De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Educatieve Voorziening AMC/VUmc Jaarverslag 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Educatieve Voorziening AMC/VUmc Jaarverslag 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Educatieve Voorziening AMC/VUmc Jaarverslag 2015

2 Educatieve Voorziening AMC/VUmc Jaarverslag 2015 De Stichting Educatieve Voorziening AMC/VUmc is opgericht in 1999. Naast het bieden van onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen die opgenomen of onder behandeling zijn in de beide UMC's, zijn we ons steeds meer gaan toeleggen op het vastleggen van de reeds aanwezige en nieuwe expertise. Deze kennis wordt door middel van brochures, de Ziezon-website, voorlichtingsbijeenkomsten en symposia in toenemende mate gedeeld met scholen en andere betrokken professionals en ouders. Het jaar 2015 heeft veelal in het teken gestaan van goede samenwerking. In de eerste plaats is dit samenwerking met de regio Noord-West, onze collega-consulenten. In het belang van de zieke leerling is de continuïteit in de begeleiding een voorwaarde. Hoe beter we elkaar kennen en weten te vinden, des te soepeler de overdracht van de begeleiding. Maar ook in de stad Amsterdam gaan samenwerken en overdragen hand in hand, vooral door het verdiepen van de samenwerkingscontacten met de expertisegroep “Ziek en Onderwijs”. Om een indruk te krijgen van het zeer gevarieerde jaar 2015 hebben we veel van onze activiteiten in beeld gebracht en in de vorm van een kalender gegoten. Veel lees- en kijkplezier! C.J. Hendriks, hoofd EV

3 De Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) Op dinsdag 27 januari 2015 heeft het team van de EV een bezoek gebracht aan De Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT). De NOT is de grootste vakbeurs voor professionals in het PO, VO en MBO en biedt een podium voor ruim 400 exposanten. Segmenten die aan bod zijn gekomen zijn: algemene leermiddelen en materialen; management, advies en organisatie; bouw, facilitair en inrichting; dagtrips, theater en cultuur; leren en onderwijzen met ICT. We zijn als team op de hoogte gebracht van de nieuwe trends op onderwijsgebied. Het was een zeer nuttige en gezellige beursdag!

4 Studiemiddag in samenwerking met Huisonderwijs Het thema van de studiemiddag die wij samen met stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Amsterdam hebben georganiseerd, was: “Beter maar niet gezond”. De centrale vraag was waar leerlingen en docenten tegenaan lopen als er sprake is van langdurige ziekte met veel verzuim vanwege behandeling en herstel. Waar moet ieder op bedacht zijn? De middag wees uit dat het cruciaal is dat de verschillende soorten hulpverlening goed op elkaar afgestemd zijn en dat helder is waar iedere organisatie voor staat. Daar ligt nog een belangrijke taak voor ons! Bezoek Anton Philips In het kader van professionalisering op het gebied van loopbaanbegeleiding voor jongeren kwam Anton Philips van zijn stichting Emergo bij ons op bezoek om te laten zien wat hij voor onze doelgroep kan betekenen. Met een duidelijk verhaal wist hij ons te overtuigen van zijn methode, het MotivatieKompas. Berber Berghuis is vervolgens een cursus bij deze stichting gaan volgen, opdat zij jongeren nog beter kan ondersteunen bij het maken van keuzes over studie, werk en loopbaan.

5 5 Ziezon regio’s In 2015 hebben consulenten van de Educatieve Voorziening samen met onze collega-consulenten van de onderwijsadviesbureaus zich ingezet voor het versterken van de Ziezonregio Noordwest. De regionale aanpak had als doelstelling een gezamenlijke aanpak vorm te geven voor afstemming, samenwerking en het delen van kennis. Dit heeft geresulteerd in: een nieuw overdrachtsformulier een cursusmiddag Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) leiding geven aan 2 landelijke portefeuilles: expertisegroep pulmonologie en expertisegroep maag/lever/darm. Pulmonologie heeft onder andere de CF-brochure herschreven. MLD heeft onder meer de landelijke patiëntendag bezocht. De uitgebreide regio vergaderingen (iedereen aanwezig) werden gecombineerd met collegiale consultatie in kleine groepen en deskundigheidsbevordering (studiemiddag ‘Wel beter, niet gezond’ en voorlichting ‘Executieve functies’).

6 Gastlessen op de Pabo en het begeleiden van stagiaires Consulenten van de Educatieve Voorziening gaven in samenwerking met de consulenten zieke leerlingen van het ABC of consulenten in de regio regelmatig gastlessen op verschillende PABO’s. Zo waren er lessen in Amsterdam, Alkmaar en Almere. Het is van belang dat de toekomstige leraren weten wat ze kunnen doen als ze een chronisch of ernstig ziek kind in de klas hebben en bij welke organisaties er hulp kan worden gezocht. Het waren vaak drukbezochte en motiverende bijeenkomsten, zowel voor de studenten als voor de consulenten. Een andere manier om met toekomstige leraren in contact te treden, is om ze stage te laten lopen bij onze EV. De studenten leren veel over ons werk en wij leren veel over waar de studenten op de PABO mee bezig zijn. Een heel goede wisselwerking dus!

