De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strategische Sportvisie Heeze-Leende Bijeenkomst woensdag 23 november 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strategische Sportvisie Heeze-Leende Bijeenkomst woensdag 23 november 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Strategische Sportvisie Heeze-Leende Bijeenkomst woensdag 23 november 2011

2 Het programma van vanavond Visie, uitgangspunten en actieplan op hoofdlijnen Heeze-Leende vs. Valkenswaard Voortgang proces

3 Visie, uitgangspunten en actieplan Strategische visie = op hoofdlijnen Uitgangspunten = kader Actieplan = vertaalslag naar uitvoering

4 Sport algemeen Visie Sport als doel én middel Samenwerking verenigingen en maatschap. sectoren Demografische en sportdeelname ontwikkelingen Uitgangspunten Alle inwoners stimuleren Specifieke aandacht jongeren en ouderen ‘Sport inclusief’ denken Samenwerking sport en sectoren staat centraal Inzet op breedtesport Versterking krimpsporten vs. bestaansrecht

5 Sportaanbod Visie Gevarieerd en aansprekend Sportverenigingen en openbare ruimte Recreatief en competitief Uitgangspunten Sportverenigingen creëren en rol als uitvoerder CF leveren bijdrage sportstimulering Toekomstgericht sportaanbod Samenwerking onderwijs/ouderenorg. en sportverenigingen Verstandelijk/lichamelijke beperking Regionale schaal voorzien in behoeften

6 Sportaanbod (2) Uitgangspunten Topsport eigen verantwoordelijkheid (Top)sporters rolmodel sport en gezondheid Uitnodigende voorzieningen openbare ruimte Sportaanbod geïntegreerd in leefomgeving Meer dan drie aanbieders: geen facilitering, maar samenwerken Actieplan Behoeften peilen en herpositionering Samenwerking onderwijs, ouderenorg., gezondh.org. Aansluiten landelijke initiatieven Gezamenlijke jeugdopleiding Onderzoek CF

7 Promotie Visie Sport een belangrijke factor in H-L Grote bekendheid sportaanbod Stimuleren sportparticipatie Uitgangspunten C&P gezamenlijke verantwoordelijkheid en aanpak Optimaal gebruik van social media Sportverenigingen: ondersteunen elkaar bij gebruik communicatiemiddelen

8 Promotie (2) Actieplan Website, sportboekje, sportnieuwsbrief, sportpas, flyers en gemeentegids Deelname goede doelen Samenwerking bedrijfsleven Sport op gemeentelijke agenda

9 Sport en financiën Visie Gemeente faciliteert: nadruk hardware Zelfwerkzaamheid inwoners en sportverenigingen Samenwerking sportverenigingen en maatschap. sectoren Uitgangspunten Tarievenstelsel geharmoniseerd Uitwisselen kennis en informatie gemeente en sportverenigingen Beheersactiviteit toekomstgericht: totale kosten van 90% naar 70% Sportbudget: van 87% hardware en 13% overigen naar 70% hardware en 30% overigen

10 Sport en financiën (2) Uitgangspunten Hoge score MVV: hogere subsidie Zelfwerkzaamheid sportverenigingen: zelfstandigheid en sterke sociale structuren Sterke sportinfrastructuur: samenwerking sportverenigingen en maatschap. sectoren Eigen sponsorbeleid en gezamenlijk sponsorconcept Gedifferentieerd contributiesysteem: leden beloond Actieplan Kennis delen en samenwerken Marktconforme contributie Herijking subsidie en tarievenstelsel Kosten sportaccommodaties terugbrengen

11 Accommodatie Visie Sportaccommodaties en voorzieningen openbare ruimte toegankelijk voor alle inwoners Kwalitatief goede staat Multifunctioneel gebruik rode draad Uitgangspunten Gemeente faciliteert voldoende voorzieningen Bezuinigingen: mogelijkheden kostenverlaging bekijken Monofunctioneel gebruik: niet gefaciliteerd Kwaliteit boven nabijheid Samenwerking fysiek en inhoudelijk Accent op ‘ruimte voor sport’ in openbare ruimte

12 Accommodatie (2) Uitgangspunten Investerings- en onderhoudsplan: kwaliteit, planmatig- en samenwerken Bouw en renovatie: groene richtlijnen Toegankelijk, veilig en verkeersaantrekkende werking Sportparkmanagement: samenhang eigenaars-, gebruikers programma-, verenigingsbeheer Actieplan Over- en onderbezetting in kaart brengen Onderhoud/verbetering: lijst en naleving Multifunctioneel gebruik vormgeven

13 Organisatie Visie Uitvoering beleid grotendeels door sportverenigingen Toekomstgericht en in samenwerking maatschap. sectoren Inzet CF: verbinden partners en versterking sportverenigingen Uitgangspunten Sportverenigingen: toekomstbestendig profiel Samenwerking: belangrijk, maar eigen verantwoordelijkheid blijft Samenwerking: structureel karakter CF spil in samenwerking Gemeente ondersteunt collectieve V.O. Aanwezige kennis partners optimaal ontsloten

14 Organisatie (2) Actieplan Behartigen collectief belang Oprichten platform/structuur Samenwerking vormgeven en uitvoeren Werken naar toekomstbestendige sportverenigingen Ondersteuning sportverenigingen Onderzoek CF

15 Hoe borgen we het beleid en de uitvoering?


Download ppt "Strategische Sportvisie Heeze-Leende Bijeenkomst woensdag 23 november 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google