De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen De ondersteuning van bewonersgroepen op het platteland OMTRENT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen De ondersteuning van bewonersgroepen op het platteland OMTRENT."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen De ondersteuning van bewonersgroepen op het platteland OMTRENT

2 De Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen???

3  Gegroeid uit Samenlevingsopbouw  Ondersteunt sinds maart 2013 Oost-Vlaamse dorpsraden/bewonersgroepen alsook gemeentebesturen omtrent plattelandsbeleid  Rolde in 2015 de werking uit naar West- Vlaanderen  Wil zich stilaan ook tot de andere 3 Vlaamse provincies wenden Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw

4  bewonersgroepen samen te brengen (uitwisseling faciliteren)  de overdracht van gesproken, geschreven of digitale informatie te stimuleren  belangen te behartigen (bv op vlak van mobiliteit, …)  een schakel te zijn tussen alle ‘spelers op het veld’ Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen wil ondersteuning bieden door:

5 Met de steun van Minister Schauvliege. Zie www.dorpsbelangen.be voor info, kennisdatabank en nieuwsbrieven.www.dorpsbelangen.be

6 Sleutelwoord van de werking: PARTICIPATIE! Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw

7 2 hoofdrolspelers bij ‘de belangen van dorpsbewoners’: Gemeentebesturen en Bewonersplatformen/Dorpsraden

8 Bewonersplatformen zijn geen antenne van het gemeentebestuur, maar ook geen oppositie. Het is goed om gezamenlijke realisaties te benadrukken! Recente uitspraak van BP’s

9  Start veelal via methodiek DORP inZICHT  Oprichting Bewonersplatformen  Financiële ondersteuning  Evt aanstelling ‘participatie-ambtenaar’ (Diksmuide, Geraardsbergen, …)  Samenwerkingsovereenkomst of convenant (adviesrol/beleidsbeïnvloeding, wederzijdse rechten en plichten, wijze van samenwerking en communicatie, …)  De gemeentediensten verder mee krijgen in het participatieverhaal Gemeentebestuur en Dorpsbelangen Participatietraject vanuit gemeentebesturen

10 De GoeBezig-Prijs als stimulans Een jaarlijkse prijs voor die groepen dorpsbewoners en gemeentebesturen die zich sterk inzetten voor leefbare dorpen én dus rond verhoogde participatie en inspraak van plattelandsbewoners.

11 Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw vond zowel lokale besturen als bewonersgroepen ‘Goe Bezig’ (2015)

12 Bij Bewonersplatformen/Dorpsraden zien we 2 ‘rode draden’: Interne organisatiestructuur en directe relatie met gemeentebestuur (beleidsbeïnvloeding, bv. via convenant, bewonerscafé, …) Versterken sociaal weefsel van de buurt (verhogen samenhang) Bewonersgroepen en ‘de belangen van de dorpsbewoners’

13 Bottelare: 1800 inwoners Bewonerscafés: laagdrempelig model voor betere infodoorstroming tss bewoners, BP en gemeentebestuur  samenzijn in caféstijl  actuele thema’s (concrete ruimtelijke ordening, mobiliteit en verkeersveiligheid) met een of meer schepenen (of voltallige college)  soms ook ambtenaren  met experten Relatie met gemeentebestuur BP Bottelare (Merelbeke)

14 BP Bottelare (Merelbeke) Bewonerscafé

15 Relatie met gemeentebestuur Dorpsraad Grimminge (Geraardsbergen) Wij publiceren onze vragen naar de stad toe en ook de antwoorden hierop van de stad, Zo weten de inwoners wat er reilt en zeilt in het dorp. Wij ondervinden dat deze aanpak wel zeer geapprecieerd wordt.

16 Door sterk aangegroeide bevolking in 1981: invoering van ‘wijkwatchers’. Opgemerkte zaken worden thematisch gebundeld en gaan dan bv. naar de verkeerscommissie (zoals straat vraagt om eenrichtingsverkeer). Beslissingen worden vaak op proef genomen. Wijkraden en contacten met gemeentebestuur in Bredene

17 Schuiferskapelle: ex-slaapdorp (terug buurtwinkel, café, bakker en basisschool ‘De Dorpsparel’)  Gemeentebestuur aanwezig op bijeenkomsten Dorpsraad.  Dorpsraad blijft bij gemeentebestuur ijveren voor ambtenaar met ombudsfunctie voor de deelgemeenten. Relatie met gemeentebestuur Dorpsraad Schuiferskapelle (Tielt)

18

19 Relatie met gemeentebestuur Bewonersplatform Steenkerke (Veurne) Steenkerke: 384 inwoners BP realiseerde via onderhandelingen en inspraakmomenten oa volgende zaken:  vroegere belbus ism De Lijn (kinderen tijdig op school)  behoud dorpsschool (= verbondenheid tss bewoners)  plaatsen vangrails op gevaarlijke punten langs gracht  plaatsen vangnetten rond voetbalpleintje in woonwijk  nieuwe wegverharding, nieuwe voetpaden, openbaar groen en nieuwe verlichting na rioleringswerken. Het dorp werd zodus veel aantrekkelijker.

