De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaamse OUDERENRAAD Geeft een stem aan 60-plussers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaamse OUDERENRAAD Geeft een stem aan 60-plussers."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaamse OUDERENRAAD Geeft een stem aan 60-plussers

2 DECREET houdende de stimulering van een inclusief Vlaams Ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen 21 april 2004 – gewijzigd 7 december 2012 http://www.vlaamse-ouderenraad.be/Decreet%20beleidsparticipatie.pdf http://www.vlaamse-ouderenraad.be/Decreet%20beleidsparticipatie.pdf

3 WAT IS DE VLAAMSE OUDERENRAAD? 1. Adviesraad voor de Vlaamse regering 2. Overlegplatform van de ouderen Samengesteld uit afgevaardigden van ouderenorganisaties (representativiteit) + 4 onafhankelijke deskundigen + voorzitter Vlaamse Ouderenraad = 46 personen minimum 60% is 60-plusser de voorzitter is een oudere persoon WAAROM? Om ouderen een stem te geven.

4 M ISSIE VAN DE V LAAMSE O UDERENRAAD F ILMPJE JUL - HTTPS :// WWW. YOUTUBE. COM / WATCH ? V =4O K -1 HC C5N4& FEATURE = YOUTU. BE HTTPS :// WWW. YOUTUBE. COM / WATCH ? V =4O K HC C5N4& FEATURE = YOUTU. BE De Vlaamse Ouderenraad wil de ervaring en competenties van ouderen samenbrengen en inzetten om een essentiële bijdrage te leveren tot het versterken van de maatschappelijke slagkracht van alle ouderen in Vlaanderen en Brussel, en om een samenleving te bevorderen die actief ouder worden voor iedereen mogelijk maakt.

5 WAT DOET DE VLAAMSE OUDERENRAAD? Twee duidelijk onderscheiden opdrachten:  Adviesverlening  Ondersteuning van het overleg tussen de ouderenverenigingen Tot de opdracht adviesverlening behoren:  de informatie aan de bevolking in het algemeen en de ouderen in het bijzonder over ouderenthema’s en ouderenbeleid  het signaleren van problemen en behoeften van ouderen, o.m. door studie en onderzoek

6 WAT DOET DE VLAAMSE OUDERENRAAD? Het overleg staat in voor:  de belangenbehartiging van ouderen en ouderenorganisaties in brede zin  zorgt voor gedragenheid van het ouderenweekthema  Ondersteunt de uitbouw van de partnerorganisatie Ondersteuning van het overleg tussen de ouderenverenigingen

7

8 HOE WERKT DE VLAAMSE OUDERENRAAD? 7 commissies m.b.t. verschillende beleidsdomeinen Bereiden de adviezen en standpunten voor Samengesteld uit vertegenwoordigers van ouderenorganisaties – oudere experten - professionelen

9 COMMISSIES  Bestaanszekerheid, Economie en Arbeid  Welzijn, Gezondheid en Zorg  Wonen, Mobiliteit en Veiligheid  Cultuur, Leren en Maatschappelijke participatie  Sport en Bewegen  Internationaal Ouderenbeleid  Ouderenraden

10 Sensibiliseren: Ouderenweek  Iedere derde volle week van november  Sensibiliseren rond een bepaald thema  bv. armoede, actief ouder worden, leeftijdsvriendelijke gemeenten…  Campagne wordt gelanceerd in het voorjaar  Brochure – informatie – methodiek  Stimuleren van de lokale ouderenraden en relevante partners  facebook.com/ouderenweek

11 OUDERENWEEKTHEMA’S 2012 Actief ouder worden, een leven lang 2013 Leeftijdsvriendelijke gemeente: een hefboom voor actief ouder worden 2014 Spreken is zilver, communiceren is goud 2015 Ouderen in vervoer(ing) 2016 Samen de drempel over – Cultuurparticipatie op latere leeftijd

12 P ARTNERORGANISATIE VOOR HET L OKAAL O UDERENBELEID = BIJKOMENDE ERKENNING SINDS 1 SEPTEMBER 2015

13 METHODIEKEN - Barometer - Basisbrochure - Train-de-trainer programma - Digitaal uitwisselingsplatform - Twee studiedagen

14 Leden Vlaamse Ouderenraad Categorie 1 FedOS, OKRA, S-Plus, NEOS, Vief, Vlaams Actieve Senioren Categorie 2 ABVV-Senioren, ACLVB-senioren, CD&V-senioren, GOSA, Grijze Geuzen, GroenPlus, Minderhedenforum, Seniorenraad Landelijke Beweging Toegetreden leden Abbeyfield Vlaanderen, Brussels Ouderenplatform, De Grijze Panters, DOTzorg, FediPlus, Fevlado-Senioren, OKRA-sport, Seniornet Vlaanderen, S-Sport, Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling, VVDC, VVP, VVSG en WOAS Onafhankelijke deskundigen Guido Cuyvers – Gilbert De Swert – Luk Goossens – Gaby Jennes Voorzitter Jul Geeroms

15 Uw vertegenwoordigers in de Vlaamse Ouderenraad  Algemene Vergadering:  Raad van Bestuur:

16 Uw vertegenwoordigers in de Commissies Commissie Bestaanszekerheid, Economie en Arbeid Commissie Internationaal Ouderenbeleid Commissie Welzijn, Gezondheid en Zorg Commissie Wonen, Mobiliteit en Veiligheid Commissie Sport en Bewegen Commissie Cultuur, leren en maatschappelijke participatie Commissie Ouderenraden

17 Meer informatie www.vlaamse-ouderenraad.be info@vlaamse-ouderenraad.be twitter facebook Via de website www.vlaamse-ouderenraad.be kan jewww.vlaamse-ouderenraad.be abonneren op het informatieblad ‘Actueel’ op de elektronische nieuwsbrief

18


Download ppt "Vlaamse OUDERENRAAD Geeft een stem aan 60-plussers."

Verwante presentaties


Ads door Google