De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OCSG 22/05/2016 OCSG 22/05/2016 Welkom. Sociale verkiezingen  Reflectie en uitwisseling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OCSG 22/05/2016 OCSG 22/05/2016 Welkom. Sociale verkiezingen  Reflectie en uitwisseling."— Transcript van de presentatie:

1 OCSG 22/05/2016 OCSG 22/05/2016 Welkom

2 Sociale verkiezingen  Reflectie en uitwisseling

3 Moeten we langer werken voor minder pensioen?  Diplomabonificatie  Werd reeds afgebouwd voor de berekening voor de pensioendatum  Wordt nu ook afgebouwd voor de berekening van het pensioenbedrag  Voorbeeld  Leraar lager onderwijs: in 2022 in pensioen op 65 jaar.  39 jaren dienst  Met diplomabonificatie = 36 224 euro bruto pensioen  Zonder diplomabonificatie = 34 457 euro bruto pensioen  Een verlies van 4,88 %

4 Moeten we langer werken voor minder pensioen?  Het tantième  Voor onderwijs 1/55  Enkel nog voor zware beroepen! Onderwijs?  Zo niet -> 1/60  Voorbeeld  Leraar lager onderwijs: in 2022 in pensioen op 65 jaar.  39 jaren dienst  Met diplomabonificatie en in 55sten = 36 224 euro bruto pensioen  Met diplomabonificatie en in 60sten = 33 206 euro bruto  = een verlies van 8,33 %

5

6 Moeten we langer werken voor minder pensioen?  Combinatie diplomabonificatie en tantième  Federale regering wil beide maatregelen tegelijk doorvoeren  Voorbeeld  Leraar lager onderwijs: in 2022 in pensioen op 65 jaar.  39 jaren dienst  Met diplomabonificatie en in 55sten = 36 224 euro bruto pensioen  zonder diplomabonificatie en in 60sten = 31 586 euro bruto  = een verlies van 12,80 %

7 Moeten we langer werken voor minder pensioen?  Er ligt nog een derde maatregel op de loer die in het Regeerakkoord staat …  “De berekening van het pensioen moet gebaseerd zijn op het arbeidsinkomen van de hele loopbaan, niet enkel op het einde van de loopbaan.”  NU:  Berekend op de laatste 10 jaar (5 jaar voor personeelsleden die op 01/01/2012 vijftig jaar of ouder waren)  Indien ook deze maatregel wordt doorgevoerd bij een volgende begroting(controle) …  Dit betekent nog een extra verlies van ongeveer 15 %

8 Ziekteverlof?  Pensioen wegens ziekte  NU: 60 jaar + 365 dagen ziekte -> pensioen  Vanaf 01/01/17: 62 jaar  Vanaf 01/07/17: 63 jaar  Hierdoor komt meer druk op onze ziekteregeling te staan -> Vlaamse materie...

9 FederaalVlaams Thematische loopbaanonderbrekingen -Met uitkeringen RVA -Zonder Vlaamse aanmoedigings- premie vanaf 02/09/2016. Je kan enkel zorgkrediet bekomen op basis van een beperkt aantal concrete motieven. ouderschaps verlof Medische bijstand Palliatief verlof 18 maanden voltijds 36 maanden halftijds 90 maanden 1/5 -Zorg voor een kind jonger dan 12 jaar -Zorg voor een zwaar ziek gezins-en familielid tot de 2 de graad -Palliatieve zorgen -Zorg voor een gehandicapt kind ( min. 66%) -Het volgen van een erkende opleiding met minimum 120 contacturen of 9 studiepunten. Premies: € 527 (Bruto) Premies: € 275 / € 330 Premies: € 131 / € 200 Verlofstelsels

10  De bestaande regeling van ‘landingsbanen’ (via loopbaanonderbreking minder werken tot aan het pensioen) wordt afgeschaft !  Enkel wie voor 02/09/2016 gebruik maakt van deze bestaande regeling (5O +, 55+) kan ze behouden maar kan in tussentijd niet meer omschakelen van 1/5 naar 1/2 !

11 Comité V (als werkgroep binnen het loopbaandebat) Stand van zaken

12 Grote bezorgdheden!  Geen overgangsmaatregelen  Langer werken maar geen landingsbanen meer …  Effect op de pensioenen?  Aantrekkelijkheid binnen onze sector?  Loopbaandebat ??

