De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De weg van de leerling met specifieke onderwijsbehoefte in het VO 2016 Marlies Willems Coördinatie Website:

Verwante presentaties


Presentatie over: "De weg van de leerling met specifieke onderwijsbehoefte in het VO 2016 Marlies Willems Coördinatie Website:"— Transcript van de presentatie:

1 De weg van de leerling met specifieke onderwijsbehoefte in het VO 2016 Marlies Willems Coördinatie Website: http://vo.passendonderwijsnoordlimburg.nl/index.p hp/ondersteuningsloket/lwoo

2 Specifieke onderwijsbehoefte Lezen, spelling of rekenen gaat moeilijk Meer instructie en uitleg nodig Moeite met concentreren, aandacht erbij houden Samenwerken en spelen met andere leerlingen gaat niet vanzelf Meer hulp nodig dan anderen ……..

3 Welke hulp heb je nodig?

4 Agenda 1.Inleiding: hoe zit het VO in elkaar en hoe loopt de procedure 2.Workshops: scholen vertellen hoe ze hulp geven Maasland Blariacumcollege Citaverde College College Den Hulster Valuascollege Wildveld Velddijk

5 In schema voortgezet (speciaal) onderwijs PrO praktijkonderwijs VMBO BBL KBL GL TL SPOP HAVOVWO Maasland VSO LWOO SPOP

6 Ondersteuning op school Extra ondersteuning binnen elke school - LWOO -speciaal passend onderwijs (SPOP) Nog meer ondersteuning: andere school - praktijkonderwijs - Maasland op Blariacumcollege -vso-scholen zoals De Beemden en Velddijk -internaten, psychiatrie

7 De beste plek ….. En liefst voor kerst al richting

8 LWOO leerweg ondersteunend onderwijs  Binnen het VMBO, extra ondersteuning  Vaak kleinere groep en meer begeleiding. Doel : VMBO diploma en vervolg op MBO

9 praktijkonderwijs (PrO) Moeite met theoretisch leren VMBO-diploma halen zal niet lukken Gericht op arbeidstoeleiding (en vervolgonderwijs)

10 Maasland Twee-jarige onderbouw als brug tussen basisonderwijs en bovenbouw VMBO of HAVO Complexe problematiek Startniveau VMBO-t of HAVO Maatwerk basisberoepsgerichte leerweg – HAVO Aanmelding moet vroegtijdig door ouders gebeuren (liefst vanuit groep 7 vóór de zomervakantie)

11 Speciaal Passend Onderwijs Bedoeld voor leerlingen die gewoon in de klas mee kunnen doen, als extra voor- en naschoolse opvang aangeboden wordt Leerlingen volgen de reguliere lessen Waar nodig is er extra begeleiding voor, tijdens en na de lessen Leerlingen worden ondersteund in een speciale ruimte binnen de school

12 VSO scholen gespecialiseerde ondersteuning De Beemden Speciaal Onderwijs voor kinderen en jongeren met hoor-, spraak-, en/of taalproblemen Toelaatbaarheidsverklaring nodig Velddijk Speciaal Onderwijs voor jongeren met (ernstige) gedrags- en/of psychische problematiek Toelaatbaarheidsverklaring nodig En andere VSO scholen

13 De procedure Onderwijskundig rapport LOVS gegevens OPP, handelings- plan Eerder onderzoek

14 De procedure SPOP: ga op bezoek bij de school VSO: in overleg met basisschool en ouders Maasland: toelatingscommissie (zelfde wijze als lwoo/pro echter meer gegevens nodig)

15 De procedure lwoo of pro Adviescommissie

16 De procedure Meer gegevens nodig: Intelligentieonderzoek Onderzoek leervorderingen Observaties tijdens onderzoek

17 De procedure Advies komt niet overeen met aanvraag basisschool of ouders  Altijd gesprek  Samen gaan voor de beste plek!

18 Aandachtspunten voor ouders 1.Leerlingen zijn in beeld vóór kerst - VSO - Maasland (voorlopige aanmelding) - LWOO (onderzoeksprocedure) - Praktijkonderwijs (onderzoeksprocedure) - Andere: in gesprek met VO school (bespreken met ondersteuningsteam

19 Aandachtspunten voor ouders 2. Samen: basisschool, voortgezet onderwijs en ouders en leerling zoeken samen naar de best passende plek 3. Bij definitieve aanmelding in maart willen wij dat duidelijk is wat de best passende plek is

20 Aandachtspunten voor ouders 4. Toelatingscommissie school beslist over aannemen 5. Toekenning voor LWOO of toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs, Maasland of VSO wordt door de school voor voortgezet (speciaal) onderwijs aangevraagd bij het Ondersteuningsloket van het Samenwerkingsverband

21 Vragen ?


Download ppt "De weg van de leerling met specifieke onderwijsbehoefte in het VO 2016 Marlies Willems Coördinatie Website:"

Verwante presentaties


Ads door Google