De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vluchtelingen 29032016 OCMW’s centrumsteden - VVSG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vluchtelingen 29032016 OCMW’s centrumsteden - VVSG."— Transcript van de presentatie:

1 Vluchtelingen 29032016 OCMW’s centrumsteden - VVSG

2 2 Meerwaarde voor de klant en de maatschappij Wat verbindt ons ? Samen ACTIES organiseren Snel Efficiënt Effectief Rekening houdend met ieders rol en verantwoordelijkheid

3 3 IEDEREEN AAN HET WERK Focus Ondernemend Samen Focus op onze klanten Samenwerken voor onze klanten Op maat van onze klanten

4 4 Via het agentschap integratie en inburgering krijgt VDAB zicht op waar vluchtelingen en subsidiair beschermden met hun inburgeringscursus starten. De inburgeraars met een professioneel perspectief ( meerderheid*) worden door het onthaalbureau verwezen naar VDAB, in principe op het einde van hun inburgeringstraject. (* obv de groep die een inburgeringscontract opmaakte tussen sept 2015- januari 2016 geeft 6 op de 10 een professioneel perspectief aan : bron AII monitoring asielstroom 4 februari 2016) Intake bij Integratie en Inburgering Antwerpen Reguliere werking nieuwkomers

5 Nederlands voor anderstaligen 5 120 NT2-instructeurs plus partners : een gevarieerd aanbod Trainingspakket taal voor OCMW-begeleiders (H.E.L.P) Loopbaanoriëntatie Individueel of in groep 110 inwerkingsconsulenten Reguliere werking nieuwkomers

6 6 De Morgen VDAB-actieplan Vluchtelingen

7 7 Centrale boodschap: werk is dé integrerende factor Ga met vluchtelingen meteen aan de slag, al in de opvangcentra Vluchtelingen moeten al na enkele weken in de lokale taal kunnen spreken, eventueel na een paar maanden Administraties Werk en Integratie moeten nauw en geïntegreerd samenwerken Je moet niet alleen voor 16-18 jarigen (niet begeleide minderjarigen) specifieke dingen doen Begeleid de moeders naar taal, naar werk Vermijd dat vluchtelingen, eenmaal erkend, naar de steden/wijken trekken Betrek de werkgevers Zorg dat je burgers/verenigingen activeert om mee te helpen OESO-publicatie ‘Making Integration Work’ http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/making-integration-work-humanitarian- migrants_9789264251236-en#page1 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/making-integration-work-humanitarian- migrants_9789264251236-en#page1

8 8 Minister Muyters over de opdracht van VDAB Een degelijke screening wordt de eerste belangrijke opdracht van de VDAB. We kunnen pas mensen naar een job begeleiden als we weten welke talenten en competenties aanwezig zijn. Net zo min als dé werkgever zou bestaan, bestaat er iets als dé vluchteling. We gaan op individueel niveau moeten nagaan welk traject iemand best kan volgen.

9 Integration through work 9 om nog beter maatwerk te kunnen bieden wil VDAB ook kunnen afstappen van de lineaire inburgeringstrajecten zoals deze vandaag bestaan… VDAB zal dan ook maximaal inzetten op ondersteuning en samenwerkingen met bedrijven zodat vluchtelingen sneller naar een job kunnen worden begeleid. Gedelegeerd bestuurder VDAB Fons Leroy:

10 10 Extra middelen voor VDAB Obv 10000 extra anderstalige werkzoekenden in 2016 5 mio en 13,7 mio provisie In 2017 41 mio

11 Extra interne capaciteit bij VDAB 11 … het oriënteren, begeleiden en bemiddelen van nieuwkomers om de nieuwe hoge instroom op te vangen en pistes te leggen naar : ➢ loopbaanoriëntatie, na eerste oriëntering ➢ geïntegreerde taal- en werkervaringstrajecten ➢ specifieke projecten voor deelgroepen als hoger opgeleiden, alfaklanten en jongeren 35 extra bemiddelaars (naast de 110 bemiddelaars inwerking in de reguliere dienstverlening en 120 NT2- instructeurs)

12 12 Specifiek aanbod VDAB voor de verhoogde nieuwe instroom VDAB voorziet in de begroting 2016 ook middelen voor : - 1/3de van de 20.500 extra op te starten begeleidingstrajecten - 1500 extra aanbod loopbaanoriëntatie in interactief groepsverband - 200 extra taalopleidingen en - 80 bijkomende geïntegreerde opleidingen taal en technische competenties - + Specifieke projecten ism partners Het werkplekleren wordt uitgebreid. VDAB zoekt dus leerwerkplekken. Werkgevers die bereid zijn om nieuwkomers met een geringe kennis van het Nederlands in dienst te nemen, kunnen rekenen op ondersteuning als taalcoaching (Nederlands op de werkvloer), taalondersteuning bij IBO, jobcoaching en nazorg.