7 De nieuwsbrief van de Expertisegroep Ziek en Onderwijs Amsterdam In 2015 is de Expertisegroep Ziek en Onderwijs Amsterdam, het overleg tussen expertisecentrum Ziek en Onderwijs (Educatieve Voorziening, het ABC OZL en Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Amsterdam), Orion Drostenburg, Orion VO, Jeugdartsen, Ambulante begeleiding PO en VO een aantal keer bij elkaar gekomen. De expertisegroep heeft zich duidelijk gepresenteerd in drie nieuwsbrieven, de eerste in februari 2015, waarin de verschillende organisaties zich voorstelden. In juni verscheen de tweede nieuwsbrief met o.a. aandacht voor de studiemiddag “Beter, maar niet gezond” in het AMC. In de derde nieuwsbrief was er aandacht voor de opening van de nieuwe klassen in het EKZ, diabetes voorlichting door het ABC en informatie over het werk van de kinderverpleegkundigen van Drostenburg. Alle nieuwsbrieven kunt u nalezen op de site van de Expertisegroep Ziek en Onderwijs Amsterdam (ezoa.nl).

8 Opening nieuwe ruimten Educatieve Voorziening Op 24 juni was het dan zo ver: na jaren van wachten en steeds opnieuw ‘tijdelijk’ verhuizen, kon het nieuwe onderkomen van de Educatieve Voorziening feestelijk in gebruik worden genomen! En feestelijk was het. Voor deze gelegenheid waren er niet alleen de opgenomen leerlingen uitgenodigd, maar ook leerlingen uit de buurt. Die kwamen maar al te graag, want er was een aantrekkelijk programma: André Kuipers hield een college over alles wat maar met ruimtevaart te maken had, het astronautenvoer lag klaar, medewerkers van NEMO waren ingevlogen om met de leerlingen (van 4 tot 18!) proefjes te doen, natuurlijk ook weer rond het thema ruimtevaart. Toen het feestgedruis verstomd was, zijn we met onze zieke leerlingen aan de slag gegaan in mooie en functionele klassen, met prachtige smartboards en eindelijk in het daglicht!

9 Rémi Digitale schoolborden 2015 was het jaar van de grote verhuizing en dus ook het jaar van onze nieuwe digitale schoolborden. De techniek staat niet stil en dat geldt ook zeker voor het onderwijsland. Er is bijna geen docent in Nederland meer die af en toe een nieuw doosje krijtjes op de bestellijst moet plaatsen. Kinderen van tegenwoordig zijn het ouderwetse krijtbord alweer bijna vergeten en er zijn zelfs kinderen die nooit op een dergelijk bord hun spreekbeurt hebben uit hoeven werken. We leven in een digitale wereld, de EV in het AMC is van deze tijd en daarom hangen er nu bij ons ook 2 digitale schoolborden! Er wordt op getekend, gerekend, de lessen worden voorbereid, leerstof wordt uitgewerkt, filmpjes worden ter ondersteuning afgespeeld en ook galgje is erg populair. De mogelijkheden zijn eindeloos. Ondanks dat onze leerlingen het gewend zijn, maakt het ons niet minder trots. Zelfs niet toen we van leerling Max hoorden dat het bord van zijn meester nog groter was!

10 De Emma Infotheek De Emma Infotheek had in 2015 een nauwe samenwerking met de Educatieve voorziening AMC/VUMC. Onze informatiespecialist verrichtte daarnaast ook werkzaamheden voor het landelijk netwerk Ziezon. Welke werkzaamheden zijn verricht voor de EV en Ziezon? Op de informatieavond voor leraren over een leerling met kanker, was de Emma Infotheek aanwezig met een informatietafel. Leraren en consulenten hebben hier goed gebruik van gemaakt. Zo is de kringkoffer uitgeleend aan een school om kleuters te begeleiden bij het verwerken van de ziekte van een klasgenootje met kanker. De Emma Infotheek heeft ook dit jaar weer een informatiestand geregeld in de polikliniek om de onderwijsondersteuning zieke leerlingen meer bekendheid te geven. Voor Ziezon heeft de Emma Infotheekmedewerker in samenwerking met de consulenten weer stappen gezet in het updatingsproces van de brochures ziektebeelden op de Ziezonwebsite. Er zijn teksten geredigeerd voor de reader bij de studiedag SOLK voor Consulenten. Deelname aan de pr-groep van de Educatieve Voorziening om openingsactiviteiten te organiseren voor de nieuwe klasseruimten. 33 vragen van consulenten zijn beantwoord met betrouwbare informatie over een ziektebeeld of over materiaal om op een school in te kunnen zetten.

