De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond schooljaar 2016-2017 Clusters 7 en 8.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond schooljaar 2016-2017 Clusters 7 en 8."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond schooljaar 2016-2017 Clusters 7 en 8

2 Welkom Voorstellen Algemene informatie school Informatie cluster 7/8 Jaarplan Uiteen in clusters

3 De meester en juffen uit cluster 7/8 Even voorstellen: [wie van de drie…]

4 Juf Tessa  Ik heb 3 kinderen.  Ik ben gek op sushi.  Mijn zusje werkt ook op deze school.

5 Meester Rahmi Ik heb moeite om sommige kleuren van elkaar te onderscheiden. Ik heb 1 kind. Lekker eten vind ik belangrijk, maar ik lust niet alles.

6 Juf Alma Dit is het twaalfde jaar dat ik op de Torenuil werk. Ik heb drie jaar een relatie. Ik woon nu 4,5 jaar in Zenderpark. Daarvoor woonde ik bij mijn ouders.

7 Juf Judith  Ik houd van reizen  Ik speelde vroeger viool  Ik doe aan kunstmatige intelligentie (Ik ben eigenlijk blond…ssstt!)

8 Juf Sylvia De Torenuil is mijn oude basisschool. Sinds anderhalf jaar woon ik in IJsselstein. Ik vind (voor)lezen erg leuk

9 Juf Dianne Mijn lievelingsdier is een flamingo. Ik heb op stijldansen gezeten (waar ik overigens weinig talent voor bleek te hebben). Het liefst ga ik met de tent op vakantie

10 En verder… Meester Nico Stage groep 8b Juf Elke Stage groep 8a Meester Joep Stage groep 8a

11 Algemeen Wij willen graag om 08.30 uur kunnen starten. Kinderen op tijd, geen tijd voor gesprekken. Indien het werk niet af is, kan het voorkomen dat een leerling dit na schooltijd moet afmaken. Na 14:15 uur wordt er gebeld.

12 Continurooster Tijden rooster 08.15 inloop 08.30 start lessen 09.45 kleine pauze 11.30 grote pauze 12.00 start lessen 14.00 einde schooldag

13 Continurooster Op de Torenuil eten alle kinderen hun lunch op school. Wij stimuleren de kinderen gezonde keuzes te maken. Wij vragen u om uw kind naast zijn of haar brood niet meer dan 1 snoepje en geen koolzuurhoudende frisdranken (cola etc.) mee te geven. Fruit en groenten zijn ook om 12 uur natuurlijk een prima aanvulling.

14 Gym De groepen 7 en 8 gymmen op maandag en vrijdag. Zij dragen verplicht gymkleding en sportschoenen Lang haar vast Geen sieraden

15 Snappet Voor de verwerking van de vakken spelling, taal en rekenen maken wij gebruik van de tablet. Bij deze vakken wordt ook regelmatig gebruik gemaakt van een schriftje. Wij zijn alert op de zithouding van kinderen en zorgen ervoor dat kinderen niet te lang in dezelfde houding/achter de tablet zitten.

16 Schrijfontwikkeling Wij werken sinds vorig jaar met de methode ‘Schrijven in de basisschool’. De nadruk van het schrijfonderwijs ligt in de groepen 3-6. In groep 7-8 is het doel het onderhouden van het handschrift.

17 Het huiswerk en extra oefenwerk wordt in de klas opgegeven, op het bord genoteerd, door de kinderen in de agenda geschreven en is terug te vinden op de website. Leerbladen komen op de website, maakbladen krijgen kinderen mee naar huis. Het huiswerkbeleid kunt u terugvinden op de website. http://www.detorenuil.nl Huiswerk

18 Waarmee kunt u uw kind thuis helpen:  Themakring voorbereiden. Zie voor de criteria de website.  Toetsen leren.  Rekenen: o.a. metriek stelsel, breuken en procenten.  Huiswerkweek (maak- en leerwerk)

19 Tip Stimuleer het agendagebruik van uw kind door het huiswerk ook op de thuiskalender te laten noteren.

20  De vakken zijn verdeeld onder de leerkrachten. Iedere leerkracht heeft zijn specialiteit.  Bij culturele vorming tekenen kinderen in op techniek en materialen.  Het TOM-onderwijs vindt op alle middagen plaats.  De groepen 7 zijn samengevoegd in twee groepen. TOM Onderwijs: groot waar het kan, klein waar het moet TOM-onderwijs in cluster 7/8

21 Sociale vaardigheden Wij besteden op school veel aandacht aan sociale omgangsvormen: Wij gaan voor groen: omgangsprotocol Maandslogans + poster kids tegen zinloos geweld Lessen kinderen en hun sociale talenten Klasbouwers Taakspel Inspelen op groepsdynamiek

22 Social Media Sociale media spelen een grote rol in het leven van uw kind. Wij dragen bij aan het leren gebruiken van deze media door: Media Masters, gastlessen Halt (8), inspelen op actualiteit

23 Social Media Wat verwachten wij van u: Als u uw kind gebruik laat maken van sociale media d.m.v. bijvoorbeeld een smartphone met internet, verwachten wij ook dat u uw kind hierin begeleidt. Kijk af en toe mee met uw kind, ga het gesprek met elkaar aan.

