De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe CBS-cijfers Woningmarkt Gelske van Daalen 27 oktober 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe CBS-cijfers Woningmarkt Gelske van Daalen 27 oktober 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe CBS-cijfers Woningmarkt Gelske van Daalen 27 oktober 2011

2 Symposium Bouwen op het CBS - 27 oktober 2011 1 Opbouw van het verhaal Wat doen we nu al bij het CBS? Waar zitten de witte vlekken? Wat is er aan nieuwe cijfers? Waar werken we nog aan?

3 Symposium Bouwen op het CBS - 27 oktober 2011 2 Afbakening Woningmarkt

4 Symposium Bouwen op het CBS - 27 oktober 2011 3 Wat heeft het CBS al op woningmarktgebied? StatLinetabellen woningvoorraad:o.a. eigendom woningen, woningprijzen, woz, huurprijs, uitkomsten WoON, ….. StatLinetabellen huishoudens: o.a. samenstelling, inkomen, hypotheekschuld, huurtoeslag, …. Animaties: prijsontwikkeling woningmarkt Microbestanden: o.a. Productiestatistieken bouwnijverheid, eigendom woningvoorraad, woz-waarde, verkoopprijzen verkochte woningen, Huurenquête, WoON-onderzoek….. Maatwerk-onderzoek via het Centrum voor Beleidsstatistiek

5 Symposium Bouwen op het CBS - 27 oktober 2011 4 Witte vlekken Meer kenmerken woningen Combinatie van woningkenmerken Combinatie van woningkenmerken en kenmerken bewoners

6 Symposium Bouwen op het CBS - 27 oktober 2011 5 Risico’s eigenaar-bewoners Risico op restschuld:Hypotheekschuld / Waarde eigen woning Loan-To-Value (LTV) Betalingsrisico: Hypotheekschuld / Inkomen huishouden Loan-To-Income (LTI) Subpopulaties: - leeftijd en herkomst hoofdkostwinner - samenstelling huishouden, aantal verdieners - voornaamste bron van inkomen - arme versus rijke huishoudens - goedkope versus dure eigen woningen - mate van stedelijkheid, provincies

7 Symposium Bouwen op het CBS - 27 oktober 2011 6 Loan-To-Value Loan-To-Income Nederland, 2005-2009 (voorlopige cijfers)

8 Symposium Bouwen op het CBS - 27 oktober 2011 7 Leeftijd hoofdkostwinner, alle eigenaar bewoners (2009, voorlopige cijfers) Leeftijd ↑Hypotheekschuld ↓ (maandelijkse aflossing) Waarde eigen woning↑ (stijging huizenprijzen) Besteedbaar inkomen↑ (promotie / loonopslag)

9 Symposium Bouwen op het CBS - 27 oktober 2011 8 Inkomensklassen, alle eigenaar bewoners (2009, voorlopige cijfers)

10 Symposium Bouwen op het CBS - 27 oktober 2011 9 Risicotabel, alle eigenaar-bewoners (2009, voorlopige cijfers) 2009, 4,2 miljoen eigenaar-bewoners LTV-klassen 00 – 0,50,5 – 1>1 Totaal LTI-klassen0 17% 0 – 3,5 25%8%1%34% 3,5 – 7 4%17%12%33% > 7 1%6%9%16% Totaal17%30%31%22% 100%

11 Symposium Bouwen op het CBS - 27 oktober 2011 10 Eigendom woningvoorraad en Corporatiebezit (2010)

12 Symposium Bouwen op het CBS - 27 oktober 2011 11 Inkomen huishoudens corporatiewoning (2008)

13 Symposium Bouwen op het CBS - 27 oktober 2011 12 Aandeel huishoudens in een corporatiewoning met een inkomen vanaf EC-grens (2008)

14 Symposium Bouwen op het CBS - 27 oktober 2011 13 Energielabels (2010)

15 Symposium Bouwen op het CBS - 27 oktober 2011 14 ‘Leegstand’ en niet bewoonde woningen (2010) Woningvoorraad totaal 7.172.436100% Niet bewoonde woningen 416.5725,8% Niet bewoonde woningen: Ander gebruik79.3731,1% Leegstand337.1994,7%

16 Symposium Bouwen op het CBS - 27 oktober 2011 15 Aandeel woningen zonder bewoner volgens de GBA (2010)

17 Symposium Bouwen op het CBS - 27 oktober 2011 16 ‘Leegstand’ volgens de nieuwe definitie (2010)

18 Symposium Bouwen op het CBS - 27 oktober 2011 17 Nieuwe cijfers woningmarkt Cijfers (bijna) beschikbaar op StatLine: corporatiebezit ‘leegstand’ en niet-bewoning risico’s eigenaar bewoners (beschikbaar eind 2011) Cijfers beschikbaar als maatwerkbestand: energielabels Inkomen huishoudens corporatiewoningen Cijfers beschikbaar als onderzoeksbestand: basisbestand woningen-bewoners (adres/huishouden-niveau)

19 Symposium Bouwen op het CBS - 27 oktober 2011 18 Waar wordt aan gewerkt: Woonlasten Kenmerken woning (adresniveau) Woningtype Oppervlakte Bouwjaar Doorstroming huurmarkt<>koopmarkt Woningmarktindicatoren

20 Symposium Bouwen op het CBS - 27 oktober 2011 19 Wordt vervolgd…….


Download ppt "Nieuwe CBS-cijfers Woningmarkt Gelske van Daalen 27 oktober 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google