De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijs en voorschoolse voorzieningen in het Lokaal Sociaal Domein Elly Dekker, jeugd- en onderwijsbeleid VNG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijs en voorschoolse voorzieningen in het Lokaal Sociaal Domein Elly Dekker, jeugd- en onderwijsbeleid VNG."— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijs en voorschoolse voorzieningen in het Lokaal Sociaal Domein Elly Dekker, jeugd- en onderwijsbeleid VNG

2 Landelijke ontwikkelingen Kindcentra 2020 Moties Tweede Kamer SER rapport en Advies Onderwijsraad Harmonisatie kinderopvang en peuterzalen + uitname 35 mlj DU kwaliteit peuterspeelzalen Bestuursafspraken 60 miljoen peuteropvang: 1 e stap ontwikkelrecht peuters Positionpaper VNG: Kindcentra en de positie van de gemeente Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid en heroverweging Gewichtenregeling Vereniging van Nederlandse Gemeenten

3 Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (1) Onderzoek gewichtencriteria, eind van het jaar eindadvies naar TK Wijziging gewichtenregeling 2018 Voortzetting huidige bekostigingsregeling in 2017 (incl. bestuursafspraken G37) Bijstelling begrotingsraming 50 miljoen Kamermotie?? Vereniging van Nederlandse Gemeenten

4 Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (2) Effecten VVE Pre Cool (Kohnstamm) Startgroepen (Universiteit Twente en Oberon) Effectiviteit G37 (Regioplan) Invloed VVE op schoolrijpheid (CPB) Vereniging van Nederlandse Gemeenten

5 Lokale ontwikkelingen Inhoudelijk Maatschappelijke opdracht Transformatie en doorontwikkeling sociaal domein Doorgaande lijn creëren Praktisch Demografische ontwikkelingen, krimp en asielzoekers Huisvestingsvraagstukken Vereniging van Nederlandse Gemeenten

6

7 Concept kindcentra Integrale en inclusieve opvang en onderwijs voor alle kinderen van 0 – 12 jaar (passende opvang en onderwijs) Basisvoorziening: toegankelijk voor alle kinderen, dus publieke financiering en ouderbijdrage Doorgaande ontwikkelingslijn naar volwassen participerende burger Vereniging van Nederlandse Gemeenten

8

9 Huidige situatie Versnipperd stelsel vanuit 3 departementen: SZW: Kinderopvang, marktsector en vraagfinanciering kwaliteit peuterspeelzalen gemeente: toezicht kwaliteit OCW: Basisonderwijs, schoolbesturen; gemeente OHV Onderwijsachterstandenbeleid/VVE, Gemeente zorgverantwoordelijkheid (+ voorkomen segregatie) Passend Onderwijs, schoolbesturen Vereniging van Nederlandse Gemeenten

10 Huidige situatie (2) Vws: -jeugdzorg, verantwoordelijkheid gemeente (preventieopdracht kov/psp) -jeugdgezondheidszorg, verantwoordelijkheid gemeente -WMO, psp valt onder dit stelsel Vereniging van Nederlandse Gemeenten

11 Huidige situatie (3) Gemeente nu wettelijk verantwoordelijk voor: Toezicht kwaliteit kov + psp (WKO) OAB/VVE zorgverantwoordelijkheid aanbod en kwaliteit voorschoolse educatie en resultatenafspraken vroegschoolse educatie en regieverantwoordelijkheid doorgaande lijn, tegengaan segregatie Vereniging van Nederlandse Gemeenten

12 Huidige situatie (4) Jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg Financiering en zorgverantwoordelijkheid Peuterspeelzalen, autonome en dus vrijwillige beleidstaak, financiering Vereniging van Nederlandse Gemeenten

13 VNG standpunt kindcentra Stip op horizon: ongedeelde basisvoorziening voor kinderen 0 – 12 jaar Doorgaande ontwikkellijn Inclusief op maat zorg, aanpak achterstanden, talentontwikkeling Integratie sociaal domein Vereniging van Nederlandse Gemeenten

14 VNG alternatief Ontwikkelrecht voor alle peuters Door goede toegankelijkheid (liefst gratis) groot bereik Zicht op kind en gezin Opheffen segregatie Lokaal maatwerk Zorgverantwoordelijkheid bij gemeente Vereniging van Nederlandse Gemeenten

15 Lokaal Educatieve Agenda (LEA) Gezamenlijke en gedeelde verantwoordelijkheid voor outcome Sociaal Domein, Gemeente, scholen, kinderopvang, welzijn, zorg etc. Gezamenlijke visie op basis gezamenlijke probleemdefinitie Gezamenlijke aanpak probleem Vereniging van Nederlandse Gemeenten

16 LEA (2) Regierol gemeente: Verbinden op de inhoud (visie en operationalisering) Verbinden op het proces: faciliteren Afspraken over output, verantwoordelijkheid en verantwoording met partners Evalueren, bijstellen Vereniging van Nederlandse Gemeenten

17 Links https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/ kindcentra/nieuws/vng-position-paper- geeft-visie-op-kindcentra-en-rol- gemeentehttps://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/ kindcentra/nieuws/vng-position-paper- geeft-visie-op-kindcentra-en-rol- gemeente https://vng.nl/onderwerpenindex/onder wijs/onderwijsachterstandvve/nieuws/s er-rapport-steunt-vng-visie-kindcentra- en-peuteropvanghttps://vng.nl/onderwerpenindex/onder wijs/onderwijsachterstandvve/nieuws/s er-rapport-steunt-vng-visie-kindcentra- en-peuteropvang Vereniging van Nederlandse Gemeenten

18 Vragen? Vereniging van Nederlandse Gemeenten


Download ppt "Onderwijs en voorschoolse voorzieningen in het Lokaal Sociaal Domein Elly Dekker, jeugd- en onderwijsbeleid VNG."

Verwante presentaties


Ads door Google