De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 - 9/07/2016 Klimaatsubsidie provincie Antwerpen Goedgekeurd 28 april 2016 Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 - 9/07/2016 Klimaatsubsidie provincie Antwerpen Goedgekeurd 28 april 2016 Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid."— Transcript van de presentatie:

1 1 - 9/07/2016 Klimaatsubsidie provincie Antwerpen Goedgekeurd 28 april 2016 Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid

2 2 - 9/07/2016 Inhoud Doel Achtergrond Klimaatsubsidie: wat en waarom? Subsidiebedrag Voorwaarden Doelgroep Inhoudelijke criteria Algemene voorwaarden Kosten? Reductie broeikasgasuitstoot bepalen Beoordeling Indienen? Timing projectaanvraag/-uitvoer Aanvraagdossier Evaluatiedossier

3 3 - 7/9/2016 Doel

4 4 - 9/07/2016 Achtergrond Klimaatdoelstellingen provincie Antwerpen Provincie is klimaatneutrale organisatie vanaf 2020 Begeleiding van gemeentelijk klimaatbeleid: organisatie (doelstelling KNO2020) grondgebied (doelstelling burgemeestersconvenant) Burgers worden gestimuleerd om reductie te realiseren

5 5 - 9/07/2016 KlimaatsubsidieKlimaatsubsidie: Wat en waarom? 3 X 220.000 euro Versterking en versnelling gemeentelijk klimaatbeleid Voor projecten die een concrete reductie van de broeikasgasuitstoot op het grondgebied van de provincie Antwerpen realiseren

6 6 - 9/07/2016 Subsidiebedrag Binnen goedgekeurde budget van provincie 50% voorschot Totaal van de uitgaven in de projectbegroting Subsidiepercentage (op het totaal van de uitgaven in de projectbegroting) >=10.000 euro80% van de uitgaven in de projectbegroting (minder aanvragen mag, meer niet) Maximaal subsidiebedrag per project: 75.000 euro

7 7 - 7/9/2016 Voorwaarden

8 8 - 9/07/2016 Doelgroep In de provincie Antwerpen Steden en gemeenten Scholen Sociale huisvestingsmaatschappijen Met lokale werking in de provincie Antwerpen Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (minstens 50% aangesloten gemeenten steunen bij indiening project) VZW’s NGO’s

9 9 - 9/07/2016 Inhoudelijke criteria (1.,2.,3. minstens 50%) 1. Inschatting grootte directe vermindering broeikasgasuitstoot na uitvoering van het project: 60 punten 1. In verhouding tot totale projectkost! 2. Project met sociaal karakter: 20 punten 1. Kansengroepen als (deel)doelpubliek bereiken En/of 2. Project uitgewerkt met kansengroepen 3. Communicatieplan en aanpak voor het bereiken van het doelpubliek: 10 punten 4. Samenwerking met verschillende partners: 10 punten

10 10 - 9/07/2016 Algemene voorwaarden Project zorgt voor concrete vermindering broeikasgas- uitstoot op het grondgebied van de provincie Provincie Antwerpen vermelden als ondersteunende overheid Mogelijk plaatsbezoek door provincie Eenzelfde project maar één keer indienen door zelfde subsidietrekker Project kreeg subsidie: geen twee keer subsidie voor hetzelfde Project kreeg geen subsidie: aanpassingen maken en opnieuw indienen mag Provincie krijgt gebruiksrecht over projectresultaten Gelijke kansen en duurzaamheidsclausule (zie presentatie gelijke kansen en kansengroepen) Geen discriminatie dulden en aandacht voor gelijke kansen voor iedereen Bij organisatie van evenementen aandacht voor duurzaamheidscriteria milieu => gids duurzame aankopen en duurzame evenementen op www.provincieantwerpen.be www.provincieantwerpen.be

11 11 - 9/07/2016 Welke kosten? Investeringskosten Werkingskosten Loonkosten (brutoloon, werkgeversbijdrage, eindejaarspremie en vakantiegeld) Onder voorwaarde: Rechtstreeks toe te wijzen aan het project Ontstaan gedurende projectperiode (van toewijzing in januari tot jaar erna eind augustus) Noodzakelijk voor uitvoering project Effectief gemaakt door begunstigde van de subsidie

12 12 - 9/07/2016 Baseer je op een duidelijke bron (vraag informatie bij je gemeente) Verduidelijk grondig je aannames en keuzes Meer hulp volgt met vuistregels klimaatmaatregelen in september op website provincie Reductie broeikasgasuitstoot bepalen

13 13 - 7/9/2016 Beoordeling

14 14 - 9/07/2016 Beoordeling door jury Samenstelling (minstens) 2 medewerkers van Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid 1 externe expert Beoordeling voor volledig verklaarde projecten op basis van subsidiereglement project moet in regel zijn met subsidiereglement Bij meer aanvragen dan voorziene budget van provincie => rangschikking op basis van punten

15 15 - 7/9/2016 Indienen?

16 16 - 9/07/2016 Timing projectaanvraag/ -uitvoer Indienen voor 15 oktober jaar X Jurering november/december jaar X Toewijzing subsidie januari jaar X+1 = start van projectperiode Project is afgerond en gerapporteerd voor 31 augustus jaar X+2 Concreet: indienen project voor 15/10/2016, jurering november/december 2016, toewijzing subsidie januari 2017, evaluatiedossier indienen voor 31/8/2018

17 17 - 9/07/2016 Aanvraagdossier Digitaal indienen voor 15 oktober In word en ondertekend ingescand als pdf Alle informatie en documenten: www.provincieantwerpen.be (zoekfunctie: klimaatsubsidie)www.provincieantwerpen.beklimaatsubsidie Aanvraagformulier (inclusief projectbegroting) Bijlagen afhankelijk van project aan te vullen Verklaring van het bestuur van de betrokken aanvragende organisatie(s) waarin de ondertekenaar het mandaat krijgt om dit aanvraagformulier in naam van de organisatie(s) in te dienen Goedgekeurde vergunning (enkel bij vergunningsplichtige werken) Bewijs van toegezegde cofinanciering (enkel bij extra betoelaging van het project door een andere partij) en/of een verklaring over het aandeel eigen financiering voor het project. Collegebeslissing van elke betrokken stad/gemeente die het aangevraagde project steunt (enkel bij een dossier ingediend door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden)

18 18 - 9/07/2016 Evaluatiedossier Inzenden voor 31 augustus (jaar toewijzing subsidie +1) Concreet: indienen project voor 15/10/2016, toewijzing subsidie januari 2017, evaluatiedossier indienen voor 31/8/2018 Informatie en documenten online: volgt nog

19 Vragen? Kijk in de lijst met veelgestelde vragenlijst Mail naar leefmilieu@provincieantwerpen.beleefmilieu@provincieantwerpen.be DIENST DUURZAAM MILIEU- EN NATUURBELEID Departement Leefmilieu PaS - Provinciehuis aan de Singel, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen T 03 240 66 83, www.provincieantwerpen.be


Download ppt "1 - 9/07/2016 Klimaatsubsidie provincie Antwerpen Goedgekeurd 28 april 2016 Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google