De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bruggen bouwen tussen gevangenis en maatschappij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bruggen bouwen tussen gevangenis en maatschappij."— Transcript van de presentatie:

1 Bruggen bouwen tussen gevangenis en maatschappij

2 Ontstaan vanuit … De vaststelling dat het voor veel geïnterneerden moeilijk is om de overgang te maken van de gevangenis naar samenleving (opname, ambulante reclassering, …) De bedenking dat intensievere begeleiding tijdens en na de overgang helpend zou kunnen zijn in het verhogen van de slaagkansen

3 Internering : een moeilijke situatie voor een aantal cliënten

4 Doelgroep (1) Geïnterneerde mannen in de gevangenissen van Merksplas en Turnhout Reclasseringstraject = uitgewerkt (CBM- beslissing) – verwijzer ziet verschillende werkpunten waaraan aandacht besteed dient te worden om de slaagkansen van de cliënt in dit traject te optimaliseren

5 Doelgroep (2) Mensen kunnen in onze werking enkel opgenomen worden na verwijzing : - PSD - Zorgteam van de gevangenis - Schakelteams internering - Hulpverleners die na intakes wel mogelijkheden zien, maar tegelijkertijd ook nog werkpunten

6 Verschillende fasen in onze werking (1) In eerste fase : Inhoudelijk aan de slag gaan met cliënten tijdens detentie 3 belangrijke thema’s :  vertrouwen  motivatie  probleeminzicht The Treatment Motivation Scales

7 In tweede fase: Indien wenselijk, begeleiding bij alle stappen om de reclassering te realiseren Meegaan op intake Versterkt processen uit eerste fase, nl. werkt vaak versterkend op vertrouwen, ‘in vivo’ observaties zorgen voor gespreksstof ivm probleeminzicht Verschillende fasen in onze werking (2)

8 Vervolg tweede fase: Rolmodel in prosociaal gedrag Samen kijken welke aspecten in traject noodzakelijk zijn vb. niet enkel hulpverlening, ook woonst, dagbezigheid, inkomen, netwerk, … Verschil tussen ambulante en residentiële reclassering is hierin groot Verschillende fasen in onze werking (3)

9 In de laatste fase: Opvolging van reclassering na detentie Telefonische contacten, bezoeken, mails, … Beschikbaar zijn voor onze cliënten op moeilijke momenten Ondersteuning van eigen netwerk van cliënt Ondersteuning van betrokken hulpverleners en organisaties Verschillende fasen in onze werking (4)

10 Complementair met het schakelteam Schakelteam werkt structureel en legt contacten binnen het netwerk ifv uitwerken reclassering = TUSSEN cliënt, justitie en het netwerk na detentie Wij werken mee aan hetzelfde verhaal en positioneren ons NAAST onze cliënt

11 Kleine kanttekening Moeilijk wordt het in de dossiers waar wij aan de slag zijn en die door het schakelteam geweigerd worden: - er alleen voor staan - TUSSEN en NAAST werkt bijzonder moeilijk - gaat vaak ten koste van het inhoudelijke / therapeutische werk

12 Onze werking in cijfers (1) aanmeldingen N=74instroom N=66 Verblijfplaats PI Merksplas51 (69%)46 (70%) Gevangenis Turnhout21 (29%)20 (30%) Gevangenis Leuven-Hulp1 (1%)0 (0%) Eigen woonst1 (1%)0 (0%) Verwijzers PSD42 (57%)39 (59%) Schakelteam8 (11%)5 (8%) Zorg13 (17%)12 (18%) Ambulante HV (straplan)11 (15%)10 (15%) Zorgregio Antwerpen35 (47%)34 (52%) Limburg8 (11%)6 (9%) Andere31 (42%)26 (39%)

13 Onze werking in cijfers (2) aanmeldingen N=74instroom N=66 Leeftijd (in jaren)41 Leeftijd (range) Jong volwassen (18-40)38 (53%)35 (53%) Volwassen (41-65)32 (44%)29 (44%) Middelbare leeftijd (65+)4 (3%)2 (3%) Belgische nationaliteit-55 (83%) Moedertaal Nederlands-59 (89%)

14 Onze werking in cijfers (3) aanmeldingen N=74instroom N=66 Uitstroom (n=34) APZ-7 (21%) CGG-6 (17%) Gespecialiseerd SGG-6 (17%) Medium Security-7 (21%) FPC-8 (24%) Nota. APZ: algemeen psychiatrisch ziekenhuis; CGG: centrum geestelijke gezondheidszorg; FPC: forensisch psychiatrisch centrum; HV: hulpverlening; PI: penitentiaire instelling; PSD: psychosociale dienst; straplan: SGG: seksueel grensoverschrijdend gedrag; strategisch plan. De cijfers zijn gemiddelde waardes of frequenties (en %).

