De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Subtitel Bewonersavond Doorn, 20 juni 2016, Adri Nipshagen Resultaten (model)onderzoek fasegebied 3 t.p.v. Huis Doorn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Subtitel Bewonersavond Doorn, 20 juni 2016, Adri Nipshagen Resultaten (model)onderzoek fasegebied 3 t.p.v. Huis Doorn."— Transcript van de presentatie:

1 Subtitel Bewonersavond Doorn, 20 juni 2016, Adri Nipshagen Resultaten (model)onderzoek fasegebied 3 t.p.v. Huis Doorn

2 Resultaten afperkend onderzoek fasegebied 3

3 Dwarsdoorsnede verontreiniging fasegebied 3

4 Resultaten modelsimulatie (fit op huidige pluim) 207 208 209

5 Conclusies modelsimulatie t.a.v. fit Zeer goede kalibratie op stijghoogten Gezien complexiteit laat model goede fit zien op huidige pluim Berekende concentraties 1 e wvp komen overeen met gemeten concentraties ook berekende lengte pluim komt goed overeen Overschatting berekende concentraties top 2 e wvp t.o.v. gemeten bij 207, 208 en 209 (mogelijk gevolg van wijze waarop kleilaag in model is gebracht)

6 Resultaten in laag 2 (8-16 m-mv) in 2020

7 Resultaten in laag 2 (8-16 m-mv) in 2025

8 Resultaten in laag 2 (8-16 m-mv) in 2040 2040

9 Resultaten in laag 2 (8-16 m-mv) in 2065

10 Resultaten in laag 6 (34-45 m-mv) in 2020

11 Resultaten in laag 6 (34-45 m-mv) in 2025

12 Resultaten in laag 6 (34-45 m-mv) in 2040

13 Resultaten in laag 6 (34-45 m-mv) in 2065

14 Kwetsbare objecten Grondwaterwinningen (Doorn 1 e wvp en Cothen 2 e en 3 e wvp) Strategische grondwatervoorraad (2 e en 3 e wvp) Particuliere onttrekkingen (waterbronnen) Kwelgebied nabij Langbroek

15 Grondwaterwinningen

16 Strategische grondwatervoorraad (2 e en 3 e wvp) Model voorspelt verhoogde concentraties in top pakket In werkelijkheid zijn concentraties lager dan berekend Er wordt op dit moment nog geen gebruik gemaakt van dit grondwater m.u.v. diepe bron bij kwekerij A8 maar deze wordt niet beïnvloed, dus nu geen risico’s

17 Bron Huis Doorn Hoge concentratie in water bron Huis Doorn (overschrijding RIVM toetsingsnorm) Risicotoetsing Royal HaskoningDHV: geen risico’s Oppervlaktewater en waterbodem Bioclear: alleen ecologische risico’s bij inlaatpunt, verderop niet. Wel punt van aandacht en kijken wat hiermee te doen: - zuivering van grondwater voor lozing op slotgracht - grondwater van andere diepte of ander schoon water In laatste geval herberekening met model

18 Concentratie ontwikkeling in bronnen Achterweg M9 A6aA4 A2a A2 495 µg/l 930 µg/l 108 µg/l 0,8 µg/l 0,46 µg/l

19 Concentratie ontwikkeling in bronnen Achterweg Beoordeeld over een periode van 100 jaar vanaf nu Maximale concentraties te verwachten in periode 2020- 2030 Plaatselijk worden dan tijdelijk hogere concentraties dan grenswaarde voor irrigatie voorspeld met het huidige model Monitoren

20 Resultaten toetsing risicogrenswaarden (RIVM) Humane risico’s: 1. niet ten aanzien van inhalatie binnenlucht (voor brongebied: na bronsanering) 2. Niet ten aanzien van grondwateronttrekking Ecologische risico’s: 1. op dit moment geen acute risico’s 2. na 2050 nog niet uit te sluiten in kwelgebied bij Langbroek

21 Resultaten toetsing risicogrenswaarden (RIVM) Risico’s voedselveiligheid: 1. Op dit moment geen acute risico’s (VOCl in onttrekkingsbronnen << risicogrenswaarden) 2. Tussen 2020-2030 mogelijk overschrijding grenswaarde in enkele particuliere onttrekkingsbronnen 3. na 2050 nog niet uit te sluiten in kwelgebied Door een herijking na afloop van saneringsfase 1 en 2 worden alle mogelijke risico’s nogmaals beoordeeld

22 Aanbevelingen Screening rapporten potentiële PER bronnen Gebruiksbeperking binnen beheersgebied onttrekking voor irrigatie/veedrenking (behalve voor de bestaande bronnen met concentraties < risicogrenswaarden) Periodieke monitoring bestaande bronnen Herijking model na uitvoer saneringsfase 1 en 2, of eerder naar aanleiding van ontwikkelingen in het fasegebied 3


Download ppt "Subtitel Bewonersavond Doorn, 20 juni 2016, Adri Nipshagen Resultaten (model)onderzoek fasegebied 3 t.p.v. Huis Doorn."

Verwante presentaties


Ads door Google