De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 De Cultuur Loper Noord-Brabant regionale informatiebijeenkomsten 22 juni 2016: Noordkade Veghel 29 juni 2016: Podium.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 De Cultuur Loper Noord-Brabant regionale informatiebijeenkomsten 22 juni 2016: Noordkade Veghel 29 juni 2016: Podium."— Transcript van de presentatie:

1 Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 De Cultuur Loper Noord-Brabant regionale informatiebijeenkomsten 22 juni 2016: Noordkade Veghel 29 juni 2016: Podium Bloos Breda

2 Cultuureducatie met Kwaliteit, Jong Geleerd (FCP) Cultuureducatie met Kwaliteit PO 2017-2020 Regeling Impuls Muziekonderwijs Netwerk inspiratiescholen Specifieke voorbeeldprojecten cultuureducatie in het onderwijs (media/erfgoed) – innovatief aanbod Regeling Cultuureducatie voor leerlingen in het VMBO

3 Overige programma’s Programma “Meer Muziek in de Klas” Vereniging CultuurProfielScholen PO (en VO) Stichting Leerorkest

4 CmK 2017-2020: inhoudelijke basis Tussentijdse evaluatie – april 2015 (landelijk) Bestuurlijke afspraken OCW met grote gemeenten (> 90.000) en provincies

5 CmK 2017-2020: bestuurlijke basis gezamenlijke verantwoordelijkheid: rijk – provincie – gemeente (Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs) intentieverklaring OCW: financiële afspraken adhesieverklaring provincie penvoerder: Kunstbalie

6 CmK 2017-2020: hoofdlijnen/doelen Duurzame verankering van kwalitatief goede cultuureducatie in het PO met de nadruk op: verdiepen (op al deelnemende scholen) vergroten (aantal deelnemende scholen) -- van vraaggestuurd naar dialooggestuurd --

7 CmK 2017-2020: doelen/activiteiten 1. curriculum: verankeren doorgaande leerlijnen (leergebied kunstzinnige oriëntatie) 2. deskundigheid versterken: school en cultuursector (samenwerking pabo/kvo) 3. versterken relatie school met culturele en sociale omgeving

8 CmK-ambitie provincie Noord-Brabant van 27 naar 54 deelnemende gemeenten “aanjagen en loslaten” gemeenten nemen gaandeweg meer verantwoordelijkheid eigenaarschap van scholen

9 DCL-intermediair inzet lokale intermediair is voorwaarde aanjager/coach van scholen en cultuuraanbieders ondersteuning/coaching door Erfgoed Brabant en Kunstbalie actueel profiel intermediair op korte termijn beschikbaar

10 scholen voor primair onderwijs school heeft daadwerkelijk ambitie icc-er is aanwezig (of op te leiden) inzet budget cultuureducatie prestatiebox PO ureninzet icc-er en team draagvlak bij directie en schoolbestuur

11 matching gemeenten richtlijn bijdrage gemeente: € 0,50 per inwoner (CBS-teldatum 01-01-2016) matching door Kunstbalie met een zelfde bedrag overeenkomst Kunstbalie – gemeenten: op te maken na definitieve beschikking FCP (uiterlijk 01-02-2017)

12 nog te regelen… intentieverklaring intentieverklaring deelname gemeenten: vóór 1 oktober 2016 naar Kunstbalie inzet intermediair: géén verbinding met Impuls Combinatiefuncties en/of reguliere onderwijsbekostiging lijst met deelnemende scholen en scholen met de intentie om deel te nemen

13 lokaal vast te leggen met scholen… overeenkomst gemeente – deelnemende school: voorbeeld/format komt beschikbaar inzicht in besteding lokale middelen: - wat kan de school tegemoet zien: diensten en budget - wat als de school deelname aan de regeling beëindigt

14 voorbeelden verdeling lokaal budget ? ? kosten intermediair activiteiten scholen onvoorziene posten 50%40%10% 30%50%20% 60%30%10%

15 Brede Scholen Boxtel

16 decultuurloper.nl alle informatie over de regeling CmK 2017- 2020 deze powerpointpresentatie overige presentaties en een impressie van de informatiedagen op 22 en 29 juni 2016


Download ppt "Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 De Cultuur Loper Noord-Brabant regionale informatiebijeenkomsten 22 juni 2016: Noordkade Veghel 29 juni 2016: Podium."

Verwante presentaties


Ads door Google