De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Bijeenkomst Onderzoek Maatschappelijke Agenda (MAG) 1 juni 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Bijeenkomst Onderzoek Maatschappelijke Agenda (MAG) 1 juni 2016."— Transcript van de presentatie:

1 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Bijeenkomst Onderzoek Maatschappelijke Agenda (MAG) 1 juni 2016

2 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Programma 1 juni Start – 19.30 uur 1. Welkom 2. Presentatie Maatschappelijke Agenda 3. Gespreksgroepen Pauze – 21.10 uur 4. Talkshow over de MAG 5. Afsluiting Napraten – 22.00 uur

3 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Animatiefilmpje MAG

4 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Onderzoek alternatieve werkwijze  Opdrachtgevers  De gemeenteraad  Het Rijk  Aanleiding  Onvrede over de huidige werkwijze  Veel nieuwe taken sinds 1 januari 2015

5 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Onvrede huidige werkwijze  Huidige werkwijze:  We stellen beleidsplannen op (vanuit wetten of wensen);  Vaak gericht op een bepaalde doelgroep of een thema;  Vaak met een bepaalde looptijd en budget;  Met eisen en voorwaarden voor de uitvoering;  Sturing op de uitvoering van activiteiten.  Resultaat:  Grote stapel beleidsnota’s;  Maatschappelijke doelen vormen geen geheel;  Plannen en looptijden niet altijd goed op elkaar afgestemd;  Uitvoerders en gemeente ervaren grote administratieve last;  Budget zit vast: weinig mogelijkheden voor iets extra’s of iets anders.

6 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Veel nieuwe taken  Inwoner centraal.  Voorzieningen, hulp en ondersteuning beter en integraal organiseren.  Minder budget vanuit het Rijk Vraagt om een omslag in werken en denken

7 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Wat willen we bereiken? Centraal doel: Iedereen moet mee kunnen doen: van jong tot oud, van gezond tot beperkt.  Inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties:  Betrokkenheid naar elkaar en de eigen buurt/wijk.  Bepalen de benodigde kwaliteit van voorzieningen.  Komen met initiatieven.  Gemeente  Vertrouwt op de kracht van de samenleving  Geeft richting en ruimte.  Is op afstand aanwezig.  Stuurt op het behalen van maatschappelijke doelen en effecten.  Beperkt voorschriften, overlegvormen en verantwoordingsstructuren maximaal

8 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Wat willen we bereiken? Centraal doel: Iedereen moet mee kunnen doen: van jong tot oud, van gezond tot beperkt.  Inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties:  Betrokkenheid naar elkaar en de eigen buurt/wijk.  Bepalen de benodigde kwaliteit van voorzieningen.  Komen met initiatieven.  Gemeente  Vertrouwt op de kracht van de samenleving  Geeft richting en ruimte.  Is op afstand aanwezig.  Stuurt op het behalen van maatschappelijke doelen en effecten.  Beperkt voorschriften, overlegvormen en verantwoordingsstructuren maximaal

9 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Huidige werkwijze loslaten geeft ruimte voor nieuwe werkwijze

10 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Maatschappelijke agenda Een andere aanpak van maatschappelijke vraagstukken en een nieuwe manier van (samen)werken

11 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Een andere aanpak van maatschappelijke vraagstukken

12 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Startfoto  Alle beschikbare cijfers en gegevens over de gemeente  Aanvulling ervaringen/gevoelens inwoners en maatschappelijke partners Actueel en compleet beeld van Hardinxveld-Giessendam

13 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Thema’s en doelen  Startfoto basis voor opstellen MAG  Inwoners, maatschappelijke organisaties en gemeente bepalen samen de thema’s en doelen:  Verbetering  Versterking  Verbinding  Behoud

14 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m 1 Agenda  De thema’s en doelen worden samengebracht tot 1 agenda: de MAG  Maatschappelijk beleid  Meerjarig  Geen activiteiten  Gezamenlijke verantwoordelijkheid

15 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m MAG-opdracht  MAG-thema’s worden uitgewerkt tot een MAG-opdracht(en)  Beschrijving maatschappelijke opgave  Te behalen doelen en resultaten  Algemene uitgangspunten  Thema-specifieke uitgangspunten

16 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Opdrachtverlening en financiering  Gemeente zet MAG-opdracht(en) in de etalage met de vraag: Wie kan en wil deze doelen voor ons en/of met ons behalen?  Gemeente financiert per MAG-opdracht 1 plan met 1 totaalbudget

17 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Een nieuwe manier van (samen)werken

18 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Iedereen MAG meedoen  Iedereen met een idee of initiatief voor de MAG kan zich melden.  Maar de gemeente verstrekt geen individuele subsidies meer.  Uitdaging: Samenwerken, elkaar inspireren en gezamenlijk 1 plan indienen.  (nieuwe) Producten en diensten die aansluiten bij behoefte van inwoners:  Efficiënt  Creatief  Innovatief  Resultaatgericht

19 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Penvoerder  1 partij/coalitie van partijen per samenwerkingsverband hoofdverantwoordelijk.  Rechtsgeldige vertegenwoordiger namens samenwerkingsverband richting gemeente.  Gemeente correspondeert en communiceert met de penvoerder over MAG- opdracht.  Penvoerder moet samenwerkingspartners goed betrekken bij opstellen en uitvoeren plan.

20 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Rolverdeling bij de MAG (1)  Inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en gemeente gezamenlijk:  Vormen de startfoto  Bepalen de thema’s en doelen van de MAG  Gemeente:  Stuurt op het behalen van de doelen  Stuurt niet (langer) op activiteiten  Stelt voor ieder MAG-thema een totaalbudget beschikbaar  Stelt uitgangspunten op voor de in te dienen plannen  Verbindt en versterkt de krachten die al aanwezig zijn bij inwoners, verenigingen en instellingen.  Biedt waar nodig ondersteuning

21 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Rolverdeling bij de MAG (2)  Verenigingen, instellingen en inwoners:  Ontwikkelen gezamenlijk activiteiten die bijdragen aan het behalen van de gestelde doelen  Stellen per MAG-thema één plan op (geen individuele subsidieaanvragen meer mogelijk)  Eén partij is de penvoerder

22 G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Voorbeeld(en)


Download ppt "G e m e e n t e H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m Bijeenkomst Onderzoek Maatschappelijke Agenda (MAG) 1 juni 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google