De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visie – didactische invalshoeken Elly Quanten 21 maart 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visie – didactische invalshoeken Elly Quanten 21 maart 2012."— Transcript van de presentatie:

1 visie – didactische invalshoeken Elly Quanten elly.quanten@xios.be 21 maart 2012

2

3 techniek deel van WO BASIS onderwijs technische geletterdheid voor iedere burger

4 taal tijd ruimte natuur LOmuzische vorming wiskunde technische geletterdheid maatschappijtechniekmens WO

5 TG-BEKWAME LERAAR kader TG didactiek bevorderen TG inhouden techniek TG-BEWUSTE STUDENT techniek in je leven TG-ONBEWUSTE STUDENT  inleidende sessie: oefening  inleidende sessie (2u)  geïntegreerde workshops (8u)  ontwerpopdracht GWP (4u)  didactische oefening (3u)  praktijkopdracht

6 Techniek … voor mij - burger E10-12-14 E13-15 E4 E3 Keuzes maken – beoordelen In gebruik nemen – gebruiken Onderhouden Herstellen

7 Techniek … voor mij – technicus, ingenieur, ontwerper … Maken - uitvoeren Ontwerpen Analyseren Relateren aan wetenschap E13 E7-9-11 E(1-)2 E6

8

9 CONSTRUCTIETRANSPORTENERGIE COMMU- NICATIE BIOCHEMIE  omschrijving  materialen  vormen en profielen  verbindingen  krachten  omschrijving  middelen  informatie- technologie  omschrijving  bronnen  vormen  omzettingen  elektriciteit  voeding: grondstoffen verwerking bewaring verpakking  verzorging  omschrijving  bron - kracht  overbrenging

10 OPPORTUNITEIT  durf!  stagepraktijk: meer techniekactiviteiten  olievlek voor mentoren NOOD  afbakening en aanbod (achtergrond)info (lkr)  gelijkgestemde didactiek  verwachtingen inhoud per graad (lln)

11

12 Hoe kunnen we … maken?  realiseren van een technisch systeem BEGRIJPEN technisch proces opbouw stappenplan werking TS inzicht in hulpmiddelen HANTEREN lezen stappenplan hulpmiddelen DUIDEN impact op maatschappij beïnvloeding leven mens beroepen organisatie onderhouden herstellen ontwerpen U ITVOEREN - M AKEN

13 beeldend stappenplan beeldend en beschrijvend stappenplan beschrijvend stappenplan prototype bouwplan of werktekening Hoe kunnen we … maken?  realiseren van een technisch systeem U ITVOEREN - M AKEN : opbouw en differentiatie Lln stappenplan laten voorlezen Rijker aanbod aan hulpmiddelen Materialen vooraf niet ‘pasklaar’ maken

14 Hoe kunnen we … onderhouden? Hoe kunnen we er voor zorgen dat … beter functioneert / langer werkt?  gepast onderhouden technisch systeem BEGRIJPEN onderhoudsvoorschriften en -producten werking TS inzicht in hulpmiddelen HANTEREN lezen onderhoudsplan hulpmiddelen DUIDEN belang voor maatschappij, mens, milieu beroepen verhogen TG en aanscherpen zelfvertrouwen maken herstellen ontwerpen O NDERHOUDEN

15 opbergen hulpmiddelen eenvoudig TS / instructie lkr meegeleverde onderhouds- instructies ≠ TS uit zelfde toepassingsgebied ? zonder instructies O NDERHOUDEN : opbouw en differentiatie Lln instructies laten voorlezen Rijker aanbod aan hulpmiddelen Materialen vooraf niet ‘pasklaar’ maken Hoe kunnen we … onderhouden? Hoe kunnen we er voor zorgen dat … beter functioneert / langer werkt?  gepast onderhouden technisch systeem

16 Hoe kunnen we … herstellen / repareren? (Waardoor functioneert … niet meer?)  een falend technisch systeem herstellen maken ontwerpen H ERSTELLEN BEGRIJPEN werking TS inzicht in hulpmiddelen HANTEREN lezen herstelplan hulpmiddelen DUIDEN belang voor maatschappij, mens, milieu beroepen verhogen TG en aanscherpen zelfvertrouwen

17 H ERSTELLEN : opbouw en differentiatie Rijk aanbod aan hulpmiddelen Aanbod van niet-falende TS Hoe kunnen we … herstellen / repareren? (Waardoor functioneert … niet meer?)  een falend technisch systeem herstellen eenvoudig TS / klassikaal eenvoudig TS / parallel groepswerk complexer TS / parallel groepswerk TS - ≠ oorzaken / complementair groepswerk ≠ TS uit = toepassingsgebied / complementair groepswerk

18 Hoe kunnen we … ontwerpen?  (creatief) ontwerp (concept – product) BEGRIJPEN inzicht in ‘wetenschap / technologie’ inzicht in elementen ontwerp inzicht in hulpmiddelen  keuzes [HANTEREN] lezen ontwerpplan hulpmiddelen DUIDEN impact op maatschappij en milieu invloed op mens beroepen verhogen TG en aanscherpen zelfvertrouwen maken O NTWERPEN maken analyseren relateren wetenschap

19 O NTWERPEN : opbouw en differentiatie Aanbod aan ontwerpplannen Rijk aanbod aan hulpmiddelen Aanbod aan TS Hoe kunnen we … ontwerpen?  (creatief) ontwerp (concept – product) confrontatie bestaand ontwerp schets - tekening ontwerpplan met aanduiding onderdelen ontwerpplan met aanduiding afmetingen, bevestigingswijzen, lijst hulpmiddelen ontwerpplan met stappenplan

20 Didactische benadering ingrediënten stappenplan eindproduct voorbeeld 1a TECHNIEK  invalshoek = UITVOEREND aanbod hulpmiddelen

21 ingrediënten stappenplan eindproduct TECHNIEK  invalshoek = ONTWERPEND aanbod hulpmiddelen … … Didactische benadering voorbeeld 1b

22 ingrediënten? eindproduct TECHNIEK  invalshoek = ANALYSEREND hulpmiddelen? Didactische benadering voorbeeld 1c

23 criteria eindproducten TECHNIEK  invalshoek = EVALUEREND Didactische benadering voorbeeld 1d

24 materialen stappenplan eindproduct TECHNIEK  invalshoek = UITVOEREND Didactische benadering voorbeeld 2a

25 materialen eindproduct TECHNIEK  invalshoek = ONTWERPEND stappenplan … … Didactische benadering voorbeeld 2b

26 materialen + functie? eindproduct TECHNIEK  invalshoek = ANALYSEREND Didactische benadering voorbeeld 2c

27 criteria eindproducten TECHNIEK  invalshoek = EVALUEREND Didactische benadering voorbeeld 2d

28 ingrediënten probleem/vraag waarneming WETENSCHAP  invalshoek = EXPERIMENTEREND Hoe lang moet de soep koken? (gaar) Didactische benadering voorbeeld 1e

29 materialen probleem/vraag waarneming Welke blokken zijn het sterkst? WETENSCHAP  invalshoek = EXPERIMENTEREND Didactische benadering voorbeeld 2e


Download ppt "Visie – didactische invalshoeken Elly Quanten 21 maart 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google