De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een warm nest voor iedereen Samen Huis van het Kind De kracht van een netwerk Turnhout, 23 juni 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een warm nest voor iedereen Samen Huis van het Kind De kracht van een netwerk Turnhout, 23 juni 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Een warm nest voor iedereen Samen Huis van het Kind De kracht van een netwerk Turnhout, 23 juni 2016

2  Mezennestje - Initiatief van OLV-ziekenhuis - Sociale functie  Werkgroep Het Opstapje - Lokaal Overleg Kinderopvang Aalst  Na Het Opstapje - Centrum voor Inclusieve Kinderopvang - Vervolgprojecten in samenwerking met Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen Situering

3 Het Opstapje Aanpak van drempels naar en in de kinderopvang voor gezinnen in armoede Werkgroep van het Lokaal Overleg Kinderopvang Aalst Januari 2011 tot januari 2015

4  Debat: Helpende handen – 17 oktober 2010 (Werelddag van Verzet tegen Armoede)  Je kinderopvang is de spiegel van de maatschappij waarin het zich bevindt  10% van de Aalsterse kinderen wordt geboren in een kansarm gezin  Deze groep ontbrak in onze kinderopvang (tenzij gedwongen opvang) Aanleiding

5  Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen  OCMW  Kind en Gezin (Regiohuis en Provinciaal Consulent)  Verschillende opvanginitiatieven, zowel groepsopvang als gezinsopvang, netoverschrijdend  (CKG Het Boompje)  Centraal Aanspreekpunt Kinderopvang  Opvoedingswinkel Samenstelling werkgroep

6  20% voorrangsregel (Kind en Gezin)  Kwetsbare groepen die wij wel bereiken  Generatiearmoede Criteria: - Scholing - Arbeid - Inkomen - Gezondheid - Wonen - Gezinsleven (sociaal netwerk) Doelgroep

7  Inclusieve opvang van kansarme kinderen in een reguliere kinderopvang naar keuze (cfr Bezoek Wurpskes, Leuven)  Vinden en verlagen van drempels naar de kinderopvang  Eens de opvang is gestart: vinden en verlagen van drempels in de kinderopvang  Kinderopvang als hefboom voor kind en ouders Doelstelling

8  Maandelijkse bijeenkomsten  Fase 1: oplijsten van drempels Doelgroep: getuigenissen van ervaringsdeskundigen  Fase 2: groeperen van de drempels  Fase 3: professionele hulp De Link VZW  Fase 4: acties  Fase 5: evaluatie  Fase 6: lokale verankering Werkwijze

9 1. Bevraging over kinderopvang van 23 gezinnen met een klein budget (Tip van De Link VZW) : - positieve ervaringen - negatieve ervaringen Beperkingen van de bevraging Besluit Acties - Bevraging

10 2. Vorming (op maat) voor medewerkers in de kinderopvang Middelen: Armoedefonds Koning Boudewijnstichting Sessie 1: Wat is (kans)armoede? Sessie 2: Wat kan kinderopvang betekenen voor mensen in (kans)armoede? Welke drempels heeft onze kinderopvang? Lijst van 10 tips Acties - Vorming

11 3. Bezoekdagen voor toeleiders (maart 2012) Voormiddag: - Voorstelling van het Centraal Aanspreekpunt Kinderopvang - Bezoek aan 4 verschillende opvanginitiatieven. Rondleiding door de verantwoordelijken, met aandacht voor de sociale functie van de kinderopvang Middag: gezamenlijke maaltijd met kans om te netwerken Namiddag: - Voorstelling van Het Opstapje - Getuigenis van een ouder in armoede: wat betekent kinderopvang? - Lezing over de sociale functie van de kinderopvang door Ankie Vandekerckhove, VBJK Acties - Bezoekdagen

12 Resultaat van de bezoekdagen: - Efficiënte toeleiding door een vertrouwenspersoon - Toeleiders komen mee met mensen in (kans)armoede naar de eerste kennismaking met de kinderopvang - Proeftuin Mezennestje: van 2 kinderen uit een kansarm gezin naar 16 kinderen (april 2012 – april 2013) Acties - Bezoekdagen

13 Acties - Folder

14 5. Proeftuin Mezennestje Lokaal project ter preventie van kinderarmoede, ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap (12 december 2011 tot en met 11 december 2012): - Aanwerving van een opgeleide ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting - 50% vrijstelling van de verantwoordelijke (aanwerving van een administratieve kracht) Doel: onderzoeken en aanpakken van de drempels voor gezinnen in (kans)armoede in de Aalsterse kinderopvang. Acties - Proeftuin

15 De tandem in de proeftuin: 1. Kinderen - Observatie van welbevinden en betrokkenheid - Specifieke zorgbehoefte 2. Ouders - Eerste kennismaking, wengesprek, aanspreekpunt - Vertrouwenspersoon 3. Team - Begeleiding - Vorming 4. Externe contacten - Delen van alle ervaringen met anderen (in de eerste plaats lokaal) Acties - Proeftuin

16 7. Beleidsaanbevelingen – zorgen voor structurele inbedding van de projectervaringen Lokaal: - SWOT-analyse van Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning - Visietraject rond armoedebestrijding is nodig (2013) - Huis van het Kind? Integratie van Centraal Aanspreekpunt Kinderopvang, Opvoedingswinkel en pedagogische ondersteuning van professionelen (bvb Kinderopvang), waarin ervaringsdeskundigen een plaats hebben? - Hecht netwerk van toeleiders maken - Proactief plaatsen voor kansarme gezinnen vrijhouden - Blijvende vorming en begeleiding voor medewerkers - Implementatie in ELKE kinderopvang die inkomengerelateerd werkt Acties - Beleidsaanbevelingen

17 Kind en Gezin (lokaal en Vlaams): - Nauwere samenwerking tussen Regiohuis en Kinderopvang - Stroomlijnen van de overstap van gezinnen van CKG naar reguliere Kinderopvang - Belang van een “gedragen” pedagogische visie (angst voor negatieve effecten van schaalvergroting) - Voldoende hoog opleidingsniveau in de kinderopvang (belang van kaderfuncties) - Implementatie van het nieuw decreet kinderopvang: nieuwe drempels! Algemeen: - Zo vroeg mogelijk op weg gaan met gezinnen - Inzet van ervaringsdeskundigen - Samenwerken met lokale Vereniging waar armen het woord nemen Acties - Beleidsaanbevelingen

18  Cera: Folder en mapje  Koning Boudewijnstichting: Vorming van de medewerkers kinderopvang  Vlaamse Gemeenschap (Lieten): Proeftuin Mezennestje  Alle deelnemers van de werkgroep: Tijd en logistieke ondersteuning Middelen

19  Meersporenbeleid 1. Doelgroep 2. Toeleiders 3. Kinderopvang 4. Beleid  Ervaringsdeskundigen 1. Bijeenkomsten Het Opstapje 2. Vorming voor de medewerkers van de kinderopvang 3. Proeftuin Mezennestje 4. Ouderparticipatie  Samenwerking Complementaire partners, die hun eigenheid behouden Succesfactoren

20 Hilde Schockaert Kinderdagverblijf Mezennestje VZW Bergemeersenstraat 114 9300 Aalst Tel 053/809157 hilde.schockaert@olvz-aalst.be Info


Download ppt "Een warm nest voor iedereen Samen Huis van het Kind De kracht van een netwerk Turnhout, 23 juni 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google