De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 8 19:15 – 19:30 uurWelkom 19:30 uurAlgemeen Deel *Scholing *Zorgplan *Project ± 20:15 uurNaar de groep ± 21:30 uurSluiting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 8 19:15 – 19:30 uurWelkom 19:30 uurAlgemeen Deel *Scholing *Zorgplan *Project ± 20:15 uurNaar de groep ± 21:30 uurSluiting."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 8 19:15 – 19:30 uurWelkom 19:30 uurAlgemeen Deel *Scholing *Zorgplan *Project ± 20:15 uurNaar de groep ± 21:30 uurSluiting

2 Terugblik (Team)scholing Een greep uit de gevolgde scholingen Eindcertificering Kanjertraining Samen Actief Naar Adaptief (SANA-traject) Basisontwikkeling (groepen 1-2) Fonemisch en Gecijferd Bewustzijn Werken met groepsplannen

3 Vooruitblik (Team)scholing Coöperatief Werken (vervolg op studiedagen in 2013-2014) Samenwerkend leren: G Gelijke Deelname (elke leerling neemt actief deel aan proces) IIndividuele aansprakelijkheid PPositieve wederzijdse afhankelijkheid (je hebt elkaar nodig) SSimultane interactie(tegelijkertijd waarneembaar actief) Onderhoud op Sana, basisontwikkeling, kanjer Handeling Gericht Werken (HGW) Zorgloket Passend Onderwijs (1-8-2014) Leerling gebonden financiering (rugzak) gaat van school naar samenwerkingsverband en van ± € 13.000,- naar ± € 7.000,- Brengt onrust bij ouders en leerkrachten; wat gaat het worden Verwijzing van basisschool naar basisschool, minder verwijzing naar s.o.

4 Zorgplan 2013-2014 Miranda den Dulk – Intern Begeleider groepen 4-8 1.Leerlingvolgsysteem van Cito wijzigt van A t/m E naar I t/m V 2.Groepsplannen 3.Zorgroute

5 1. Groepsplannen Wat zijn groepsplannen? Een groepsplan is één overzicht per vak waarin de kinderen verdeeld worden in 3 groepen. We streven naar 3 groepen: *de instructieafhankelijke groep (aanpak 1), *instructiegevoelige groep (aanpak 2), *instructieonafhankelijke groep (aanpak 3) met daarbij specifieke onderwijsbehoeften. Het groepsplan is vooral een werkdocument voor de leerkracht, waarin omschreven staat hoe er de komende periode gewerkt wordt aan de gestelde doelen.

6 Waarom groepsplannen? -Groei individuele handelingsplannen (En dus praktisch moeilijk uitvoerbaar) -Groepsoverzicht en zorgbehoefte in beeld -Voor de hele groep doelen in beeld -Het les-doel en de instructie doen ertoe! -Passend onderwijs komt eraan het zorgprofiel van de basisschool

7 2. Zorgroute 1.Leerkracht-ouders v.v. 2.Leerkracht –ib -ouders 3.Vervolgstappen 1.Ondersteuningsteam (GGD, IJsselgroep, SMW) 2.Leerlingbegeleider (Coby Bos, IJsselgroep) 3.Maatschappelijk werk CJG (Bertie Jenneskens) 4.Onderwijszorgloket WSNS

8 3. Cito, de groothandel.. Eindtoets (500-550) = openbaar, zie rtl.nl Entreetoets (groep 7 bij ons) Van peutertoets tot midden en eind 8 Squla, thuis cito trainen Elk vakgebied een toets… Het landelijk gemiddelde… De Inspectie…., de politiek Het LVS… van A naar 1

9 De (echte) Dyslexie-verklaring Basisschool = poortwachter Dossieropbouw met: 1.Drie keer een E-score op lezen/spelling 2.Door school aangeboden hulp 3.Uitblijven van groei 4.Aanvraag voor onderzoek voor de verklaring Vergoeding zorgverzekering (bij zorg voor 13 e jaar) Screening V.O. in groep 8: Na de eindtoets van Cito http://www.steunpuntdyslexie.nl/wat-is-dyslexie/regelingen- en-voorzieningen/vergoeding-diagnose-en-behandeling http://www.steunpuntdyslexie.nl/wat-is-dyslexie/regelingen- en-voorzieningen/vergoeding-diagnose-en-behandeling

