De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Voorlichting Banenafspraak” Ronald van Ammers Adviseur werkgeversdiensten Noord Holland Noord “de subsidioloog”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Voorlichting Banenafspraak” Ronald van Ammers Adviseur werkgeversdiensten Noord Holland Noord “de subsidioloog”"— Transcript van de presentatie:

1 “Voorlichting Banenafspraak” Ronald van Ammers Adviseur werkgeversdiensten Noord Holland Noord “de subsidioloog”

2 Programma Wet Banenafspraak en quotumwet Subsidies en regelingen Praktijkvoorbeelden met subsidiecalculator

3

4 Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten Landelijke afspraak werkgevers en Rijksoverheid 125.000 extra banen van 2013 tot 2026 100.000 bij werkgevers en 25.000 bij overheid Quotumregeling kan per sector ingaan als de aantallen niet worden gerealiseerd Meer info: http://www.samenvoordeklant.nl/actueel/nieuws/kennisd ocument-wet-banenafspraak-en-quotumheffing

5 Doelstelling Zuid Kennemerland tot 1-1-2017 * Markt194 (280) Overheid 1 (160) 196 (440) Uitzendbanen 23 Totaal219 (50%) Doelstelling Noord Holland Noord tot 1-1-2017 * Markt358 (445) Overheid 33 (130) 391 (575) Uitzendbanen 95 Totaal 486 (85%) Resultaten tot 1-10-2015

6 Markt versus overheid Sector Overheid: Ufo (Uitvoeringsfonds Overheid) van toepassing Eigen-risicodrager voor werkloosheid Aangesloten bij ABP Onderwijs wel, maar Zorg niet

7 Quotumheffing Werkgevers met 25 of meer werknemers (40.575 verloonde uren) Garantiebaan 25,5 uur, 1.331 uur per jaar Voorbeeld: 34 fte x 38 uur x 52 weken = 67.184 uur x 1,98 % = 1.331 uur = 1 garantiebaan

8 Wie behoren er tot de doelgroep voor de banenafspraak? Mensen die onder de Participatiewet vallen die geen WML kunnen verdienen, maar met een indicatie Banenafspraak Mensen met een Wsw-indicatie Wajongers met arbeidsvermogen Mensen met een Wiw-baan of ID-baan www.uwv.nl compleet overzicht www.uwv.nl

9 Subsidies en regelingen P-wet met een indicatie Banenafspraak Wajongers met arbeidsvermogen Begeleid werken (SW-bedrijf) Jongeren met een no risk verklaring

10 P-wet met indicatie Banenafspraak Loonkostensubsidie van de gemeente op basis van vastgestelde loonwaarde Standaard no riskpolis UWV per 1-1-2016 * Premiekorting arbeidsgehandicapten max. € 2.000 per jaar (36 uur), max. 3 jaar m.i.v. 1-1-2016 Proefplaatsing en job coaching afhankelijk per gemeente * tot 1-1-2021

11

12 No risk polis UWV UWV vergoedt het grootste gedeelte van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte Wet Poortwachter blijft van toepassing !! Ziek uit dienst? Werknemer ziek uit dienst (gem. € 16.640,=) Werknemer met WGA-uitkering (gem. € 136.682,=)

13

14 Vragen m.b.t. loonkostensubsidie? Vraag 1: Wat is de leeftijd van de werknemer? Vraag 2: Wat is het brutoloon (CAO)? Vraag 3: Hoeveel uur gaat de werknemer werken? Vraag 4: Wat is de duur van het contract? Vraag 5: Wat is de loonwaarde?

15 Hoeveel bedraagt de LKS? Leeftijd: 18 jaar WML: € 552,20 bruto per maand Contracturen : 30 uur Duur contract: 12 maanden Loonwaarde: 50% Vergoeding werkgeverslasten 23% (wettelijk) Heeft een indicatie Banenafspraak en is opgenomen in het doelgroepregister

16 Berekening loonkostensubsidie Stap 1: € 552,20 x 1,08 x 50% € 298,19 p/md Stap 2: € 552,20 x 1,08 € 596,38 p/md Stap 3: € 596,38 – € 298,19 € 298,19 p/md Stap 4: € 298,19 x 1,23 € 366,77 p/md Stap 5: € 366,77 x 12 maanden € 4.401,28 Bruto bijstandsnorm (18 t/m 20 jaar) ca. € 260,00 per maand