11 Rémi Wateroverlast VUmc Als ik dinsdag 8 september bij het VUmc aan kom rijden, is er een hoop bedrijvigheid, politie en brandweer rijden af en aan. Het water op de weg staat enkelhoog en verbaasd bedenk ik mij dat het die nacht helemaal niet geregend heeft… Pas als ik via de hoofdingang een donker VUmc binnenkom, vang ik iets op over een gesprongen waterleiding en kelders die zijn volgelopen. Ook de kinderafdeling is in duister gehuld. Een van de medewerkers die ik daar tegen het lijf loop, weet mij te vertellen dat “het wel de hele dag kan duren.” Uiteindelijk bel ik mijn leidinggevende in het AMC met deze mededeling. We spreken af dat ik vandaag naar het AMC zal gaan. Al snel wordt duidelijk dat het VUmc ontruimd moet worden. En die ene dag zijn twee weken geworden! Ziezondag 30 september was de jaarlijkse “Ziezondag”. Op deze dag komen alle consulenten OZL van de Educatieve Voorzieningen en de Onderwijs Advies Bureaus samen om kennis te delen. In de ochtend waren er powerpoint presentaties over: Sociale media en de zieke leerling Loopbaan oriëntatie en begeleiding op maat Werkwijze consulenten OZL regio Noord Oost bij IBD Onderwijs en zorg voor leerlingen met NAH Leerlingen met somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten Leerlingen met een hartaandoening. In de middag stond er een regio-overleg gepland. Na de vergadering volgde een presentatie over Executieve Functies.

12 Week van het Onderwijs Tijdens de week van het onderwijs in oktober hebben de Educatieve Voorziening en de Emma Infotheek met een informatiekraam bij de ingang van de polikliniek gestaan. Het doel was om ouders met kinderen en medewerkers van het AMC te informeren over de werkzaamheden van de Educatieve Voorziening en de Emma Infotheek. Voor ouders en leerlingen waren diverse voorlichtingsfolders en boekjes beschikbaar. Kinderen mochten aan de kraam een klein cadeautje uitzoeken. Oriëntatiedag Bijna elke week meldt zich een leraar bij de directie die interesse heeft om te werken bij de Educatieve Voorziening! Bij voorkeur wil men een gesprek om de motivatie toe te lichten. Tijdgebrek heeft ons de volgende oplossing gebracht: Dit jaar voor het eerst hebben we een open ochtend georganiseerd t.b.v. deze groep geïnteresseerden. We vertellen ze dat er geen vacatures zijn maar danken ze wel voor hun belangstelling en hebben ze een aanbod gedaan: met een aantal tegelijk, een ochtend bij de Educatieve Voorziening doorbrengen. 13 oktober was het zover: Via onze website hebben een aantal gegadigden zich aangemeld. De ontvangst was in de Infotheek. Een korte inleiding op ons werk: informeren, begeleiden en lesgeven. Vervolgens kregen ze een rondleiding in het Emma Kinderziekenhuis. Daarna konden ze een les in de klas bijwonen of mee naar de nierdialyse voor individuele begeleiding. Met een hoofd en een tas vol informatie namen we aan het einde van de ochtend afscheid van enthousiaste deelnemers!

13 Voorlichtingsavond scholen Ieder jaar organiseren we een avond voor scholen met een langdurig zieke leerling. Op 3 november vertelde Kinderarts-oncoloog Rutger Knops over kanker bij kinderen en pedagogisch medewerker Annemiek Loman vertelde over de sociaal-emotionele gevolgen van een ernstige ziekte op het kind en het gezin. In de pauze konden de deelnemers informatie- en voorlichtingsmateriaal bekijken van de Emma Infotheek en de VOKK. Dat deze avond een waardevolle aanvulling is op onze dienstverlening, bleek uit dit bericht van een mentor van een leerling met kanker: “Jullie ook bedankt! Ik was aangenaam verrast door de onderwijsondersteuning in het AMC. Fantastisch dat jullie de leerlingen zo goed in de gaten houden. De informatiebijeenkomst is van grote waarde geweest. De belangrijkste punten hebben we overgenomen, en dienen nu als draaiboek voor toekomstige ernstig zieke leerlingen.”

14 Cijfers De Educatieve Voorziening heeft in 2015 de volgende resultaten behaald, cijfermatig gezien: Personeel: Financiën De huidige personele lasten worden volledig gedekt door de subsidie van OCW (€ 548.056,10) en de materiële kosten zijn ten laste gebracht van de bestemmingsreserve, die hiermee op nul is uitgekomen. Financiën De huidige personele lasten worden volledig gedekt door de subsidie van OCW (€ 548.056,10) en de materiële kosten zijn ten laste gebracht van de bestemmingsreserve, die hiermee op nul is uitgekomen.

15 Op naar 2016!


Download ppt "Educatieve Voorziening AMC/VUmc Jaarverslag 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google