10 Leerlingvolgsysteem Cito

11

12 Thuis doet er toe Primair Onderwijs = minimaal 7520 lesuur in 8 jaar Oftewel minimaal 940 lesuur per jaar (955 in 2013-2014) De “12 jarige” in groep 8 is 105.120 uur oud..

13 GAMBIA Project van PRO8 en SKOB September 2013 Dichterbij

14 Visie In ons werk richten we ons op iedere leerling in gelijke mate, ongeacht nationaliteit, overtuiging of geaardheid. Vanuit dit perspectief vinden we het belangrijk dat leerlingen en medewerkers betrokkenheid tonen bij de internationale samenleving. We propageren solidariteit met onze medemens en ontwikkelen het ethische bewustzijn met projecten voor goede doelen over de hele wereld. We leren dat we daden moeten stellen om de wereld schoon en leefbaar te houden.

15 The gambia

16 Gambia-project Gestart: 2008 met bezoek van directeuren. Looptijd van 10 jaren Millennium doel Unicef: alle kinderen naar (basis)school in 2015. Dichterbij loopt in april 2009 € 14.000,- bijeen Onze doelen: primary schools in Jambur en Njaba Kunda

17 Drie lagen Verbeteren van faciliteiten: lokalen, toiletten, keukens, terrein (tuin), watervoorziening, meubilair Verbeteren van leermiddelen: ge- en verbruiksmaterialen, methoden, schoolborden Verbeteren van pedagogisch-didactische vaardigheden van de leerkrachten

18 Drie locaties Primary school Jambur Primary school Njaba Kunda The Gambia College

19 Jambur Bouw van drie nieuwe lokalen Renovatie van drie bestaande lokalen Bouw van nieuwe toiletten Watervoorziening In uitvoer: renovatie van de keuken Nieuw meubilair (leerlingentafels en stoelen)

20

21

22

23

24

25

26 jambur Schriften, pennen e.d. Schoolborden Lesboeken Onderhoud van de bibliotheek (met fulltime bibliothecaresse) (SKOB) Renovatie drie leslokalen Training van leerkrachten (Gambia College)

27 Njaba kunda Renovatie van vier lokalen voor een nursery school (4-6 jaar) Bouw van nieuwe toiletten Nieuw meubilair Watervoorziening voor drinkwater, toiletten en schooltuin Training van leerkrachten op pedagogisch-didactisch terrein In onderzoek: inrichting bibliotheek (actie SKOB) In onderzoek: inrichting schooltuin (met AOC Oost?)

28

29

30

31

32 Thuis..

33 Doelen komend jaar Onderhoud bestaande gebouwen, toiletten en watervoorziening Renoveren 3 lokalen t.b.v. primary en secondary school in Jambur Methodeboekjes Engels en rekenen voor alle kinderen Bibliotheek in Njaba Kunda Scholing van leerkrachten

34 Reis in november 2013 Bezoek scholen Jambur en Njaba Kunda Begeleiding leerkrachten Bezoek ziekenhuis Bezoek school voor dove kinderen, huishoudschool en secondary school Bezoek Gambiaanse families Bezoek Gambia College

35 Dichterbij en Gambia Ruth Schippers vertegenwoordigt ons tijdens het werkbezoek aan de scholen van 9 t/m 16 november a.s. Flessenactie, container in de hal Pennenactie, curverbox in de hal Projectweek in het voorjaar Gambialoop in het voorjaar

36 Naar de groep


Download ppt "Informatieavond groep 8 19:15 – 19:30 uurWelkom 19:30 uurAlgemeen Deel *Scholing *Zorgplan *Project ± 20:15 uurNaar de groep ± 21:30 uurSluiting."

Verwante presentaties


Ads door Google