20 Relatie met gemeentebestuur BP ‘de Voorstad’ (Veurne) Vaststelling: veel verkeershinder (oa zware trucks dag en nacht), Uit tellingen van voertuigen bleek dat BP de aantallen niet overdreef. BP zit nu geregeld samen met een afgevaardigde van het schepencollege en verantwoordelijken Wegen en Verkeer.

21 Relatie met gemeentebestuur Bewonersplatform Oosteeklo (Assenede) BP voerde actie ihbv kinderen die niet per bus naar school in Eeklo konden. Gemeente heeft dan De Lijn aangesproken met extra bus als gevolg. Er werden ook verkeerskussens gelegd in een gevaarlijk stukje weg.

22 Versterken buurtweefsel (bevorderen samenhang buurtbewoners) door:  feestmomenten (oa nieuwjaarsreceptie en paaseierenraap)  onderlinge dienstverlening (vervoer, maaltijden, …)  communicatie (via buurt- of dorpskrant, website, facebookpagina, …) Bewonersgroepen en ‘de belangen van de dorpsbewoners’

23  Bewonersplatform Oosteeklo uit Assenede organiseert Welkom in Oosteeklo voor nieuwkomers  Dorpsraad Baardegem maakte een welkombrochure aan voor nieuwe inwoners  Wijkcomité ’t Nieuwgoed in Deinze laat Sinterklaas aan huis komen.  Dorpsraad Schuiferskapelle in Tielt opende “Kapelle Trottoir” (Bring your own drinks) toen het enige cafeetje een tijdje sloot. Vbn versterking sociaal weefsel in het dorp

24  Lanceerde Jagerij Culinair en bracht daarmee oude recepten bijeen.  Fotografeerde iedere inwoner voor een publicatie. Mensen leren elkaar weer kennen én het veiligheidsgevoel wordt verhoogd. Jagerijcomité (Oudenaarde)

25 Diverse BP’s zetten zich daarnaast ook in rond:  (her)aanleg publieke ruimtes (speelterrein, dorpshuis of ontmoetingsruimte, …).  herbestemming leegstaande gebouwen zoals BP Schelderode en parochiekerk.  aangenamer maken leefomgeving (zwerfvuilacties, onderhoud klein erfgoed, landschapselementen, …). BP Lemberge heropent oude wandelwegen (trage wegen). Dorpsraad Moerbeke-Atembeke voert wandeling in Vlaamse Ardennen in met inlichtingenborden en kunstwerken.  opzetten, bewaren of heractiveren van cultuur-historische evenementen. Lokale reus Gauthier van Woumen in kermisstoet - traditie planten vd meiboom dr Buurtcomité Botermelkstraat-Oude Abdijstraat in Aalst, deelname aan jaarlijkse lentefeest ‘Walmkebrand’ door heel wat BP’s in Geraardsbergen.

26 De werking van enkele goed draaiende BP’s

27 Woumen: 1300 inwoners - Diksmuide BP in 2011 opvolger van Dorpsraad Woumen Nieuwe dynamiek: van drukkingsgroep naar eerste aanspreekpartner voor het Stadsbestuur Bewonersplatform De Blankaartklok te Woumen

28  Advies stadsbestuur (wegenwerken, waterherinrichtingsprojecten, het nieuw ontmoetingscentrum, de nieuwe begraafplaats, enz.)  Kleine realisaties (zebrapaden, postbussen, tussenkomst bij overstromingsproblemen)  Jaarlijks open algemene dorpsvergadering (update + 2 lokale dorpsthema’s voorgesteld).Schepencollege voltallig aanwezig. Bewonersplatform De Blankaartklok te Woumen actief rond:

29  6-maandelijks tijdschriftje De Blankaartklok (ruim 12 j).  Kleine financiële steun van de Stad Diksmuide. Verder werkingsgeld verzamelen via jaarlijkse kaarting.  De hand reiken naar andere instanties, bv natuurreservaat De Blankaart bereikbaar maken voor RVT-bewoners door aanleg wandelpad. Bewonersplatform De Blankaartklok te Woumen

30  Verwelkomingsreceptie voor nieuwe inwoners werd ‘blijvertje’.  Vredesboom op het dorpsplein ter herdenking van 100 jaar WO I.  Toneeltraditie werd in 2014 opnieuw leven ingeblazen. Bewonersplatform De Blankaartklok te Woumen

31 doet specialleke: herinrichting speelplein

32 Bewonersplatform De Blankaartklok te Woumen Via een Pop-Up-Art tentoonstelling laat het BP alle Woumenaars kennis maken met de lokale kunstenaars (schilders, beeldhouwers, etsers,…).

