De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsbijeenkomst Mooiste Natuurgebied van Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 29 augustus 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsbijeenkomst Mooiste Natuurgebied van Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 29 augustus 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsbijeenkomst Mooiste Natuurgebied van Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 29 augustus 2016

2 Agenda Voorlichtingsbijeenkomst De verkiezing: wat, wanneer, hoe?: -Toon Zwetsloot, RVO.nl -Jacqueline Brouwer RVO.nl Natuur en toerisme -Angelique Vermeulen NBTC Vragen uur

3 Algemene Inleiding Programmaplan Transitie ‘Naar Nationale Parken van Wereldklasse’ 2015-2018 te downloaden via website/tabblad documenten/onderaan

4 Mooiste Natuurgebied van Nederland …De natuurgebieden zijn de basis van de karakteristieke Nederlandse cultuurlandschappen, en met elkaar vormen ze het verhaal van Nederland… …We willen enkele gebieden de kans geven zich te ontwikkelen tot iconen met natuurkernen van (inter)nationale allure die je gezien moet hebben…

5 Strategische Doelen Nationale Parken: zijn een sterker merk bieden unieke natuur van (inter)nationale allure trekken meer bezoekers en beter gespreid dragen bij aan een betere (regionale) sociaaleconomische ontwikkeling hebben een effectieve governance

6 Mooiste Natuurgebied van Nederland De procedure

7 Bidbook of plan = formulier + evt. bijlage(n) tezamen Indienen Voor 15 september 12.00 u digitaal De inzending is een te jureren bidbook of plan waarin staat welke activiteiten de inzender onderneemt en welke kosten daarmee samenhangen om aan (alle) de criteria te voldoen

8 Deelname uitsluitend via het formulier op de website

9 Waar alle criteria worden langsgelopen let op : er is maar een beperkt aantal woorden dat daar kan worden ingevuld. Dus daar moeten echt de kerngegevens staan ( conclusies/ samenvattingen/ essenties). Noodzakelijke toelichtingen moeten eventueel naar een herkenbare bijlage.

10 Bijlagen Aanleveren bij NPWgebied@rvo.nlNPWgebied@rvo.nl Eventueel via WeTransfer / YouSendit Onbeperkt maar WEL herkenbaar gelinked aan het formulier!

11 Naast activiteiten is er ook een samenvatting. Die kan onderlinge samenhang activiteiten toelichten of hoofdlijnen cq prioritering aangeven

12 Onafhankelijke Vakjury beoordeeld de inzendingen Voorzitter: prof. mr. Pieter van Vollenhoven Leden: mr. Geert Jansen, prof. ir. Eric Luiten, mw. Tracy Metz, prof. dr. Ir. Hans Mommaas, prof. dr. Joop Schaminée, prof. dr. Matthijs Schouten en prof.dr.ir. Theo Spek 21 september: indieners bekend (persbericht) 7, 28 sept en 5 oktober komt de jury bijeen; 10 oktober: genomineerden bekend, start publieksverkiezing

13 De publieksverkiezing Nederlanders kiezen hun 3 mooiste natuurgebieden uit de genomineerden Planning: -21 september indieners bekend; -10 oktober: jury maakt genomineerden bekend; -Stemmen kan tot 31 oktober 13.00 uur -Op 31/10 worden de winnaars bekend gemaakt

14 Informatie en stemmen Website: wordt nu ontwikkeld; -live 2 September -Facebook, twitter (#natuurfan) Vanaf 10 oktober: presentatie genomineerden: film / foto / tekst Stemmen van 10-10 t/m 31-10 Stemmen kan ook per sms

15 Campagne voeren ! (tussen 10/10 en 31/10; 13.00 uur) Wat doet EZ? Pers en publiciteit; 21/9 persbericht, 10/10 en 31/10 DWDD, Floortje Dessing… en diverse pers en nieuwsberichten op (social) media Optie: verkiezingstour: Staatsecretaris van Dam bezoekt de genomineerde gebieden Ondersteuning campagne genomineerden: Presentatie op de site (verhaal, beeld) en filmpje met Floortje 1000 euro budget vrij Contentkalender, stappenplan pers & persbericht, digitale bannerset & omslagfoto foor FB en twitter, social media berichten, nieuwsbrief (tekst en vormgeving), FAQ met tips en tricks en helpdeskfunctie

16 Campagne voeren (2) (tussen 10/10 en 31/10; 13.00 uur) De genomineerden: Gebruik maken van aangeboden middelen!!; Activeren eigen achterban; Benaderen regionale media; Inzetten eigen middelen / ludieke acties; Vragen / suggesties! NPWgebied@rvo.nlNPWgebied@rvo.nl

17 Van indiener naar genomineerde -op tijd indienen; -zorg dat bijlagen: -Waarde toevoegen aan je plan; -Er duidelijk bij horen; -Digitaal aangeleverd worden -zorg dat je maximaal inzet op de criteria uit het reglement en maak duidelijk waarom juist jouw gebied een icoon voor de Nederlandse natuur is!

18 De Criteria: 1. Samenhangend gebied waarbinnen natuurgebieden van (inter)nationale waarde zijn gelegen Kwaliteit Aanwezigheid natuurlijk processen omvang

19 2. Gebied met (mogelijk) unieke (potentiele) belevingsmogelijkheden, passend bij de draagkracht van het gebied aantrekkelijk recreatief aanbod wat aansluit op de (ecologische en landschappelijke) draagkracht

20 3. Draagvlak en goede samenwerking geborgd zodat er zicht is op haalbaarheid en uitvoering Aantoonbaar draagvlak Voldoende organiserend vermogen en middelen

21 4. Bijdragen aan Regionale sociaaleconomische ontwikkeling Trots op eigen gebied Businesscases Duurzame bekostiging

22 5. Voorzie in een adequate governance Afspraak en structuur mbt rollen en verantwoordelijkheden In verbinding Efficiënte werkorganisatie

23 6. Draag bij aan de merkstrategie voor de Nederlandse Nationale Parken Hoe in de markt zetten Onderdeel van en bijdragen aan het merk Eigen niche blijft mogelijk

24 Daarnaast spelen nog vier algemene criteria: 1.De inzending specificeert de kosten voor uitvoering van het bidbook of plan. 2.Over het voornemen tot indienen van de inzending moet overleg zijn geweest met de betrokken provincie(s)/overheid. Het resultaat van dat overleg wordt in de inzending beschreven. 3.Bij de inzending moet worden aangegeven dat opgedane kennis wordt gedeeld met anderen bijv. in een COP. 4.Staat alleen open voor gebieden die geheel of gedeeltelijk gelegen zijn binnen Nederland.

25 De inzending wordt hoger gerangschikt door vakjury in haar juryrapport naarmate: Waarbij alle 6 de criteria even zwaar wegen a.De inzending beter voldoet aan de specifieke criteria; b.De voorgestelde veranderingen zich sneller voordoen; c.De omvang van de voorgestelde veranderingen groter is; d.De haalbaarheid en het realiteitsgehalte van de voorgestelde maatregelen groter is; e.De logische samenhang tussen de voorgestelde maatregelen groter is; f.De fasering van de voorgestelde maatregelen beter is; g.De kwaliteit van de financiële onderbouwing groter is; h.De betekenis voor de kennisdeling ten behoeve van de andere NPW gebieden groter is;

26 Aanvullende informatie of documenten? Die verschijnen allemaal onder het tabblad: documenten op de website. Kijk daar en doe er je voordeel mee!

27 Vragen?


Download ppt "Voorlichtingsbijeenkomst Mooiste Natuurgebied van Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 29 augustus 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google