De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Calamiteiten in het sociaal domein Raadsinformatieavond 7 juli 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Calamiteiten in het sociaal domein Raadsinformatieavond 7 juli 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Calamiteiten in het sociaal domein Raadsinformatieavond 7 juli 2015

2 Aanleiding Verschaffen informatie Verhelderen rollen en verwachtingen Beantwoorden van uw vragen Presenteren aantal feiten en cijfers

3 Calamiteit sociaal domein Wat verstaat u hieronder? Een definitie Een sociale calamiteit kan optreden als (de dreiging van) één of meerdere incidenten zich voordoen die een uiting vormen van bestaande spanningen en/of problemen. Deze spanningen en/of problemen kunnen in potentie dreigen te escaleren tot een ernstige aantasting van de openbare orde en veiligheid. Denk bij een sociale calamiteit aan maatschappelijke onrust die ontstaat na bijvoorbeeld een rel, een vechtpartij, een familiedrama of interetnische spanningen.

4 Voorbeelden Brand Roermond (2002) Het Maasmeisje (2006) Vluchtelingengezin Waspik (2007) Julian en Ruben (2013)

5 Kaders vanavond Privacy en respect t.a.v. betrokkenen Geen inhoudelijke casussen Geen namen, concrete situaties

6 Jeugd Calamiteitenprotocol Jeugd – aangehaakt op reeds bestaande processen van de Veiligheidsregio (Regionaal Crisisplan) Onderscheid: (acute) calamiteit en incident

7 Jeugd Rolverdeling calamiteit: “Aanpak” gedurende calamiteit vs. nazorg/evaluatie Gemeente en instelling Burgemeester en portefeuillehouder Andere actoren binnen de gemeente Andere actoren buiten de gemeente

8 Jeugd Rol gemeenteraad: De raad wordt geïnformeerd over het proces, niet over de inhoud (privacy) Hierbij wordt aandacht besteed aan de risicoregelreflex Na afronding van onderzoek inspectie worden aanbevelingen besproken

9 Jeugd Het onderzoeken van de calamiteit is een aangelegenheid van de Inspectie. Eigen onderzoek van de gemeente heeft pas meerwaarde na publicatie van de aanbevelingen van de inspectie.

10 Feiten en cijfers Zorgmeldingen (politie) Brunssum: –1 per maand? –1 per week? –Meer? Jaarlijks 2-3% van de minderjarigen? Een zorgmelding betreft een calamiteit?

11 Huiselijk geweld volwassenen Risico-inventarisatie politie Huisverbod burgemeester Zorgmelding

12 Feiten en cijfers Huiselijk geweld: Er zijn meer dan 120 meldingen per jaar bij de politie. GOED / FOUT? Huisverboden: Dit komt minder dan 10 keer per jaar voor in Brunssum. GOED / FOUT?

13 VTH Bij calamiteiten waarbij er sprake is van huiselijk geweld / psychische nood, kán de afd. VTH (via bgm) een huisverbod dan wel een verplichte opname van een psychiatrisch zieke opleggen.

14 VTH Bij calamiteiten waarbij een (recente) ex-gedetineerde is betrokken is VTH de linking- pin tussen Veiligheidshuis, reclasseringsmedewerker etc.

15 VTH Bij calamiteiten waarbij er een ernstige verstoring van de openbare orde dreigt treedt het proces van de rampen- en crisisbestrijding in werking (GRIP -- Gecoördineerde Regionale Incident Bestrijdingsprocedure).

16 Feiten en cijfers Jaarlijks krijgen we in Brunssum circa 50 meldingen van gedetineerden die weer terugkeren in de maatschappij en daarbij om hulp vragen. GOED / FOUT?

17 Feiten en cijfers Een huisverbod is géén huis-uitzetting in privaatrechtelijke zin (niet betalen huur) én geen huis-sluiting in bestuursrechtelijke zin (Damocles-beleid). Als iemand een huisverbod (nav huiselijk geweld) krijgt opgelegd dan is dat in eerste aanleg voor een periode van twee weken. Ná deze twee weken kán de termijn verder opgerekt worden. GOED / FOUT?

18 Feiten en cijfers Als in een gezinssituatie (vader, moeder, kinderen) sprake is van huiselijk geweld, aantreffen van drugs, aantreffen van een hennepplantage, ernstige mate van verwaarlozing etc, dan wordt altijd een “Zorg-melding” gedaan. GOED / FOUT?

19 Rol en verwachtingen T.a.v. calamiteiten: Welke rol vindt u passen bij uw eigen positie? Welke rol kan en mag de gemeente spelen? Gedragscode: nut of noodzaak?

20 Uw vragen Ruimte voor vragen: binnen gestelde kader van privacy.


Download ppt "Calamiteiten in het sociaal domein Raadsinformatieavond 7 juli 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google