De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Recht in Gedwongen Kader WIGK Recht WIGK. 2 Regelgeving in het strafrecht geeft duidelijk aan welke handelingen van personen ontoelaatbaar of onrechtmatig.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Recht in Gedwongen Kader WIGK Recht WIGK. 2 Regelgeving in het strafrecht geeft duidelijk aan welke handelingen van personen ontoelaatbaar of onrechtmatig."— Transcript van de presentatie:

1 Recht in Gedwongen Kader WIGK Recht WIGK

2 2 Regelgeving in het strafrecht geeft duidelijk aan welke handelingen van personen ontoelaatbaar of onrechtmatig zijn. 1)Het doel van strafrecht is om gehoorzaamheid af te dwingen en burgers in de maatschappij te beschermen. 2)Het ander doel is om strafbare feiten te verminderen. WIGK Recht in gedwongen kader

3 In de wet is precies geregeld hoe rechtsnormen in het strafrecht moeten worden gehandhaafd. De bevoegdheden van politie, OM en andere overheidsambtenaren worden duidelijk omschreven. * Een persoon tegen wie ernstige vermoedens bestaan dat hij een strafbaar feit heeft gepleegd, kan tegen zijn wil zijn vrijheid worden ontnomen. 3

4 Recht in gedwongen kader Strafbaarheid: -Iemand die een regeling overtreedt waar een straf op staat pleegt een strafbaar feit (delict). -Iemand die mededader is pleegt een strafbaar feit. -- Iemand die een ander aanzet tot het plegen van een delict, pleegt een strafbaar feit. 4

5 Recht in gedwongen kader WIGK Legaliteitsbeginsel: -Iemand mag niet worden veroordeeld voor een strafbaar feit als dit niet in de wet staat beschreven. -Iemand mag niet tweemaal voor hetzelfde feit worden veroordeeld. -Iemand mag niet met terugwerkende kracht worden gestraft (bijv. bij een nieuw wetsartikel) 5

6 Recht in gedwongen kader Strafbepaling In het wetboek van strafrecht staan gedragingen van personen die verboden zijn precies omschreven en de maximale straf die kan worden gegeven. Misdrijven en overtredingen: Een misdrijf is vaak een ernstig delict een overtreding niet. Zie verder schema op pagina 402. 6

7 Recht in gedwongen kader WIGK Verjaringstermijnen: Zedenmisdrijven gericht tegen kinderen waar maximaal acht jaar of meer voor staat wordt de verjaringstermijn afgeschaft. Voor misdrijven met een gevangenisstraf van maximaal acht jaar geldt thans een verjaringstermijn van twaalf jaar. Deze wordt verlengd naar twintig jaar. 7

8 Recht in gedwongen kader WIGK Poging tot het plegen van een strafbaar feit. Drie voorwaarden voor vervolging: -Hij heeft de bedoeling gehad om een strafbaar feit te gaan plegen. -Hij heeft een uitvoering van het misdrijf gemaakt. -Hij heeft zelf niet in de hand gehad dat het misdrijf is mislukt. Handelingen i.v.m. voorbereiden van een strafbaar feit is strafbaar (bieden van ruimten, vervoeren etc.) 8

9 Recht in gedwongen kader Opm.: Bij een strafbare poging en een strafbare voorbereiding wordt de maximale hoofdstraf op een misdrijf tot een derde verminderd. 9

10 Recht in gedwongen kader WIGK Opsporing van strafbare feiten door: -Opsporingsambtenaren zoals de politie -Marechaussee -Openbaar Ministerie (OM) -Buitengewone opsporingsambtenaren zoals milieu- inspecteurs of douaniers. 10

11 Recht in gedwongen kader WIGK Een verdachte is pas strafbaar als voldaan is aan: -Het moet vaststaan dat verdachte het delict heeft gepleegd. -Het moet vaststaan dat het feit in strijd is met het recht (Wederrechtelijk/ Onrechtmatig). -Het moet duidelijk zijn dat hij schuld heeft gehad aan het strafbaar feit. 11

12 Recht in gedwongen kader WIGK Strafuitsluitingsgronden: -Verwijtbaarheid ( heeft hij schuld bijv. noodweer/ zelfverdediging) -Overmacht (psychische stoornis) Criteria Noodweer: -Zichzelf beschermen; verdediging is noodzakelijk (alleen angst is niet voldoende). -Tussen aanval en verdediging is niet veel tijd verstreken. 12

13 Recht in gedwongen kader -De middel ter verdediging moet in verhouding staan met de ernst van de daad. Opm.: Een wettelijke schulduitsluitingsgrond is ontoerekeningsvatbaarheid. Noodweerexces: Er is veel meer geweld gebruikt dan nodig is. Overbodige agressie. 13

14 Recht in gedwongen kader Ontoerekeningsvatbaarheid: -Gebrekkige geestelijke ontwikkeling of psychische stoornis. -Vastgesteld door een forensische psychiater en een gedragsdeskundige. -Vastgesteld d.m.v. observatie in het PBC of in een daarvoor gespecialiseerde observatiekliniek. OPM.: Volledig ontoerekeningsvatbaarheid leidt tot ontslag van alle rechtsvervolging en behandeling voor de duur van maximaal 1 jaar in een GGZ- instelling. 14

15 Recht in gedwongen kader Bevoegdheden OM (vervolgingsmonopolie): -Transactie aanbieden -Zaak seponeren -Zaak voorwaardelijk seponeren (reclasseringstoezicht of behandeling door een psychiater) -OM klaagt de verdachte aan bij de rechter -Vordert een gerechtelijk vooronderzoek -Mogelijkheden om overtredingen en misdrijven met een maximale gevangenisstraf van zes jaar buiten de rechter af te doen. 15

16 Recht in gedwongen kader WIGK Rechter-commissaris Geen rechtsprekende taak. Houdt toezicht op het verloop van het opsporingsonderzoek. Strafrechter Neemt beslissingen in strafzaken (meervoudige strafkamer, Politierechter, Kinderrechter) OPM.: Kantonrechter spreekt recht bij overtredingen. 16

17 Recht in gedwongen kader Verdachte Iemand tegen wie een redelijke vermoeden van schuld aan een strafbaar feit bestaat. Raadsman Verdachte bijstaan en informeren over zijn rechten. Slachtoffer Spreekrecht, eisen schadevergoeding, op de hoogte zijn van het strafproces, eisen contactverbod. 17

18 Recht in gedwongen kader Reclassering -Begeleiden ven verdachte -Problematiek verdachte in kaart brengen -Maken van een voorlichtingsrapport -Toezicht houden -Zorgen voor re-integratie trainingen -Organiseren en voeren van werk- en leerstraffen 18

19 Recht in gedwongen kader WIGK Vrijheidsbenemende dwangmiddelen: Zie pagina 415. 19


Download ppt "Recht in Gedwongen Kader WIGK Recht WIGK. 2 Regelgeving in het strafrecht geeft duidelijk aan welke handelingen van personen ontoelaatbaar of onrechtmatig."

Verwante presentaties


Ads door Google