De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 De Cultuur Loper Noord-Brabant regionale informatiebijeenkomsten 22 juni 2016: Noordkade Veghel 29 juni 2016: Podium.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 De Cultuur Loper Noord-Brabant regionale informatiebijeenkomsten 22 juni 2016: Noordkade Veghel 29 juni 2016: Podium."— Transcript van de presentatie:

1 Cultuureducatie met Kwaliteit De Cultuur Loper Noord-Brabant regionale informatiebijeenkomsten 22 juni 2016: Noordkade Veghel 29 juni 2016: Podium Bloos Breda

2 Cultuureducatie met Kwaliteit, Jong Geleerd (FCP) Cultuureducatie met Kwaliteit PO Regeling Impuls Muziekonderwijs Netwerk inspiratiescholen Specifieke voorbeeldprojecten cultuureducatie in het onderwijs (media/erfgoed) – innovatief aanbod Regeling Cultuureducatie voor leerlingen in het VMBO

3 Overige programma’s Programma “Meer Muziek in de Klas” Vereniging CultuurProfielScholen PO (en VO) Stichting Leerorkest

4 CmK : inhoudelijke basis Tussentijdse evaluatie – april 2015 (landelijk) Bestuurlijke afspraken OCW met grote gemeenten (> ) en provincies

5 CmK : bestuurlijke basis gezamenlijke verantwoordelijkheid: rijk – provincie – gemeente (Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs) intentieverklaring OCW: financiële afspraken adhesieverklaring provincie penvoerder: Kunstbalie

6 CmK : hoofdlijnen/doelen Duurzame verankering van kwalitatief goede cultuureducatie in het PO met de nadruk op: verdiepen (op al deelnemende scholen) vergroten (aantal deelnemende scholen) -- van vraaggestuurd naar dialooggestuurd --

7 CmK : doelen/activiteiten 1. curriculum: verankeren doorgaande leerlijnen (leergebied kunstzinnige oriëntatie) 2. deskundigheid versterken: school en cultuursector (samenwerking pabo/kvo) 3. versterken relatie school met culturele en sociale omgeving

8 CmK-ambitie provincie Noord-Brabant van 27 naar 54 deelnemende gemeenten “aanjagen en loslaten” gemeenten nemen gaandeweg meer verantwoordelijkheid eigenaarschap van scholen

9 DCL-intermediair inzet lokale intermediair is voorwaarde aanjager/coach van scholen en cultuuraanbieders ondersteuning/coaching door Erfgoed Brabant en Kunstbalie actueel profiel intermediair op korte termijn beschikbaar

10 scholen voor primair onderwijs school heeft daadwerkelijk ambitie icc-er is aanwezig (of op te leiden) inzet budget cultuureducatie prestatiebox PO ureninzet icc-er en team draagvlak bij directie en schoolbestuur

11 matching gemeenten richtlijn bijdrage gemeente: € 0,50 per inwoner (CBS-teldatum ) matching door Kunstbalie met een zelfde bedrag overeenkomst Kunstbalie – gemeenten: op te maken na definitieve beschikking FCP (uiterlijk )

12 nog te regelen… intentieverklaring intentieverklaring deelname gemeenten: vóór 1 oktober 2016 naar Kunstbalie inzet intermediair: géén verbinding met Impuls Combinatiefuncties en/of reguliere onderwijsbekostiging lijst met deelnemende scholen en scholen met de intentie om deel te nemen

13 lokaal vast te leggen met scholen… overeenkomst gemeente – deelnemende school: voorbeeld/format komt beschikbaar inzicht in besteding lokale middelen: - wat kan de school tegemoet zien: diensten en budget - wat als de school deelname aan de regeling beëindigt

14 voorbeelden verdeling lokaal budget ? ? kosten intermediair activiteiten scholen onvoorziene posten 50%40%10% 30%50%20% 60%30%10%

15 Brede Scholen Boxtel

16 decultuurloper.nl alle informatie over de regeling CmK deze powerpointpresentatie overige presentaties en een impressie van de informatiedagen op 22 en 29 juni 2016


Download ppt "Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 De Cultuur Loper Noord-Brabant regionale informatiebijeenkomsten 22 juni 2016: Noordkade Veghel 29 juni 2016: Podium."

Verwante presentaties


Ads door Google