De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 3 e klas 26 augustus 2015. Hartelijk welkom Mentorklas 3H3 mentor: Loes Krabbe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 3 e klas 26 augustus 2015. Hartelijk welkom Mentorklas 3H3 mentor: Loes Krabbe."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 3 e klas 26 augustus 2015

2 Hartelijk welkom Mentorklas 3H3 mentor: Loes Krabbe

3  Welkom  Uitleg mentoraat en contactmoment (dinsdag 7 e uur)  Klas 3  Rapporten en informatie-avonden  SOMtoday  SWT  Studiewijzers  Informatie op de website  Tot slot  Vragen Informatie

4 Ouderavond 3H3 Naam Loes Krabbe Telefoon Contact met de leerlingen Contact met de ouders Contact met de teamleiding Contact met de docenten Contact met zorgfunctionarissen Contact met de decaan De schakel tussen school en thuis

5 Mentoraat contactmoment (1 uur per week): Leren leven (klas 1 en 2) Leren leren (klas 1 en 2) Leren kiezen (klas 3) Individuele gesprekken over: Welbevinden en plezier op school Resultaten Gedrag en verzuim Mentoraat

6 Er gaan 3 rapporten uit; Er zijn 3 rapportvergaderingen; Mogelijkheid voor gesprek met mentor en vakdocent n.a.v. rapport. Ouders/verzorgers hebben altijd inzage in tussentijdse voortgang via het onderwijsportaal. Rapporten

7 Overgangsnormen (zie website)website Van derde klas naar vierde klas Een leerling is bevorderd naar het vierde leerjaar van de gevolgde schoolsoort als voor de examenvakken (*) alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of er 1x4 of 2x5, of 1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 5.5 is.

8 Overgangsnormen (zie website)website Bevordering naar het vierde leerjaar is bovendien alleen mogelijk als: niet meer dan 1x4 of 1x5 is behaald in de examenvakken van het gekozen profiel. binnen de groep van niet-examenvakken (LB, TE, HV, LO) niet meer dan 1x5 of 1x4 is behaald. Bij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde maximaal één 5. Het resultaat van de vaardigheid rekenen moet voldoende zijn. Er is een positief advies van de vergadering. In alle andere gevallen wordt er een bindend advies afgegeven. Een leerling wordt door de docentenvergadering besproken als die leerling aan de bovenstaande voorwaarden zou voldoen indien één onvoldoende buiten beschouwing wordt gelaten.

9 Wat is studiewerktijd? Een deel van de les wordt gebruikt voor klassikale lesactiviteiten. De overige lestijd wordt besteed aan studiewerktijd, waarin leerlingen werken aan hun weektaak met behulp van studiewijzers en de docent individueel begeleidt. SWT

10  Studiewijzers zijn te vinden op It’s learning Via 1.Inloggen met gast; 2.Wachtwoord gast. Studiewijzers

11 Via Handig voor data vakanties, rapport- en ouderavonden, roosterwijzigingen, It’s Learning, inloggen SOMtoday, e- nieuwsbrief, etc. Communicatie verloopt digitaal: o.a. uitnodigingen rapportspreekuur, brieven etc. Informatie op website

12 Bij lesuitval: waarnemers of comprimeren rooster. 1 e uur: in werking zetten van de telefonische sneeuwbal. Absentiekaart: voor aanvraag van kort lesverzuim (bijvoorbeeld arts/orthodontist). Aanvraag voor buitengewoon verlof: altijd schriftelijk via de teamleider. Tot slot

13 Ouderbijdrage Opsomming kosten en uitvoerige regelingen zijn te vinden op de website. Boeken Wees zuinig op de gratis boeken, bij beschadiging ontvangt u achteraf een rekening van Iddink.

14 In het boekje: Zo werken we op De Grundel is verdere belangrijke informatie te vinden (zie website). Klankbordgroep onderbouw ouders (opgave bij de teamleiders).

15 Teamleiders onderbouw Havo-team:Havo-team: Dhr. M. Wilmink VWO-team:VWO-team: Mevr. L. Leferink

16 Vragen? Volgt u ons al op Twitter? twitter.com/lyceumdegrundel


Download ppt "Informatieavond 3 e klas 26 augustus 2015. Hartelijk welkom Mentorklas 3H3 mentor: Loes Krabbe."

Verwante presentaties


Ads door Google