De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

20 november 2008  Stedendag verantwoording GSBIII 2005-2009 GSB prestatie-indicatoren 20 november 2008 drs. Neil van Engelen RA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "20 november 2008  Stedendag verantwoording GSBIII 2005-2009 GSB prestatie-indicatoren 20 november 2008 drs. Neil van Engelen RA."— Transcript van de presentatie:

1 20 november 2008  Stedendag verantwoording GSBIII 2005-2009 GSB prestatie-indicatoren 20 november 2008 drs. Neil van Engelen RA

2 20 november 2008 Pagina 2 GSB prestatie-indicatoren PricewaterhouseCoopers Agenda Wettelijk kader - GSBIII 2005-2009 Verantwoording van de GSB prestatie-indicatoren Rol en verantwoordelijkheden accountant Vereisten deugdelijke totstandkoming GSB prestatie-indicatoren Knelpunten uit de praktijk

3 20 november 2008 Pagina 3 GSB prestatie-indicatoren PricewaterhouseCoopers Wettelijk kader - GSBIII 2005-2009 1. Investering stedelijke vernieuwing (Fysiek) Wet Stedelijke Vernieuwing 2. Brede doeluitkering Sociaal Integratie en Veiligheid (Sociaal) Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid (SIV) Uitvoeringsregeling brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid 3. Besluit Stadseconomie GSBIII (Economie)

4 20 november 2008 Pagina 4 GSB prestatie-indicatoren PricewaterhouseCoopers Verantwoording van de GSB prestatie-indicatoren Waar? In de SiSa-bijlage bij de jaarrekening onder nummer 41, 42 en 80 Wat? Doelstellingen en prestatieafspraken die met het Rijk zijn overeengekomen op basis van het stedelijk meerjaren ontwikkelingsprogramma en vastgelegd in het GSB-convenant per stad 1.Afspraak 2.Realisatie

5 20 november 2008 Pagina 5 GSB prestatie-indicatoren PricewaterhouseCoopers Rol en verantwoordelijkheden accountant De accountant voert een beoordeling uit op de deugdelijke totstandkoming, dit omvat niet de inhoudelijke juistheid De bevindingen worden opgenomen in de voorgeschreven tabel in het Rapport van Bevindingen Werkzaamheden: Risicoanalyse Beoordeling van onderliggende administraties Aansluiting van de SiSa-bijlage met de onderliggende administraties

6 20 november 2008 Pagina 6 GSB prestatie-indicatoren PricewaterhouseCoopers Vereisten deugdelijke totstandkoming GSB prestatie-indicatoren (1) Eenduidig systeem voor de vastlegging Voldoende maatregelen getroffen ter waarborging van de betrouwbaarheid van de vastlegging, bijvoorbeeld functiescheiding Heldere afspraken over verantwoordelijkheden en bevoegdheden zowel intern als extern Prestatiecriterium: goede documentatie van bronnen waaruit de geleverde prestatie blijkt zoals bezoekverslagen, jaarrekeningen, fysieke waarnemingen, foto’s, opleveringsprotocollen Kengetallen van derden dienen ontleend te zijn aan gezaghebbende externe bronnen De gemeente dient een adequate uitvoering door een derde of andere deskundigen te borgen middels opdrachtverstrekking aan erkende deskundigen, goede contractafspraken en voortgangsgesprekken

7 20 november 2008 Pagina 7 GSB prestatie-indicatoren PricewaterhouseCoopers Vereisten deugdelijke totstandkoming GSB prestatie-indicatoren (2) De 5V’s 1. Verzamelen 2. Vastleggen 3. Verifiëren 4. Verwerken 5. Verantwoorden

8 20 november 2008 Pagina 8 GSB prestatie-indicatoren PricewaterhouseCoopers Knelpunten uit de praktijk (1) Knelpunten Geen eenduidig systeem voor de vastlegging of berekening, veel via mail Gegevens worden door verschillende afdelingen bijgehouden Gegevens worden niet geverifieerd met onderbouwingen Gegevens worden opgeleverd door een derde Registraties zijn manipuleerbaar Praktische oplossingen en Tips De coördinatie van alle indicatoren bij één persoon neerleggen en per deelproject een verantwoordelijke aanwijzen Rollen en verantwoordelijkheden vastleggen Registratie standaardiseren in een projectadministratie en helder omschrijven Bronnen per indicator zo exact mogelijk omschrijven Berekeningswijze per indicator zo exact mogelijk omschrijven Werkwijze en aanlevering met de derde partij vastleggen in een protocol en deze afstemmen met de derde partij Gestructureerde documentatie en vastlegging van brondocumentatie en prestatieverklaringen

9 20 november 2008 Pagina 9 GSB prestatie-indicatoren PricewaterhouseCoopers Knelpunten uit de praktijk (2) Knelpunten 1. Realisatie jaarlijks invullen 2. Hanteren van de t+1 methode 3. Het aantal regels in de SiSa-bijlage is te beperkt 4. Wat vul ik nu waar in? 5. Mag ik de waarden afronden op hele getallen 6. Wat in geval van niet-numerieke afspraken? Praktische oplossingen en Tips 1. GSB SIV en ISV hoeven niet jaarlijks ingevuld te worden, maar mag wel 2. In het laatste jaar niet meer toegestaan 3. Aantal regels is uitgebreid 4. Indicator: omschrijving Afspraak en realisatie: alleen numerieke waarden 5. Aantallen mogen afgerond worden op hele getallen, percentages maximaal 2 decimalen (30% = 30) 6. Dan vult u bij de kolom realisatie een “0” in ingeval de betreffende afspraak niet is behaald en een “1” ingeval de afspraak wel is behaald.

10 20 november 2008 Pagina 10 GSB prestatie-indicatoren PricewaterhouseCoopers Samenvatting De prestatie-indicatoren dient u op te nemen in de SiSa-bijlage Aan de indicatoren dient een betrouwbare administratie ten grondslag te liggen De accountant controleert de deugdelijke totstandkoming en niet de inhoudelijke juistheid Heldere afspraken over verantwoordelijkheden en bevoegdheden zowel intern als extern is een must Centrale coördinatie heeft de voorkeur De 5V’s

11 20 november 2008 © 2008 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. “PricewaterhouseCoopers” refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of PricewaterhouseCoopers LLP (US).  Vragen? Neil van Engelen 040 224 48 48 neil.van.engelen@nl.pwc.com


Download ppt "20 november 2008  Stedendag verantwoording GSBIII 2005-2009 GSB prestatie-indicatoren 20 november 2008 drs. Neil van Engelen RA."

Verwante presentaties


Ads door Google