17 Kostenplaatje werkgever LKS Brutoloon incl. werkgeverslasten € 733,54 p/md (€ 552,20 x 1,08 x 1,23) Loonkostensubsidie gemeente € 366,77 p/md Premiekorting AG € 138,88 p/md Netto loonkosten € 227,89 p/md € 1,75 p/uur

18 Wajongers met arbeidsvermogen Loondispensatie op basis van vastgestelde loonwaarde Premiekorting arbeidsgehandicapten max. € 2.000 per jaar (36 uur), max. 3 jaar m.i.v. 1-1-2016 No Risk polis (onbepaalde tijd) Job coaching (intern of extern) via UWV Voorzieningen via UWV

19 Voorbeeld Wajong Leeftijd: 20 jaar WML: € 800,40 bruto per maand Contracturen : 36 uur Duur contract: 24 maanden Loonwaarde: 50%

20 Kostenplaatje werkgever Wajonger met loondispensatie Brutoloon incl. werkgeverslasten € 561,16 p/md (€ 400,20 x 1,14 x 1,23) Premiekorting AG € 166,66 p/md Netto loonkosten € 394,50 p/md € 2,53 p/uur

21 Werknemer met Wajong Wajong-uitkering (20 jaar) € 712,52 p/md Brutoloon werkgever € 400,20 p/md Wajong (aanvulling uitkering) € 418,66 p/md Totaal € 818,66 p/md Verschil € 106,14 p/md

22 Begeleid werken (SW-bedrijf) Loonkostensubsidie van het SW-bedrijf op basis van vastgestelde loonwaarde Standaard no riskpolis UWV Premiekorting arbeidsgehandicapten max. € 2.000 per jaar (36 uur), max. 3 jaar m.i.v. 1-1-2016 Job coaching via het SW-bedrijf

23 Hoeveel bedraagt de LKS? Leeftijd: 56 jaar WML: € 1.283,87 bruto per maand Contracturen : 32 uur Duur contract: 12 maanden Loonwaarde: 60 % Vergoeding werkgeverslasten 23% (wettelijk) Opgenomen in het doelgroepregister (SW-er)

24 Kostenplaatje “begeleid werken” Brutoloon incl. werkgeverslasten € 1.705,49 p/md (€ 1.283,87 x 1,08 x 1,23) Loonkostensubsidie SW-bedrijf € 682,17 p/md Premiekorting AG € 148,15 p/md Netto loonkosten € 875,17 p/md € 6,31 p/uur

25 No-risk verklaring UWV Jongeren die belemmeringen hebben (gehad) bij het volgen van onderwijs Maximaal 5 jaar geldig na afronding onderwijs No risk polis UWV (max. 5 jaar) Premiekorting arbeidsgehandicapten (max. 3 jaar) (7.000,= per jaar bij 36 uur) Job coaching UWV (gemeente is niet in beeld) SMZ (Amsterdam) verstrekt de no risk verklaring

26

27 Interne job coaching UWV Arbeidsdeskundige UWV beslist ! Gemeente is niet in beeld (niet ingeschreven als wz) Praktijkopleider of cursus Harrie Helpt doorlopen Drie regimes op basis van jaarcontract, 24 uur, Licht 6% € 2.700,= Midden 10% € 4.500,= Zwaar 15% € 6.800,=

28 Nieuwe wetgeving VSO-leerlingen worden vanaf 1-4-2016 zonder beoordeling opgenomen in het doelgroepenregister, PRO-leerlingen worden nog wel beoordeeld Standaard 50% loonwaarde, na 6 maanden definitieve loonwaarde bepaling LKS inzetten na premiekorting ter behoud baan Premiekorting (no riskverklaring) wordt mogelijk geharmoniseerd naar maximaal € 2.000 per jaar (1-1-2017)

29 Contact Naam: Ronald van Ammers Mobiel: 06-22945195 Mail: ronald.vanammers@uwv.nl Internet: www.subsidiecalculator.nl Twitter: @Subsidiecalc


Download ppt "“Voorlichting Banenafspraak” Ronald van Ammers Adviseur werkgeversdiensten Noord Holland Noord “de subsidioloog”"

Verwante presentaties


Ads door Google