15 Onze werking in cijfers (4)

16 Onze werking in cijfers (5)

17 Onze werking in cijfers (6) 1-5 6-10 11-15 16-20 20+ 1-5 6-10 11-1516-20 20+ 50 40 30 20 10 0 50 40 30 20 10 0

18 Maatwerk (1) Aanpak aangepast aan onze individuele cliënt Qua problematiek of samenspel van verschillende problematieken Op niveau van feiten: vaak werken we met delictketting om zo zicht te krijgen op wat er nodig is om herval te voorkomen

19 Maatwerk (2) Oog hebben voor de risicofactoren, weliswaar met een bijzondere aandacht voor de dynamische risicofactoren We passen frequentie van onze contacten aan – intensiteit van werken hangt af van stand van zaken in traject en noden van individuele cliënt

20 Vanuit de cijfertjes Verschil van waar we op inzetten bij recente en langlopende interneringen! Focus begeleiding bij aanvang Totaal probleemin zichtmotivatievertrouwenbrugfunctie probleemin zicht + motivatie probleemin zicht + vertrouwen probleemin zicht + brugfunctie motivatie + vertrouwen motivatie + brugfunctie probleemin zicht + motivatie + vertrouwen motivatie + vertrouwen + brugfunctie probleemin zicht + motivatie + vertrouwen + brugfun Oudste internering 1-5 40103012130116 6-10 10101020061214 11-15 0023000000005 16-20 0111101001118 20+ 01301111040113 Totaal 528461531142556 probleem inzicht vertrouwen χ²= 0,072

21 Focus op re-integratie Onze expliciete focus is de vraag wat er nodig is om een cliënt op succesvolle manier te reïntegeren We vertrekken vanuit een positieve aanpak, ‘bondgenoot’ van onze cliënt Cliënten weten deze aanpak sterk te appreciëren Aandachtspunt voor onszelf = blijvend oog hebben voor risico’s

22 Tijdsintensief werk Vooral in de ambulante reclasseringen: alle verschillende aspecten van traject op elkaar afstemmen tot de puzzel past = een stevige uitdaging Mee op uitgang gaan is bijzonder waardevol, tegelijkertijd een grote tijdsinvestering

23 Verschil in tijdsbeleving Hulpverleners: Cliënt : Impact van tijd op het fluctueren van motivatie

24 Betrokkenheid Voor cliënten: een meerwaarde belangrijk bv in functie van vertrouwensopbouw Voor partners in het netwerk: hoe kijken ze naar onze positie ? Voor onszelf: soms lastig vanuit het samen met cliënt ervaren hoe moeilijk de weg vaak is en hoeveel hindernissen er zich aandienen -> risico op partijdigheid vanuit ervaring onrecht + belang van zelfzorg

25 Moeilijke restgroep (1) In werking van 1 jaar intussen een aantal cliënten met beslissing tot reclassering die nog steeds door ons begeleid worden Een moeilijke zoektocht met veel negatieve ervaringen Wie is deze restgroep en wat moet er hiermee gebeuren ?

26 Moeilijke restgroep (2) Moeilijk betekent niet per se gevaarlijk Vaak cliënten die reeds lang in de internering zitten en in de fout gaan vanuit moedeloosheid / machteloosheid / uitzichtloosheid Meest voorkomend op die momenten is achterblijven uit bv UV of verlof en/of middelenmisbruik

27 Wat vertellen de preliminaire cijfers ons ? Hoofddiagnose Totaal Ontwikkeling sstoornis: Zwakzinnigh eid Ontwikkeling sstoornis: Autismespec trumstoornis Ontwikkeling sstoornis: Aandachts- en gedragsstoo rnissen (ADHD, ODD, CD) Ontwikkeling sstoornis: Hechtingsst oornis Aan middelen gebonden stoornissen Schizofrenie en andere psychotisch e stoornissen Parafilie: Exhibitionis me Parafilie: Pedofilie Parafilie niet anderszins omschreven PHS Cluster A: Schizotypisc he persoonlijkh eidsstoornis PHS Cluster B: Antisociale persoonlijkh eidsstoornis PHS Cluster B: Borderline persoonlijkh eidsstoornis PHS Cluster B: Narcistische persoonlijkh eidsstoornis Recentste internering1-5 401117100060223 6-10 000002100142212 11-15 10000101001105 16-20 11001012000107 20+ 10001001105009 Totaal 71113103411164456 χ²= 0,047

28 Caseload op de limiet Moeilijke keuze die we dienen te maken : Werken met wachtlijst Minder intensief werken in de lopende trajecten om zo trajecten te kunnen blijven opnemen De moeilijke restgroep opgeven: welke boodschap krijgen deze mensen dan ?

29 To do: netwerk van cliënt meer betrekken in uitwerking reclassering

30 Meer info : Contacteer ons gerust ! CGG Kempen - Brugteam Parklaan 162 - 2300 Turnhout Els Renders 0494/68.51.99 Elsrenders@cggkempen.be Jill De Ridder 0494/68.54.02 Jillderidder@cggkempen.be Kelly De Bruyn 0494/68.59.53 Kellydebruyn@cggkempen.be

31 Bedankt


Download ppt "Bruggen bouwen tussen gevangenis en maatschappij."

Verwante presentaties


Ads door Google