De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Discussie en vragen CoE Neber Parkstad Limburg Energie Transitie Uitvoeringsprogramma PALET 3.0.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Discussie en vragen CoE Neber Parkstad Limburg Energie Transitie Uitvoeringsprogramma PALET 3.0."— Transcript van de presentatie:

1 Discussie en vragen CoE Neber Parkstad Limburg Energie Transitie Uitvoeringsprogramma PALET 3.0

2 Korte terugblik Ambitiedocumenten PALET 1.0 en 2.0 op 9 juni 2015 vastgesteld door gemeenteraad Juli 2015 8 unanieme raadsbesluiten voor PALET 1.0 en 2.0 en besluit BCR over PALET 3.0 Ambitie = energieneutraal in 2040 via energiebesparing en energieopwekking 500 miljoen c.q. 44 miljoen aan energiekosten in Parkstad c.q. Brunssum houden Topprestatie Parkstad, gemeenteambtenaren, HS Zuyd, WUR Parkstad Limburg EnergieTransitie (PALET 3.0)

3 visie: nulmeting, energiebesparing en duurzame opwekking: PALET 1.0 & 2.0 uitvoeringsprogramma: PALET 3.0 (2016-2019) besluiten: PALET 3.0 implementatie PALET 3.0 evaluatie en verslag- legging (2019) 1.0 regionale ambitie 2.0 lokale potenties 3.0 uitvoeringsprogramma 4.0 monitoring 1.0 regionale ambitie 2.0 lokale potenties 3.0 uitvoeringsprogramma 4.0 monitoring besluiten: PALET 1.0 & 2.0 Dit hebben we al gedaan! Acht gemeenteraden hebben in mei/juni/juli 2015 besloten! Dit willen we maart 2016 klaar hebben! monitoring PALET 4.0 (2019) De fasen van PALET: waar staan we nu?

4 Uitgangspunten PALET 3.0: Uitvoeringsprogramma 2016-2020 Gefundeerd en gestructureerd Afgestemd en samenhangend Herleidbaar en meetbaar 8% besparing en 8% duurzame opwekking voor 2016-2020 Van 10,1 PJ (100%) en 13 PJ (62,5% van 20,8 PJ) tot 2040 Kwalitatief, kwantitatief en locatief Aan de hand van de sectoren (wonen, publieke & commerciële dienstverlening, industrie, verkeer) en de opwekkingsmodaliteiten (zonne- energie, windenergie, WKO, biomassa) Parkstad Limburg EnergieTransitie (PALET 3.0)

5 PALET 3.0: Uitvoeringsprogramma 2016-2020 Concept broedkamer en doelen PALET 3.0 besproken in BCR 16 juli 2015 Uitwerking van het concept “broedkamer” Start 9 september jl. 12 sessies in 3 maanden: snelkookpan Planning: 10 december 2015 BCR eerste resultaat PALET 3.0 incl. Brunssum 4 februari 2016 BCR uitgewerkt concept PALET 3.0 incl. Brunssum 31 maart 2016 besluit BCR vaststelling regionaal uitvoeringsprogramma PALET 3.0 doorgeleiding en vaststelling deel Brunssum door college c.q. raad Gemeenteraad juni/juli 2016 Tussendoor sessie(s) met klankbordgroep Milieu Parkstad Limburg EnergieTransitie (PALET 3.0)

6 Broedkamer PALET 3.0 Parkstad Limburg coördineert en faciliteert 8 PALET-coördinatoren zijn verantwoordelijk en projectleider voor hun deel Formuleren van concrete en gefundeerde acties, maatregelen en projecten Invliegen van kennis en voorbeeldprojecten, ter kopiëring of inspiratie Doelen: - Een gestructureerd en realistisch PALET 3.0 voor de periode 2016-2020 te formuleren - Het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, de tijd is krap - Elkaars ideeën en kennis uit te wisselen (“broed”-kamer) - Zoveel mogelijk kennis opbouwen door externe expertise in te vliegen - Bewustwording: samen sterk Parkstad Limburg EnergieTransitie (PALET 3.0)

7 Wat moet PALET 3.0 opleveren? Concrete in TJ kwantificeerbare afspraken met derden/stakeholders Concrete in TJ kwantificeerbare eigen inspanningsverplichting t.a.v. derden/stakeholders Die samen 8% opleveren (zowel besparing als opwekking) Waarin: o Een individueel deel zit per gemeente, dus ook voor Brunssum o Een collectief deel op Parkstad-niveau zit Vervat in één document met acht hoofdstukken, plus één regionale Parkstad Limburg EnergieTransitie (PALET 3.0)

8 Wat moet PALET 3.0 deel Brunssum opleveren tot 2020?

9 Welke modules gaan we organiseren? Sectoren (gebouwgebonden besparing + opwekking): - Woningen - Publieke Dienstverlening - Commerciële Dienstverlening - Industrie - Verkeer en Vervoer Grootschalige opwekking (gebiedsgebonden opwekking): - Windenergie - Zonne-energie (zonne-weides) - Warmte-koude opslag - Biomassa Instrumentarium: - Financieel Parkstad Limburg EnergieTransitie (PALET 3.0)

10 een voorstel van harde en zachtere afspraken die opgenomen worden in het uitvoeringsprogramma, bijvoorbeeld: Sector Wonen (opgave: 44,73 TJ opwekking en 21,84 TJ besparing) -Project 1: Sloop energetisch slechte woningen: 15 TJ besparing -Project 2: Zonnepanelenproject Parkstad: 12 TJ opwekking -Project 3: ….. Enz. Sector Publieke dienstverlening -Project 1: LED-project openbare verlichting: 0,7 TJ -Project 2: 5 onderwijs locaties voorzien van PV-panelen: 3,3 TJ -Project 3: ….. Enz. Inclusief inzicht benodigde middelen en menskracht voor zover mogelijk. Eerste concrete project al ver in voorbereiding: Zonnepanelenproject Parkstad

11 Discussie en vragen CoE Neber Parkstad Limburg Energie Transitie Uitvoeringsprogramma PALET 3.0


Download ppt "Discussie en vragen CoE Neber Parkstad Limburg Energie Transitie Uitvoeringsprogramma PALET 3.0."

Verwante presentaties


Ads door Google