De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Samen geloven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Samen geloven."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Samen geloven

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar. Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

3 Mededelingen D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e collecte is voor de kerk 2 e collecte is voor de Kerkelijke kassen Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week hoopt ds. A.G.M. Weststrate in..de morgendienst voor te gaan en.in de..middagdienst ds. J.G. Schenau

4 Mededelingen Vacature koster Gezocht: enthousiaste mensen, die het kosterschap ff samen met de andere kosters, op zich willen nemen. Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met v de Commissie van Beheer.

5 Liturgie zondag 3 juli Mededelingen Ps. 68: 13 * Stil gebed * Votum en groet Ps. 122: 1, 2, 3 NPB Gebed Schriftlezing: Handelingen 2: 37-47 Ps. 26: 5 NB Efeze 3: 14 - 4: 16 Ps. 133: 3 Kindernevendienst Preek Opw. 378 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Opw. 194 * Geloofsbelijdenis * ELB. 212 * Zegen * Staande

6 Mededelingen

7 Ps. 68: 13

8 Looft God in Zijn gemeent’ alom, den HEER, gij, die in ’t heiligdom als Isrels kroost, moogt naad’ren. Hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sions Godgewijden top met Isrels achtb’re vaad’ren. De vorsten van elks huisgezin, zij trekken aan: hier Benjamin, schoon klein, hij mocht regeren, daar Juda’s stam, die glorie won, Ginds Nafthali en Zebulon, om God, hun Koning, t’ eren.

9 Stil gebed Votum en groet * Staande

10 Ps. 122: 1, 2, 3 NPB

11 Ps. 122: 1 NPB Wat was ik blij toen mij een stem uitbundig riep om mee te gaan. Huis van de HEER, ik kom eraan - ik sta al klaar, Jeruzalem! Vol vrolijkheid ga ik op pad. Mijn lied zwelt aan als ik de stad met eigen ogen kan bekijken. We gaan verheugd de poorten door. De lofzang van het pelgrimskoor weerklinkt tot wij Gods huis bereiken.

12 Ps. 122: 2 NPB Jeruzalem toont mij haar pracht: een oogverblindend meesterwerk. De stadsmuur is massief en sterk, een teken van Gods trouw en macht. De stammen komen ieder jaar naar Gods bevel hier bij elkaar om Hem te danken en te eren. Hier is de zetel neergezet om recht te spreken naar Zijn wet; van hieruit wil Hij ons regeren.

13 Ps. 122: 3 NPB Bid dat de HEER Zijn vrede geeft, Jeruzalem van rust geniet en dat haar muur bescherming biedt, zodat de stad in welvaart leeft. Het is om elk familielid dat ik voor deze Godsstad bid, de mooiste stad van alle steden. Maar om Gods huis is het vooral dat ik voor Sion bidden zal om voorspoed, veiligheid en vrede.

14 Gebed

15 Schriftlezing: Handelingen 2: 37 - 47

16 Ps. 26: 5 NB

17 Verenigd in uw naam met allen die tezaam U dienen met oprecht gemoed, zal ik uw lof verheffen. Mijn weg is recht en effen: ik treed U zingend tegemoet.

18 Schriftlezing: Efeze 3: 14 - 4: 16

19 Ps. 133: 3

20 Waar liefde woont, gebiedt de HEER de zegen: Daar woont Hij zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, en 't leven tot in eeuwigheid.

21 Aanvang kindernevendienst

22 Preek

23 Schriftlezing: Handelingen 2: 37 - 47 Efeze 3: 14 - 4: 16 Tekst: Handelingen 2: 37 - 47 Efeze 3: 14 - 4: 16 Zingen na de preek Opw. 378 Samen geloven a) samen gevoegd b) samengroeien c) samen groeien

24 Opw. 378

25 Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Bid dat ik genade vind, dat jij het ook voor mij kunt zijn.

26 Opw. 378 Wij zijn onderweg als pelgrims, vinden bij elkaar houvast. Naast elkaar als broers en zusters, dragen wij elkanders last.

27 Opw. 378 Ik zal Christus' licht ontsteken als het duister jou omvangt. Ik zal jou van vrede spreken waar je hart naar heeft verlangd.

28 Opw. 378 Ik zal blij zijn als jij blij bent huilen om jouw droefenis. Al mijn leeftocht met je delen tot de reis ten einde is.

29 Opw. 378 Dan zal het volmaakte komen als wij zingend voor Hem staan. Als wij Christus' weg van liefde en van lijden zijn gegaan.

30 Einde kindernevendienst

31 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Diaconie Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

32 Dankgebed

33 Opw. 194

34 U maakt ons een, U bracht ons tezamen. Wij eren en aanbidden U. U maakt ons een, U bracht ons tezamen. Wij eren en aanbidden U. Wordt Uw wil gedaan, dan bindt het ons saam, iedereen zal deel zijn van Uw gezin. Wordt Uw wil gedaan, dan bindt het ons saam, iedereen zal deel zijn van Uw gezin.

35 Geloofsbelijdenis * Staande

36 ELB. 212 * Staande

37 ELB. 212 Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in uw wijngaard te staan; samen te dienen, te zien wie U bent, want uw woord maakt uw wegen bekend. Refrein: Samen op weg gaan, dat is ons gebed, als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet. Vol van uw liefde, genade en kracht, als een lamp die nog schijnt in de nacht.

38 ELB. 212 Samen te strijden in woord en in werk. Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk, delen in vreugde, in zorgen, in pijn, als uw kerk, die waarachtig wil zijn. Refrein: Samen op weg gaan, dat is ons gebed, als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet. Vol van uw liefde, genade en kracht, als een lamp die nog schijnt in de nacht.

39 Zegen * Staande

40 U bent volgende week weer van harte welkom !


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Samen geloven."

Verwante presentaties


Ads door Google