De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: Eleos Psalm110:1, 2, 3 Matteüs28:16 - 20 H.C. Zondag18: Gezang68:1, 2, 3 Gezang161:1 - 4 Gezang92: Gezang182C:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: Eleos Psalm110:1, 2, 3 Matteüs28:16 - 20 H.C. Zondag18: Gezang68:1, 2, 3 Gezang161:1 - 4 Gezang92: Gezang182C:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: Eleos Psalm110:1, 2, 3 Matteüs28:16 - 20 H.C. Zondag18: Gezang68:1, 2, 3 Gezang161:1 - 4 Gezang92: Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. H. van Hemmen uit Ede-Noord De collecte is bestemd voor Eleos (dat betekent barmhartigheid). Eleos is een landelijk werkende instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. Het Gereformeerd Psychiatrisch Ziekenhuis is onderdeel van Eleos. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Agenda 6/7 meiwandelen over het trekvogelpad 18 meiCatechese voorlichting voor ouders en belangstellenden

5 Deze week zijn jarig: 5 mei:zr Jacobine Anholts-van Harten zr Annemieke Huizinga-Gosker zr Hannie Sonneveld-de Gelder 6 mei:Joris van de Kuilen 7 mei:Mirjam Sytsma br Frido van der Weijden

6 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: Eleos Psalm110:1, 2, 3 Matteüs28:16 - 20 H.C. Zondag18: Gezang68:1, 2, 3 Gezang161:1 - 4 Gezang92: Gezang182C:Amen

7 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: Eleos Psalm110:1, 2, 3 Matteüs28:16 - 20 H.C. Zondag18: Gezang68:1, 2, 3 Gezang161:1 - 4 Gezang92: Gezang182C:Amen

8 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: Eleos Psalm110:1, 2, 3 Matteüs28:16 - 20 H.C. Zondag18: Gezang68:1, 2, 3 Gezang161:1 - 4 Gezang92: Gezang182C:Amen

9 Psalm 110: 1, 2, 3 1 Zo heeft de HERE tot mijn Heer gesproken: Zit aan mijn rechterhand en neem uw recht, totdat Ik elke vijand heb gebroken en als een voetbank voor u neergelegd. 2 De HERE wil u met zijn macht bekleden, van Sion uit strekt Hij uw koningsstaf: voer met gezag, door vijanden bestreden, de heerschappij die God, de HEER, u gaf.

10 Psalm 110: 1, 2, 3 3 Uw volk is zeer gewillig om te strijden. Zij treden aan in heilig feestgewaad. Ook zal uw jeugd zich aan uw glorie wijden als frisse dauw in vroege dageraad.

11 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: Eleos Psalm110:1, 2, 3 Matteüs28:16 - 20 H.C. Zondag18: Gezang68:1, 2, 3 Gezang161:1 - 4 Gezang92: Gezang182C:Amen

12 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: Eleos Psalm110:1, 2, 3 Matteüs28:16 - 20 H.C. Zondag18: Gezang68:1, 2, 3 Gezang161:1 - 4 Gezang92: Gezang182C:Amen

13 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: Eleos Psalm110:1, 2, 3 Matteüs28:16 - 20 H.C. Zondag18: Gezang68:1, 2, 3 Gezang161:1 - 4 Gezang92: Gezang182C:Amen

14 Inleiding: Door welke bril kijk je? Thema: Ik ben met jullie, alle dagen

15 Inleiding: Door welke bril kijk je? Door welke bril kijkt u naar hemelvaart? Thema: Ik ben met jullie, alle dagen

16 Inleiding: Door welke bril kijk je? Door welke bril kijkt u naar hemelvaart? Kijken door de bril van Johannes de apostel Thema: Ik ben met jullie, alle dagen

17 Vr / antw 46: Jezus is naar de hemel gegaan Johannes: ik was er bij Thema: Ik ben met jullie, alle dagen

18 Vr/antw 47+48: En toch is Hij bij ons ?! Vragen daarbij: moeiten in eigen leven (Hand 12) moeiten in de kerk (1+2+3 Joh) moeiten in eigen leven (Patmos) Thema: Ik ben met jullie, alle dagen

19 En toch is Hij bij ons ?! Antwoorden daarbij: Openbaring 1(lezen) Openbaring 2-3 Openbaring 4-7 Openbaring 5:1-7(lezen) Openbaring 5:8-14(lezen) Openbaring 7:9-17(lezen) Thema: Ik ben met jullie, alle dagen

20

21 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: Eleos Psalm110:1, 2, 3 Matteüs28:16 - 20 H.C. Zondag18: Gezang68:1, 2, 3 Gezang161:1 - 4 Gezang92: Gezang182C:Amen

22 Psalm 68: 1, 2, 3 1 De Heer staat op in majesteit, Hij doet zijn haters wijd en zijd al sidderende vluchten. Zij zijn verbijsterd door het licht van ’s Heren heilig aangezicht, dat zij in doodsangst duchten. De bozen, Heer, hoe machtig ook, verwaaien snel als flarden rook, door storm uiteengedreven. Uw toorn, o God, doet van omhoog, als was versmelten voor uw oog, al wie U durft weerstreven.

