De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SAMENHANG NIEUWE WETGEVING EN DE GEVOLGEN. HOE WAS HET? AWBZ WMO1 ZVW Wajong WVGWVG welzijnswet WSWWSW Etc …. Fragmentatie en versnippering Ondoorzichtig.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SAMENHANG NIEUWE WETGEVING EN DE GEVOLGEN. HOE WAS HET? AWBZ WMO1 ZVW Wajong WVGWVG welzijnswet WSWWSW Etc …. Fragmentatie en versnippering Ondoorzichtig."— Transcript van de presentatie:

1 SAMENHANG NIEUWE WETGEVING EN DE GEVOLGEN

2 HOE WAS HET? AWBZ WMO1 ZVW Wajong WVGWVG welzijnswet WSWWSW Etc …. Fragmentatie en versnippering Ondoorzichtig Verzuild en bureaucratisch Onbetaalbaar. Zeker op termijn Besluit op besluit

3 WAAROM Bundeling van wetten en besluiten Samenhang wetgeving en beleid Samenhangend zorgveld, kortere lijnen, ontschotting Bezuinigen Verantwoordelijkheid dichtbij cliënt: van overheid naar gemeente Participatie: van verzorgingsstaat naar participatiestaat Mens centraal; zolang mogelijk in eigen omgeving

4 VERVOLG De veranderde behoefte aan passende zorg en ondersteuning vraagt om een multidisciplinair aanbod vanuit een medische, sociale en psychische invalshoek en om meer coördinatie, samenhang en lokaal maatwerk Betere zorg en ondersteuning voor burgers, die recht doet aan de wil (en verantwoordelijkheid) om het leven naar eigen wensen in te richten, deel te nemen aan het maatschappelijke leven en elkaar daarin naar vermogen bij te staan

5 DE HERVORMING Jeugdwetten Wajong, WWB AWBZ WMO1ZVW gemeente WLZZVW jeugdwet WMO2015 participatiewet

6

7 HERVORMING Omvat volle breedte zorg en ondersteuning Samenhangende wetgeving Verbinding maken tussen sociale en medische domein Participatie gerichte ondersteuning Passende zorg > individueel maatwerk 4 wetten met ieder hun eigen sturingsmechanisme, uitvoeringsmethodiek en informatiestroom, maar aanvullend op elkaar: Recht op zorg en ondersteuning voor wie het niet zelfstandig kan Verantwoordelijkheden bij uitvoering scherp afgebakend

8 KERNWOORDEN IN ALLE 4 DE WETTEN GELIJK Zelfredzaamheid Zelfstandigheid (actieve) participatie (individueel) maatwerk Mens centraal Kwaliteit van zorg Ruimte voor de professional

9 Gemeente: Jeugdwet en WMO2015 Ondersteuning in de breedste zin van het woord gericht op participatie en zelfredzaamheid Alle vormen van jeugdhulp: gericht op vergroten eigenkracht en probleemoplossend vermogen van gezin en omgeving het behoud of het vergroten van zelfredzaamheid, om participatie, ondersteuning van elkaar en sociale samenhang Beschermd wonen en opvang Ondersteuning mantelzorg Clientondersteuning Verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning totdat indicatie voor WLZ er is

10 De gemeente moet voorzieningen treffen waardoor mensen: een huishouden kunnen voeren zich kunnen verplaatsen in en om hun huis zich lokaal kunnen verplaatsen (met vervoermiddel) andere mensen kunnen ontmoeten en een sociaal leven kunnen opbouwen.

11 ZVW Uitgebreid met extramurale verpleging en verzorging Behandeling mensen met een zintuigelijke beperking WLZ Zorg voor zij die 24 uur ondersteuning en/of toezicht nodig hebben (>ZZP3) Integraal pakket aan zorg In instelling of thuis CIZ indiceert

12 PARTICIPATIEWET Gericht op kunnen meedoen als volwaardig burger en kunnen bijdragen aan de samenleving Streven naar inclusieve arbeidsmarkt, jong – oud – met of zonder beperking Gericht op meer reguliere banen ipv beschut werk Sociale werkvoorziening gaat dicht per 1-1-2015, huidige betrokkenen behouden rechten en plichten > afbouw Wajong alleen nog voor mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben Begeleiden naar werk herindicaties

13 RELATIE WMO2015 - ZVW Zo lang mogelijk thuis wonen: van belang dat betrokkenen een beroep kunnen doen op een brede eerstelijnszorg in de oude omgeving Dat betekent noodzaak voor integraal aanbod zorg en maatschappelijke ondersteuning. Hiervoor is veel en goede samenwerking nodig tussen de verschillende professionals en velden Instellen wijkteams

14 RELATIE JEUGDWET – WMO2015 - WLZ Gemeente is verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning van moment van geboorte tot moment waarop iemand op basis zware zorgvraag aangewezen raakt op intensieve zorg: dan overgang naar WLZ Soepele overgangen nodig tussen de verschillende zorg- en ondersteuningsvelden

15 ZORG: WMO OF ZVW ZVW: Mensen met veelal lichamelijke beperking, bij wie doorgaans sprake is van medische problematiek dan wel met verhoogd risico daarop WMO: de ondersteuning bij het uitvoeren van de algemene dagelijkse levensverrichtingen die veelal in verlengde liggen van begeleiding en geen verband houdt met behoefte aan medische zorg.


Download ppt "SAMENHANG NIEUWE WETGEVING EN DE GEVOLGEN. HOE WAS HET? AWBZ WMO1 ZVW Wajong WVGWVG welzijnswet WSWWSW Etc …. Fragmentatie en versnippering Ondoorzichtig."

Verwante presentaties


Ads door Google