De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Latijn 3v: 25/11 – 2/12 Het futurum (toekomende tijd) Het futurum exactum (voltooid toekomende tijd)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Latijn 3v: 25/11 – 2/12 Het futurum (toekomende tijd) Het futurum exactum (voltooid toekomende tijd)"— Transcript van de presentatie:

1 Latijn 3v: 25/11 – 2/12 Het futurum (toekomende tijd) Het futurum exactum (voltooid toekomende tijd)

2 Voorbeeld: Nederlands Futurum: Morgenmiddag zal ik je bellen Futurum exactum: Morgenavond zal ik je hebben gebeld Het futurum geeft toekomst aan en vertalen we met het hulpwerkwoord ´zullen´. Het futurum exactum geeft verledenheid aan t.o.v. een punt in de toekomst.

3 Het futurum: a- en ē-stammen Werkwoorden van groep 1 en 2 (a- en ē- stammen) vormen het futurum door -b- aan te stam te voegen en de uitgangen van de medeklinkerstammen erachter te zetten. persoonvocareterrēre Egovocaboterrebo Tuvocabisterrebis Is, ea, idvocabitterrebit Nosvocabimusterrebimus Vosvocabitisterrebitis Ei, eaevocabuntterrebunt N.B. imperfectum vocabam vocabas vocabat vocabamus vocabatis vocabant

4 Futurum: i-stamm en medeklinkerstammen Het futurum van werkwoorden van groep 3 (i- stammen) en 4 (medeklinkerstammen) ziet er als volgt uit: audireducere Egoaudiamducam Tuaudiesduces Is, ea, idaudietducet Nosaudiemusducemus Vosaudietisducetis Ei, Eaeaudientducent N.B. praesens audio audis audit audimus auditis audiunt gemengd capiam capies capiet capiemus capietis capient

5 Esse en posse Het futurum van esse staat in het linkerrijtje. Deze vormen zijn ook de uitgangen van het futurum van posse. Futurumesseposse egoeropotero tuerispoteris Is, ea, ideritpoterit noserimuspoterimus voseritispoteritis Ei, eaeeruntpoterunt

6 Het futurum exactum is de voltooid toekomende tijd en wordt gevormd met de perfectumstam. Daarachter worden de volgende uitgangen gevoegd: -ero -eris -erit -erimus -eritis -erint (!) vocareesse Egovocaverofuero Tuvocaverisfueris Is, eavocaveritfuerit Nosvocaverimusfuerimus Vosvocaveritisfueritis Ei, eaevocaverintfuerint

7 Vergelijk Het perfectum, het plusquamperfectum en het futurum exactum lijken dus op elkaar, maar zijn nooit helemaal hetzelfde: perfectumplusquamperfectumfuturum exactum vocavivocaveramvocavero vocavistivocaverasvocaveris vocavitvocaveratvocaverit vocavimusvocaveramusvocaverimus vocavistisvocaveratisvocaveritis vocavēruntvocaverantvocaverint


Download ppt "Latijn 3v: 25/11 – 2/12 Het futurum (toekomende tijd) Het futurum exactum (voltooid toekomende tijd)"

Verwante presentaties


Ads door Google