23 Psalm 68: 1, 2, 3 2 ’t Rechtvaardig volk, in God verheugd, verblijdt zich en het juicht van vreugd: het heeft zijn wens verkregen. Het treedt te voorschijn in het licht, komt juichend voor Gods aangezicht en dankt Hem voor zijn zegen. Heft Gode blijde psalmen aan, laat ’s Heren volk nu tot Hem gaan, laat al wat leeft Hem eren. Komt, zingt en speelt, in Hem verblijd, looft Hem, vervuld van dankbaarheid, looft Hem, zijn naam is HERE.

24 Psalm 68: 1, 2, 3 3 De weg moet worden toebereid voor Hem die door de velden rijdt, de Here, hoog geprezen, de rechter, die verdrukkers straft, aan weduwen haar recht verschaft, een vader is voor wezen. God geeft wie eenzaam is een thuis, Hij voert gevangenen naar huis, zijn heil wil Hij hun tonen, maar Hij doet al wie Hem verlaat en Hem halsstarrig wederstaat, in dorre streken wonen.

25 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: Eleos Psalm110:1, 2, 3 Matteüs28:16 - 20 H.C. Zondag18: Gezang68:1, 2, 3 Gezang161:1 - 4 Gezang92: Gezang182C:Amen

26 Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 1 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U: blijf mij nabij.

27 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: Eleos Psalm110:1, 2, 3 Matteüs28:16 - 20 H.C. Zondag18: Gezang68:1, 2, 3 Gezang161:1 - 4 Gezang92: Gezang182C:Amen

28 Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 2 ‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: één met God de Vader en verenigd met uw volk. Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

29 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: Eleos Psalm110:1, 2, 3 Matteüs28:16 - 20 H.C. Zondag18: Gezang68:1, 2, 3 Gezang161:1 - 4 Gezang92: Gezang182C:Amen

30 Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 3 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, en in uw vergeving leef ik nu.

31 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: Eleos Psalm110:1, 2, 3 Matteüs28:16 - 20 H.C. Zondag18: Gezang68:1, 2, 3 Gezang161:1 - 4 Gezang92: Gezang182C:Amen

32 Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 4 Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht. U die via duizend wegen ons hier samenbracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods Rijk.

33 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: Eleos Psalm110:1, 2, 3 Matteüs28:16 - 20 H.C. Zondag18: Gezang68:1, 2, 3 Gezang161:1 - 4 Gezang92: Gezang182C:Amen

34 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: Eleos Psalm110:1, 2, 3 Matteüs28:16 - 20 H.C. Zondag18: Gezang68:1, 2, 3 Gezang161:1 - 4 Gezang92: Gezang182C:Amen

35 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: Eleos Psalm110:1, 2, 3 Matteüs28:16 - 20 H.C. Zondag18: Gezang68:1, 2, 3 Gezang161:1 - 4 Gezang92: Gezang182C:Amen

36 Gezang 92: 1, 2, 3 1 Nu triomfeert de Zoon van God Hij is verrezen, dood ten spot, halleluja, met grote kracht en heerlijkheid. Hem zij de dank in eeuwigheid. Halleluja, halleluja.

37 Gezang 92: 1, 2, 3 2 O Jezus Christus, door uw dood redt Gij de zondaar uit zijn nood. Halleluja, halleluja. Leid ons door uw barmhartigheid met vreugde tot uw heerlijkheid. Halleluja, halleluja.

38 Gezang 92: 1, 2, 3 3 God, Vader op zijn hoge troon, met Christus, zijn geliefde Zoon, halleluja, en ook de Geest zij toegewijd lof, dank en eer in eeuwigheid. Halleluja, halleluja.

39 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: Eleos Psalm110:1, 2, 3 Matteüs28:16 - 20 H.C. Zondag18: Gezang68:1, 2, 3 Gezang161:1 - 4 Gezang92: Gezang182C:Amen

40 Gezang 182C

41 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: Eleos Psalm110:1, 2, 3 Matteüs28:16 - 20 H.C. Zondag18: Gezang68:1, 2, 3 Gezang161:1 - 4 Gezang92: Gezang182C:Amen

42 Zaterdag 14 mei 19.30 uur cellokwartet Wiriavier m.m.v. Francine Vis, mezzosopraan


Download ppt "Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: Eleos Psalm110:1, 2, 3 Matteüs28:16 - 20 H.C. Zondag18: Gezang68:1, 2, 3 Gezang161:1 - 4 Gezang92: Gezang182C:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google