13 Proactieve inspanningen van en met het onderwijs: OKAN 13. De dienst Inwerking werkt lokaal en projectmatig rond de ondersteuning van leerlingen en de doorstroom naar VDAB. - In 2015 werd een train-the-trainer ontwikkeld. Sinds het najaar 2015 biedt VDAB die aan leerkrachten uit het Onderwijs. Zo kunnen leerkrachten ook hun anderstalige nieuwkomers ondersteunen. - Er is ook aandacht voor diploma/kwalificatie- erkenning via NARIC

14 Ontwikkeling nieuwe tools 14. Vb. De ontwikkeling van een APP ter bevordering van netwerken van asielzoekers met land- of taalgenoten die al wegwijs zijn in Vlaanderen VDAB-accountmanagement ondersteunt diverse lokale acties in samenwerking met diverse werkgevers, verenigingen, opvangcentra en/of lokale besturen : Een methodiek voor inrichting infosessies Aanpak rond jobdates Inzicht in verblijfsvergunningen/werkvergunning Afwikkeling vacature Opmaak klantendossier Ondersteuning op de werkvloer …

15 Innovatief samenwerkingsproject met lokaal bestuur Antwerpen 15 -eerste pop-up start in Antwerpen Deurne op 18 januari 2016 -daarna naar behoefte nog tot 3 extra locaties in de provincie Antwerpen -capaciteit 150 nieuwkomers per maand per locatie

16

17

18 Specifieke projecten 18. Hoogopgeleide nieuwkomers uit derde landen : Oproep AMIF339Oproep AMIF339 van het fonds voor Asiel en Migratie rond loopbaanaanpak Wordt verwacht : ESF-oproep rond ondernemerschap ESF-oproep voor innovatieve projecten in Antwerpen en Gent Met ESF-steun VDAB-oproep NT2 (februari) VDAB-oproep intensieve bemiddeling en begeleidng … Vluchtelingenwerk.be

19 19 Vertel me en ik luister Laat me zien en ik kijk Laat me beleven en ik leer Waar kan je terecht ? Provinciale contactpersonen VDAB ihkv vluchtelingen : Limburg: connie.machon@vdab.be Antwerpen: christine.dorny@vdab.beconnie.machon@vdab.bechristine.dorny@vdab.be Vlaams-Brabant: elke.cleymans@vdab.beelke.cleymans@vdab.be Oost-Vlaanderen: helga.vanheysbroeck@vdab.behelga.vanheysbroeck@vdab.be West-Vlaanderen: henk.vandenbroucke@vdab.behenk.vandenbroucke@vdab.be Lao Tzu (of Laozi, 6 e eeuw vC)

20 20 Heb je een andere vraag voor VDAB ? Provinciale contactpersonen VDAB voor lokale besturen : Limburg: dorien.lens@vdab.be / connie.machon@vdab.be Antwerpen: leen.meeus@vdab.be en voor Stad/OCMW Antwerpen : martine.klaasen@vdab.bedorien.lens@vdab.beconnie.machon@vdab.beleen.meeus@vdab.be martine.klaasen@vdab.be Vlaams-Brabant: katrien.denecker@vdab.bekatrien.denecker@vdab.be Oost-Vlaanderen: lara.renders@vdab.be en voor Stad/OCMW Gent : helga.vanheysbroeck@vdab.belara.renders@vdab.be helga.vanheysbroeck@vdab.be West-Vlaanderen: bart.pynket@vdab.be / willy.meganck@vdab.bebart.pynket@vdab.bewilly.meganck@vdab.be Vlaamse contactpersoon VDAB lokale besturen : hilde.baerten@vdab.behilde.baerten@vdab.be

21 21 Vragen ?


Download ppt "Vluchtelingen 29032016 OCMW’s centrumsteden - VVSG."

Verwante presentaties


Ads door Google