33  In 1976 opgericht oa om ongelijke behandeling tgo hoofdgemeente recht te trekken.  Van oppositiegroep tot constructieve partner en adviesorgaan van het gemeentebestuur.  ‘Gazet van Heldergem’ (3x/j, 15e jaargang) ingezet voor DorpInZicht. Dorpsraad Heldergem in Haaltert

34  herinvoering onderwijs (na 15 j eindelijk perspectief!)  dorpshuis (verkoop oude gemeenteschool verhinderd, met Europese steun werd dit dorpshuis en dienstencentrum)  betere heraanleg hoofdstraat Heldergem. Een vertegenwoordiger was permanent lid vd werfvergadering. Via FB-pagina met +500 volgers (= 2/3 vd gezinnen!) bleven bewoners op de hoogte. Dorpsraad Heldergem in Haaltert ijverde oa voor:

35 Momenteel zijn er onderhandelingen voor een convenant met de gemeente. Dorpsraad Heldergem in Haaltert

36

37  voorstedelijk gebied nabij Gent  6400 inwoners  nu ruim 3 jaar met 25 bestuursleden, 5 werkgroepen en 30-tal losse medewerkers BP Flora in Merelbeke

38 Heeft langetermijnvisie met doelstellingenplan 2014-2019 waarin bijzondere aandacht voor: o Verhogen van naambekendheid en betrokkenheid o Inzet op langere termijn en ism (soms druk op) het gemeentebestuur BP Flora in Merelbeke

39 Verhogen naambekendheid en betrokkenheid: o Communicatie (blog en later website + Facebookpagina) o Folders rond specifieke activiteiten alsook voor mensen die zich actief willen inzetten o Pers blijvend informeren o Grote spandoeken o Verrassingsacties o Minimum 1x/j open infovergadering voor buurt o nieuwjaarsreceptie o wellicht ook nazomerdrink in september BP Flora in Merelbeke

40 Inzet op langere termijn / gemeentebestuur o als koepel vh verenigingsleven ijveren voor moderner ontmoetingscentrum o uitgroei tot karaktervolle groene nette wijk o voldoende gehoor krijgen bij gemeentebestuur (oa rond ruimtelijke ordening en mobiliteit) o maatregelen ivm toenemende verkeersdrukte, wegenonderhoud, aanleg fietspaden in woonwijken, …) BP Flora in Merelbeke

41 In 2015 werd ‘Books in Boxes’-bibliotheekje aangekocht via crowdfunding

42  2011: Stuurgroep Dorp inZicht wordt Bewonersplatform  Partner vh gemeentebestuur voor opmaak masterplan dorpskernvernieuwing (nav aanleg gescheiden rioleringsstelsel)  Schepencollege sept 2011: afsprakennota goedgekeurd (wederzijdse rechten & plichten + wijze van samenwerking & communicatie + jaarlijkse toelage )  Afspraken worden geëvalueerd  Concrete actiepunten worden bepaald (zoals heraanleg voetpaden en speelparkje, plaatsen bushokje, herstel wegen, bewaken netheid kerkplein, extra busverbinding ism De Lijn)  Maandelijkse vergaderingen + bijeenkomsten werkgroepen Bewonersplatform St-Jan (Wingene)

43  Doen opnieuw organisatie van Sint-Jan Kermis  Project ‘Samen 100’ nav 100 jarig bestaan Sint-Jan (subsidies KBS en Nationale Loterij): op 20 fotoborden staan mensen van Sint- Jan die samen 100 jaar zijn. Borden verspreid over Sint-Jan + fietskaart. Bewonersplatform St-Jan (Wingene)

44 Verder ook actief rond: de jaarlijkse prijsuitreiking ‘de mooiste kerstversiering’ schattenjacht voor jonge families Meet en Friet ook herfstwandeling met uitleg over het oorlogsverhaal vraag naar kerkuilenbak bij kerkraad Bewonersplatform St-Jan (Wingene)

45  opruimen en aanplanten boomgaard met oude fruitrassen  plaatsen insectenhotel (gemaakt door schoolkinderen) in boomgaard Bewonersplatform St-Jan (Wingene)

46 En als uitsmijterke: voerden eigen bier ‘nen dooper’ in tgv de jaarlijkse kermis Bewonersplatform St-Jan (Wingene)

47 Wijkcomité D’ACHTE (De Panne) heeft Wijkactieplan opgesteld dat te hoog gegrepen bleek vr comité vrijwilligers. Het Comité moest ook knokken voor inspraak. Wijkwerkingen bleken aanvankelijk uit de boot van het 6-jarenprogramma vh nieuwe bestuur te vallen… Regelmatig zet het Comité zich op de kaart via tentoonstellingen ism de dienst Cultuur (bv De Buurt Cult-uurt). Het is niet altijd makkelijk…

48 DANK voor uw aandacht!


Download ppt "Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen De ondersteuning van bewonersgroepen op het platteland OMTRENT."

Verwante presentaties


Ads door Google