13 (pre-) waarborgregeling  Wat is waarborgregeling ook alweer ?  Daling lln in BuBaO zet zich voort !  4408 waarborglestijden en 4930 waarborguren  = ong. een verdubbeling  Maar : nog steeds te weinig om alle scholen een substantiële ondersteuning te geven.  Onderhandelingen om samen te nemen met GON/ION lopen vast.  Daarom : verlenging systeem pre- waarborgregeling voor 1 schooljaar.

14 Waarborgregeling 16-17  Twee soorten projecten mogelijk :  Co-teaching  Duo-systeem  Uitgangspunten blijven :  Kwaliteitsvolle collegiale ondersteuning op de klasvloer  Zo weinig mogelijk versnippering en voldoende substantieel inzetten

15 Waarborgregeling 16-17  Doel :  Lkrn en lkrnteams in het gewoon BaO in de praktijk effectief handelingsbekwamer maken in hun onderwijs aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.  Onze regio :  Heeft gekozen voor Duo-systeem  Betrekt alle scholen BuBaO en alle SGn in dit proces.

16 Waarborgregeling 16-17  Samen sterker op de klasvloer via co- teaching – uitgangspunten  School A – ondersteuning in 1 à 2 klassen voor het eerste semester  School B – idem voor het tweede semester  Derde trimester : terugkoppeling naar beide scholen  Projectschool : Sint-Rafaël Beveren  = pool voor lkrn waarborgregeling

17 Waarborgregeling 16-17  Uitgangspunten :  BuBaO ondersteunt op de klasvloer  Lkrn BaO versterken  Werken met lln met S.O.B.  Geen versnippering en multidisciplinair  Focus op fase 0 en 1 van het zorgcontinuüm  Ondersteunen redelijke aanpassingen  Vanuit HGW deskundigheid inzetten

18 Waarborgregeling 16-17  Belangrijk om weten :  Onderzoekende houding  Vorming is voorzien  Halve dag overleg/week met competentiebegeleiders  Personeelsleden BuBaO blijven contractueel verbonden aan de pilootschool.

19 Waarborgregeling 16-17

20

21  Pilootschool = pool scholen BuBaO die lt en uren verliezen en creëert 6-10 jobs, contractueel verbonden aan pilootschool.  Personeelsleden nemen volledige opdracht op in pilootproject.  Dienstverplaatsingen :  Indien mogelijkheid invoeren andere standplaats : geen woon-werkverkeer  Indien niet (3 e trim) : verplaatsingsvergoeding vanuit pilootschool,

22 Waarborgregeling 16-17  Tijdspad :  Vrijdag 20 mei : deadline kandidaatstelling BuBaO  Vrijdag 27 mei : meedelen resultaat selectie  Maandag 30 mei : kandidaatstelling BaO open.  Maandag 6 juni : deadline kandidaatstelling BaO  Dinsdag 14 juni : bekendmaking geselecteerde scholen en projecten.

23 GON/ION  Bevriezing, maar overschotten worden regionaal beheerd.  Samenvoegen van volgende middelen :  Bevroren GON-pakket (teldat 01/10/14)  GON afwijkingslestijden en –uren  Lestijden/-uren ION type 2 (teldat 01/02/16)  Toekenning in twee schijven :  Reeds gekende dossiers voor 1 juli  Nieuwe dossiers tussen 1 juli en 1 oktober

24 GON/ION  Opmaak GV/V blijft voorwaarde.  Flexibele aanwending :  In taken  In schoolgebonden momenten  Meer leerkrachtgerichte ondersteuning, minder leerlinggericht !  Aandacht voor communicatie naar ouders toe !

25 Betaald middagtoezicht  Stand van zaken ?  Geen duidelijkheid !  Beter vermijden !  Veel discussie over inschakelen maaltijdcheques !

26 Data volgend jaar :  Maandag 10 oktober 2016  Maandag 23 januari 2017  Maandag 15 mei 2017  Telkens in Ons Heem, Watermolenstraat, Belsele

27 Varia


Download ppt "OCSG 22/05/2016 OCSG 22/05/2016 Welkom. Sociale verkiezingen  Reflectie en uitwisseling."

Verwante presentaties


Ads door Google