24 Wij zijn op school continu bezig om te kijken hoe wij de kinderen kunnen helpen het beste uit zichzelf te halen. Middels Visible Learning proberen wij kinderen nog meer te betrekken bij hun eigen leerproces. Zij leren doelen te stellen en inzicht te krijgen hoe zij deze doelen kunnen behalen. In de klassen kunt u zien hoe dit in de praktijk wordt toegepast. Visible Learning

25 Kinderen weten niet uit zichzelf hoe ze moeten leren. Ook dit moeten zij aangeleerd krijgen. Wij willen dit dan ook komend jaar als verbeterpunt gaan aanpakken. Leren leren

26 Rapporten Van drie naar twee rapporten, waardoor we meer toetsgegevens hebben. De rapportcyclus zal er als volgt uit komen zien: Rond oktober / november: OK-gesprekken Maart: rapport 1 inclusief CITO-resultaten en aansluitend rapportgesprekken Juli: rapport 2 inclusief CITO-resultaten

27 OK-gesprekken OK-gesprekken: Ouder Kind Gesprekken. Doel: ouders en kinderen meer betrekken bij het leerproces van het kind. De leerkracht gaat in gesprek met ouders en het kind om de doelen en wensen door te spreken. Duur: 15 minuten. De dag van het gesprek kan u zelf inplannen samen met de leerkracht. Voor het gesprek wordt een formulier door het kind ingevuld met behulp van ouders. Deze dient als leidraad voor het gesprek.

28 Engels Wij merken dat Engels voor veel kinderen een lastig vak is. Wij hebben er als school voor gekozen onze focus in de lagere groepen bij de basisvakken te leggen en pas in groep 7 te beginnen met Engels. Een grote groep kinderen lijkt redelijk snel te kunnen aanhaken, maar voor een andere groep blijkt de Engelse taal lastig. Daar zijn wij ons van bewust en wij proberen ons onderwijs hier dan ook zo goed mogelijk op af te stemmen.

29 Engels In de methode komen diverse onderdelen aan bod: - woordenschat -luistervaardigheid - leesvaardigheid - grammatica/werkwoorden -spreek/schrijfvaardigheid

30 Engels Het toetsen is bewust opgedeeld in twee delen. Het eerste toetsmoment bestaat uit een woordjestoets. De week hierna volgt de methodetoets. Bij deze toets komen diverse onderdelen aan bod. Deze onderdelen worden extra ingeoefend middels een werkblad met gelijke opbouw. Dit blad gaat ook mee naar huis om te kunnen leren.

31 Tips Oefenen met alle onderdelen: http://wp.digischool.nl/engels/oefenen/ http://wp.digischool.nl/engels/oefenen/ Inoefenen woordjes kan met www.wrts.nlwww.wrts.nl Oefenen met luisterteksten: http://www.esl-lab.com/http://www.esl-lab.com/ Leer de woordjestoets niet alleen door iemand de woordjes mondeling te laten overhoren, maar oefen ook met het vertalen van geschreven woorden. Kijk je lievelingsfilm eens zonder (of met Engelse) ondertiteling. Leen eens een Engels leesboek in de bibliotheek. En er zijn natuurlijk tal van Engelstalige spelletjes of apps te vinden.

32  Wij horen graag uw suggesties om deze avond te verbeteren: - Welke informatie mist u? - Welke informatie is overbodig?  Dank voor uw aandacht! Tot slot

33 Uiteen in clusters We geven u straks graag nog wat specifieke informatie over het leerjaar van uw kind. Hiervoor gaan wij uiteen in clusters. Cluster 7: lokaal juf Sylvia Cluster 8: lokaal meester Rahmi

34 Tip Wilt u deze PowerPoint terug kijken? Dat kan! Deze staat ook op de klassenpagina.


Download ppt "Informatieavond schooljaar 2016-2017 Clusters 7 en 8."

Verwante presentaties


Ads door Google