De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welke trajecten voor geïnterneerde patiënten met een verstandelijke handicap en een psychische aandoening? FOD Volksgezondheid, 1 juni 2016 Virginie Bellefroid,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welke trajecten voor geïnterneerde patiënten met een verstandelijke handicap en een psychische aandoening? FOD Volksgezondheid, 1 juni 2016 Virginie Bellefroid,"— Transcript van de presentatie:

1 Welke trajecten voor geïnterneerde patiënten met een verstandelijke handicap en een psychische aandoening? FOD Volksgezondheid, 1 juni 2016 Virginie Bellefroid, AViQ Muriel Lindekens, CRP « Les Marronniers »

2 Definities Advies CNSS n°9203 – december2015 Mentale deficiëntie - 3 simultane criteria (AAIDD en DSM5) –Intellectuele beperking (QI<70) –Problemen van sociale aanpassing –Waargenomen vóór de leeftijd van 18 jaar Gedrag-chalenge / psychische stoornis De psychiatrische problemen bij mensen met een mentale retardatie manifesteren zich op een aspecifiek manier, vaak in de vorm van een gedragsstoornis.

3 Doelgroep dubbele diagnose De geïnterneerden met een mentale beperking) alsook bijkomende problemen op vlak van geestelijke gezondheid (problematisch gedrag en/of psychiatrische stoornissen).

4 Gegevens uit 2015 afkomstig uit onderzoek van het CRDS QI < 70 = 43 % van de patiënten van HPS (beveiligd ziekenhuis) « Les Marronniers » –Onder hen, 8% met een 35< QI <50 (DI matig) 24% van deze bevolking heeft een intellectuele stoornis en een psychische stoornis 19% vertoont een verstandelijke handicap zonder geassocieerde psychische stoornis (as I)* * Vicenzutto, A., Saloppé, X., Pham, T., Lindekens, M., Milazzo, V. (2015) Dual Diagnosis in Forensic Hospital: towards an heterogeneity of profiles. 10 th Congress of European Association for Mental Health in Intellectual Disability (EAMHID), Florence (Italie)

5 Specifieke acties op het vlak van de CRP « Les Marronniers » voor deze doelgroep Deelname aan het Symposium « La politique de oubliettes » in 2010 Oprichting van specifieke voorzieningen binnen het Gespecialiseerd Psychiatrische Ziekenhuis –Dierenpark –Moestuin –Dag Centra « Les Tournesols »

6

7 Protocolakkoord – AWIPH/CRP Objectief: Het bevorderen van de complementariteit tussen de twee sectoren in het belang van mensen met een handicap, geïnterneerd en/of gehospitaliseerd

8 Gezamenlijke protocolprojecten Statistieken : Artikel in overleg, gemeenschappelijke tool (mini PAS-ADD) Case management : door analyse van zorgtrajecten per casus, faciliterende en remmende factoren vaststellen. Cross training Gezamenlijk project: ARCADE

9 Arcade De individuele ontslagfase van de geïnterneerde persoon begeleiden De overgangen tussen de verschillende leefplaatsen faciliteren en ondersteunen, zowel bij de gebruiker als bij zijn familie en bij de diensten van zijn netwerk. Meebouwen aan een netwerk van partners  Gemengd besturingscomité CRP-AViQ-Justitie  Intervisies CMI AViQ / Arcade

10 Voorbeelden Prof Handicap residentieel Prof justitie Prof SM residentieel Prof. SM en handicap Mobiel Thuisverpleging, kine Psychiater HPS Dienst voor dagopvang Justitie Assistent Karim en zijn ouders

11 Prof Handicap residentieel Prof Justitie Prof SM residentieel Prof. Mobiele sector ARCADE Prior Case Psychiater, verpleger, kine HP Dienst voor Dag -opvang SRNA Justitie- assistent Karim en zijn ouders

12

13 verenigingen Justitie SM Mobiel Prof SM en hand Mobiel Arcade Begeleidings diensten Psychiater Lezen en schrijven Justitie- assistent Voorlopige bewindvoerder SAJ Michel en vriendin en de kinderen

14 Faciliterende factoren Medewerking van de patiënt die deelneemt aan zijn volledig traject Netwerkpraktijk : vertrouwen, transparantie, partnerschap Intensifiëring van de intersectorale praktijken Overleg Geleidelijke integratie (transitie)

15 Faciliterende factoren Rol van de justitieassistenten: activering, preventie, reactiviteit, beschikbaarheid Reactiviteit van het mobiele team

16 Remmende factoren Traagheid/zware administratieve rompslomp Tijd nodig om kennis te maken met alle partners bij de hoven van beroep van Mons Delicten : AICS, brand Slecht voorbereide opname Oudere patiënt Gebrek aan re-integratie mogelijkheden: te langdurig verblijf in het ziekenhuis Verschil van sectorale culturen

17 In 2015: 14 ontslagen patiënten uit HPS (geïnterneerd DD) naar 4 ontslagen in MSP 4 ontslagen in SRA 2 ontslagen in MRS 1 ontslag in SLS 1 ontslag met opvolging SAC 1 ontslag in IHP 1 ontslag in psychiatrisch ziekenhuis (Dave)

18 In 2015 29 opvolgingen door het Arcade team -15 op verzoek van het HPS - 9 op verzoek van de AS voor een opvolging van de persoon in de thuissituatie - 3 op verzoek van de MSP - 1 op verzoek van een SRA - 1 op verzoek van het mobiele team PACT voor een opvolging in de thuissituatie

19 Besluit en perspectieven Het aanvaarden van de risico’s bij re-integratie bij de partners lukt enkel door het bestaan van een netwerk : -begeleiding van de persoon, -ondersteuning door de diensten, -mogelijkheid tot hospitalisatie wanneer het project dreigt scheef te lopen of wanneer het minder goed gaat met de persoon

20 Perspectieven Immersie van de professionals Intersectorale opleidingen Creëren van een ruimte voor een gemeenschappelijk dialoog rond complexe situaties

21 Perspectieven Werken aan sensibilisatie- en evaluatietools: video's, mini PAS ADD Scharnierwerking met de nieuwe voorzieningen voor dubbele diagnose voor geïnterneerden

22 Dank u Muriel LINDEKENS muriel.lindekens@marronniers.be Virginie BELLEFROID virginie.bellefroid@aviq.be


Download ppt "Welke trajecten voor geïnterneerde patiënten met een verstandelijke handicap en een psychische aandoening? FOD Volksgezondheid, 1 juni 2016 Virginie Bellefroid,"

Verwante presentaties


Ads door Google