouw (=Teelt de grond uit)  Onderscheid naar ● Ondergrond ● Niet-doorlatend (= gesloten) ● Doorlatend (= open) ● Grootte van het veld ( 500 m 2 ) ● Teeltsysteem op maaiveld of op stellingen

9 Teelt uit de grond Activiteitenbesluit Niet – doorlatende ondergrond  Oppervlakte ≤ 500 m 2 dan bij gebruik van uitsluitend langzaam vrijkomende meststoffen is geen opvang van drain- en regenwater nodig  Oppervlakte > 500 m 2 drain- en regenwater opvangen in een bassin van min. 1200 m 3 /ha ● 500 m 3 /ha als gietwater < 0.5 mmol Na/l ● Bassinwater is eerste gietwaterbron ● Na bemesting/bespuiting eerste 50 m 3 /ha altijd opvangen ● Geen directe afstroming van het veld naar het oppervlaktewater

10 Teelt uit de grond Doorlatende ondergrond  Recirculatie van drainwater verplicht bij gebruik van opgeloste meststoffen  Behalve als er op maat water en meststoffen worden toegediend via druppelaars en de containers op de grond staan  Bij gebruik van langzaam vrijkomende meststoffen (CRF)– dan geen recirculatie nodig

11 Teelt uit de grond  Bij de teelt van gewassen op stellingen of in een gotensysteem moet het drainwater bij gebruik van opgeloste meststoffen worden opgevangen en worden hergebruikt. Ook al worden er gebruik gemaakt van druppelaars.  Bevoegd gezag (BG) kan via maatwerkvoorschrift ontheffing verlenen Lozen op oppervlaktewater: BG = Waterschap Lozen op de bodem: BG = Gemeente

12 Teelt uit de grond Nieuwe Teelt uit de grond uit systemen in de boomteelt  U systeem of gotensysteem  Laanbomen in grote containers  Pot-in-pot  ‘Hangende’ containers

13 Teelt de grond uit Het gotensysteem: van het bouwen tot en met oogsten van de bomen Film – Soilless cultivation of hardy nursery stock http://www.teeltdegronduit.nl/nl/teeltdegronduit/Film.htm

14 Gotensysteem

15 Resultaten Verschillen in wortelontwikkeling GOOT VOLLE GROND

16 Gotensysteem Ondergroei  ‘zwart’ – regelmatig herbicide spuiten  of b.v. klaver – af en toe maaien

17 Gotensysteem Verbetering ARBO zeer belangrijk voordeel

18 Resultaten Milieubelasting (MBPs) goten t.o.v. een referentie Teelt in de volle grond Gotensysteem Seizoen 2009 Gotensysteem Seizoen 2010 Insecticiden 373 782 233 Fungiciden 354 95 17 Herbiciden 2753 610 839 Totaal 3479 1487 1089

19 Resultaten

20 Nieuwe ontwikkelingen Opvang en hergebruik van drainwater bij gebruik van opgeloste meststoffen is verplicht

21 Nieuwe ontwikkelingen Van dubbele naar enkele goot Voordeel: planten hinderen elkaar niet Nadeel: stabiliteit systeem neemt af

22 Nieuwe ontwikkelingen Metingen van het vochtgehalte in de goot worden draadloos naar kantoor verstuurd. De watergift kan op deze wijze optimaal worden gevolgd en gestuurd.

23 Nieuwe ontwikkelingen Alternatieven voor veen Veen (deels) vervangen door andere materialen Witte korrels = BioFoam -gemaakt van melkzuur -composteerbaar

24 Nieuwe ontwikkelingen Doel: meerjarige teelt in goten Elektrische verwarming moet ervoor zorgen dat de wortels in winter geen vorstschade oplopen. Eerste resultaten geven aan dat het substraat vorstvrij kan worden gehouden bij -10 0 C

25 Nieuwe ontwikkelingen

26  Economie

27 Laanbomen 2 jaar in grote containers

28 Resultaten

29  1 jaar goot – 2 jaar container in vgl. met 3 jaar volle grond  Duidelijke groeiwinst bij Pyrus, Sorbus en Quercus NIET bij Ulmus  Economische afweging voor welke soorten deze teeltwijze interessant is

30 Pot-in-pot (‘Verstraelen’ system) Opnieuw aandacht voor Pot-in-pot

31 Pot-in-pot (‘Verstraelen’ system) Kenmerken  Potten in de grond  Water aan- en afvoer onderlangs (‘eb-en-vloed’)  Vaste plantdichtheid

32 Pot-in-pot (‘Verstraelen’ system) Voordelen  Planten vallen niet om  Temperatuur buffering  Watergift - gewas blijft bovengronds droog, minder ziekten  Watergift - minder onkruid – bovengrond blijft droog  Makkelijk en snel rooien  Efficient water en voedingsstoffen gebruik  Geen schade aan druppelaars door konijnenvraat

33 Pot-in-pot (‘Verstraelen’ system) Nadelen  Investering  Opzettijd water  Vaste plantdichtheid  Niet geschikt voor gewassen langer dan ongeveer 1.5 m  Niet geschikt voor wortelrot gevoelige soorten

34 ‘ Hangende ’ containers ‘Hangende ’ containers

35 ‘Hangende ’ containers

36 Voordelen  Gewassturing  Bij gebruik sleufpotten - wortelontwikkeling  ARBO  Flexibel oogsten, m.n. geschikt voor kleinere bedrijven


Download ppt "Nieuwe teeltsystemen in de boomkwekerij Irrigatiesystemen en sensoren BOGO project Nieuwe teeltsystemen December, 2013 Henk van Reuler."

Verwante presentaties


Ads door Google