De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VLAAMSE KINDERBIJSLAG: Groeipakket. Het Groeipakket voor elk kind in elk gezin.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VLAAMSE KINDERBIJSLAG: Groeipakket. Het Groeipakket voor elk kind in elk gezin."— Transcript van de presentatie:

1 VLAAMSE KINDERBIJSLAG: Groeipakket

2 Het Groeipakket voor elk kind in elk gezin

3 Een stevige start voor jonge gezinnen (Kinder)armoede bestrijden Tegemoetkoming om kosten opvoeding te ondersteunen Gelijkwaardig: want niet alle kinderen starten gelijk Recht van het kind Vereenvoudiging Zorgzame transitie

4 Van kinderbijslag naar Groeipakket Overheveling bevoegdheid kinderbijslag naar Vlaanderen Geïntegreerd gezinsbeleid: Kinderbijslag Gezinsondersteuning Participatie aan kinderopvang en onderwijs Evolutie en context: stijgende diversiteit aan gezinsvormen, dalende gezinsgrootte, gezinnen waar beide ouders werken, … Kansen creëren voor kinderen via tegemoetkoming in kosten opvoeding en armoedebestrijding

5 Van kinderbijslag naar Groeipakket Elk kind is gelijk: zelfde basisbedrag vanaf de start Bestrijding kinderarmoede Vereenvoudiging systeem Loskoppeling van socio-professioneel statuut ouder(s) Gelijk basisbedrag met sociale toeslag ifv inkomen en gezinsgrootte Budgetneutrale hervorming Afschaffing rangorderegeling en leeftijdstoeslag: meer investeren vanaf de ‘start’ voor jonge gezinnen

6 Groeipakket: 3 cruciale ‘begrippen’ Recht van het kind Kinderen die in Vlaanderen wonen Recht van kinderen in het buitenland en kinderen met een legaal verblijf Gezin Idem huidig systeem Om een feitelijk gezin te vormen moet men samenwonen op hetzelfde adres, geen bloed- of aanverwant zijn tot en met de 3 e graad, en samen een huishouden regelen en daartoe elk financieel of op een andere manier bijdragen Inkomensbegrip: gezamenlijk bruto belastbaar inkomen (via aanslagbiljet), en omvat: Beroepsinkomsten (vóór aftrek beroepskosten) Inkomsten uit onroerende goederen (KI vreemd gebruik en voor eigen beroepsdoeleinden) Belastbaar deel van de ontvangen onderhoudsgelden (indien administratief haalbaar)

7 Wat zit er in het Groeipakket? Een pakket op maat van het kind en op maat van het gezin waarin het kind opgroeit. Een startbedrag en een basisbedrag. Een zorgtoeslag en sociale toeslag Een participatietoeslag

8 Wat zit er in het Groeipakket? Startbedrag Elk kind krijgt bij de geboorte of de adoptie een eenmalig bedrag. Het bedrag is voor elk kind hetzelfde en bedraagt 1.100 euro

9 Wat zit er in het Groeipakket? Basisbedrag 160 euro Vast maandelijks bedrag Voor elk kind

10 Wat zit er in het Groeipakket? Zorgtoeslag Weeskind Volledig wees: 160 euro Halfwees: 80 euro Pleegkind 61 euro Kind met bijzondere zorgnoden Variabel op basis van de noden van kind Uitgaande van bestaande systeem en attestering verhoogde kinderbijslag

11 Wat zit er in het Groeipakket? Sociale toeslag (bedrag per kind): inkomen≤ 29.000 29.000 tot 60.000 1 kind50x 2 kinderen 50x ≥ 3 kinderen 8060

12 Wat zit er in het Groeipakket? Participatietoeslag Gezinnen stimuleren om hun kinderen naar de opvang en school te laten gaan Kinderopvang Kinderen die naar een kinderopvang van baby’s en peuters gaan met een niet inkomensgerelateerd tarief (3,17 euro)

13 Wat zit er in het Groeipakket? Participatietoeslag ONDERWIJS Universele toeslag voor elk kind in onderwijs: Van 0 – 2 jaar: 20 euro per jaar Op 3 jaar: 150 euro per jaar Op 4 jaar: 150 euro per jaar Vanaf 5 jaar: 35 euro per jaar Vanaf 12 jaar: 50 euro per jaar Vanaf 18 jaar: 60 euro per jaar Selectieve toeslag voor gezinnen met een laag inkomen, waarin ook de vroegere schooltoelagen vervat zitten

14 Hoe overgaan naar het Groeipakket? Kinderen geboren na 1 november 2018 stappen direct in het Groeipakket in. Kinderen geboren voor 1 november 2018 behouden hun basisbedrag, incl, rang- en leeftijdstoeslag. Ze stappen in het Groeipakket voor de participatietoeslag en de eventuele sociale toeslag. 1 januari 2019 Geboren VOOR 1 januari 2019 Geboren NA 1 januari 2019

15 Wie doet wat ? Kind en Gezin Regie / Beleid Kinderbijslag Erkennen en subsidiëren van de KB-uitbetalingsactoren Regeling nog concreet verder uit te werken voor participatietoeslag KO (aanzet: zie verder) Nieuw Extern Verzelfstandigd Agentschap Vlaamse KB Bevoegdheid rond berekenen en uitbetalen 1 eigen uitbetalingsactor 4 externe uitbetalingsactoren (“KB-kassen”)

16 Wanneer? Voorbereiding start nu volop op: Regelgevend (decretale basis leggen + uitvoeringsbesluiten) Transitie Famifed naar 4 opgedeelde entiteiten (Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap, Duitstalige Gemeenschap, Brussels HG) Start ten laatste vanaf 2019

17 Participatietoeslag KO : aanzet tot concretisering (zoals in conceptnota Vlaamse Regering) -T0 en T1 in concurrentiepositie: kunnen vaak niet méér vragen dan maximumtarief IKT : leefbaarheid en toegankelijkheid T0 en T1 -Gezinnen met baby of peuter in KO zonder IKT: toelage van €3, 17 per aanwezigheidsdag in de kinderopvang T0 en T1 -3,17 euro = verschil tussen €27,83 en €31 -deze toeslag KO wordt toegevoegd aan het groeipakket Vlaamse Kinderbijslag. -verrekening : voorzieningen of ouders sturen maandelijks de factuur van de kinderopvang T0 of T1 door naar hun uitbetalingsinstelling: voegt kinderopvangtoelage toe als onderdeel van het uit te betalen totale groeipakket per kind. -Nog verder te onderzoeken hoe dit zo eenvoudig mogelijk kan (niet alle kleine opvangvoorzieningen zijn al voldoende geautomatiseerd).


Download ppt "VLAAMSE KINDERBIJSLAG: Groeipakket. Het Groeipakket voor elk kind in elk gezin."

Verwante presentaties


Ads door Google