De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Per telefoon: 010-4717036 Vanaf 15.15uur: Voor het maken van een afspraak; Of om zaken betreffende uw kind te bespreken. Vóór 8.15uur om ziekmeldingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Per telefoon: 010-4717036 Vanaf 15.15uur: Voor het maken van een afspraak; Of om zaken betreffende uw kind te bespreken. Vóór 8.15uur om ziekmeldingen."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Per telefoon: 010-4717036 Vanaf 15.15uur: Voor het maken van een afspraak; Of om zaken betreffende uw kind te bespreken. Vóór 8.15uur om ziekmeldingen door te geven. Per mail Alleen om aan te geven dat u een afspraak wilt maken; U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw mail; Als er twee leerkrachten voor de klas staan, beide adressen mailen. ralfvaniperenburg@siko.nl kristalissenberg@siko.nl

4

5

6

7

8 Voor de vakken rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling Waarom groepsplannen? Om het onderwijs goed af te stemmen op alle leerlingen en om de doorgaande lijn te waarborgen. Wat staat er in een groepsplan? Leerdoelen, indeling leerlingen in instructiegroepen, onderwijsbehoeften (wat hebben de leerlingen nodig om de leerdoelen te bereiken), organisatie, (tussen)evaluatie Twee groepsplannen per vak per jaar

9

10

11

12

13

14 15 oefeningen per thema Zelfstandige lessen en ‘samen’ lessen Afsluiten thema met een toets Remediërende en verrijkende oefeningen

15 Instapdictee aan het begin van het schooljaar 4 lessen per thema Signaal- en controledictee Werkwoordspelling 5-woordendictee BLOON

16 Estafette - Lezen in 3 niveaus - Verschillende werkvormen - Vloeiend en vlot DMT en AVI

17 Nieuwsbegrip Actuele teksten Verschillende werkvormen en strategieën Teksten en opdrachten op niveau Woordenschat en extra leesles Thuis inloggen

18

19 Leerkrachtgebonden lessen Zelfstandig werken met vragen Maken van aantekeningen (opbouwend) Herhalingstoets en toets

20

21 Jeugdverkeerskrant, vooral praktisch. Theorie verkeersexamen in 2017 (groep 7)

22

23 Pennenstreken Eén bladzijde per week Vlot en netjes schrijven Introductie blokschrift (groep 7)

24 Handvaardigheid en tekenen Drama/dans (klas en gymzaal)

25 Op vrijdag in Sveaholm

26

27

28

29 Groep 7: 3x per week huiswerk Nieuwsbegrip/BLOON Verschillende taken Map en agenda altijd meenemen naar school

30 1 spreekbeurt: onderwerp naar keuze (nov/dec) 1 boekbespreking: boek op leesniveau (febr/mrt) Groep 7 De kinderen maken dit jaar twee werkstukken :  Werkstuk 1:Land in Europa met een groepje, 24 nov. ‘16 gedeeltelijk op school (computer)  Werkstuk 2:Zelf gekozen onderwerp thuis maken (computer) 12 mei ‘17

31

32

33 Deelnemende ouders: Brian Walburg – voorzitter Eric Verweij– secretaris & GMR Jeroen van Gogh Deelnemende ouders: Brian Walburg – voorzitter Eric Verweij– secretaris & GMR Jeroen van Gogh Deelnemende leerkrachten: Sylvia Zandbergen - GMR Judith Verduijn Ralf van Iperenburg Deelnemende leerkrachten: Sylvia Zandbergen - GMR Judith Verduijn Ralf van Iperenburg Wat doet de MR? -Meepraten en -denken over schoolbeleid. -Ouders en personeel kunnen invloed uitoefenen op de kwaliteit van het onderwijs via de MR. -Adviesrecht en in bepaalde gevallen instemmingsrecht. -Contact zoeken met de achterban (ouders/andere leerkrachten). Wat doet de MR? -Meepraten en -denken over schoolbeleid. -Ouders en personeel kunnen invloed uitoefenen op de kwaliteit van het onderwijs via de MR. -Adviesrecht en in bepaalde gevallen instemmingsrecht. -Contact zoeken met de achterban (ouders/andere leerkrachten). Aantal vergaderdata: Minstens 6 keer per jaar. Hoe kunt u de MR bereiken? mrdevlinder@siko.nlmrdevlinder@siko.nl Hoe kunt u de MR bereiken? mrdevlinder@siko.nlmrdevlinder@siko.nl DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD IS ER OM U TE VERTEGENWOORDIGEN, daarom kunt u de MR altijd benaderen met ideeën, suggesties, vragen over het beleid of om gewoon mee te denken.

34 Deelnemende ouders: Belinda Eversen– voorzitter Marco Wagenaar– secretaris Marcel van Rijn - penningmeester Corine Hendriks Desiree Sneeks Alain Meijer Elles Bernoster Mugeila Sprokkereef- Broekman Brigitte Silvis Deelnemende ouders: Belinda Eversen– voorzitter Marco Wagenaar– secretaris Marcel van Rijn - penningmeester Corine Hendriks Desiree Sneeks Alain Meijer Elles Bernoster Mugeila Sprokkereef- Broekman Brigitte Silvis Deelnemende leerkrachten: Hélène van Broekhoven Carla Lansbergen Deelnemende leerkrachten: Hélène van Broekhoven Carla Lansbergen De Ouderraad (O.R.): -bestaat uit een groep ouders, een aantal leerkrachten en de directie. -Bedenkt en organiseert (een deel van) de activiteiten die in het schooljaar voor de kinderen georganiseerd worden. De activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage die de school ontvangt van u als ouders. -heeft de zeggenschap over de ouderbijdragen (na goedkeuren van de MR). De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directie. De Ouderraad (O.R.): -bestaat uit een groep ouders, een aantal leerkrachten en de directie. -Bedenkt en organiseert (een deel van) de activiteiten die in het schooljaar voor de kinderen georganiseerd worden. De activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage die de school ontvangt van u als ouders. -heeft de zeggenschap over de ouderbijdragen (na goedkeuren van de MR). De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directie. Aantal vergaderdata: Minstens 6 keer per jaar. Hoe kunt u de OR bereiken? ordevlinder@siko.nlordevlinder@siko.nl Hoe kunt u de OR bereiken? ordevlinder@siko.nlordevlinder@siko.nl DE OUDERRAAD IS ER OM U TE VERTEGENWOORDIGEN, daarom kunt u de OR altijd benaderen met ideeën, suggesties, vragen over activiteiten of om gewoon mee te denken.

35


Download ppt "Per telefoon: 010-4717036 Vanaf 15.15uur: Voor het maken van een afspraak; Of om zaken betreffende uw kind te bespreken. Vóór 8.15uur om ziekmeldingen."

Verwante presentaties


Ads door Google