De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brief aan de Galaten -22- belofte-verbond-genade.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brief aan de Galaten -22- belofte-verbond-genade."— Transcript van de presentatie:

1 Brief aan de Galaten -22- belofte-verbond-genade

2 Uit de belofte of uit de wet? – Galaten 3:15-29 Gods verbond met Abram en met Mozes Genade, zonder voorwaarden Wet, met voorwaarden

3 Hebreeën 6:13 Want toen God Abraham beloofde, zwoer Hij bij zichzelf, omdat Hij bij geen grotere kon zweren. zweren = shbo in HB

4 Hij zei: Voorzeker, het is zegen en Ik zal je zegenen en vermenigvuldigend zal Ik je vermenigvuldigen. En zo, geduldig zijnde, bereikte hij de belofte. Hebreeën 6:14,15

5 Hebreeën 6:16,17 Mensen zweren immers bij Iemand die hoger is, en de eed tot bevestiging is het einde van alle tegenspraak. waarin God, meer overvloedig bedoelend aan de lotgenieters van de belofte te betonen de onveranderlijk- heid van Zijn raad, heeft bemiddeld met een eed verbond + belofte aan Abraham 430 jaar de wet

6 Want indien uit de wet de lotgenieting is, is het niet langer uit de belofte. Galaten 3:18a Lotgenieting: Aards – Israël Hemels – Lichaam van Christus, ons werkterrein en domein Indien het echter in genade is, is het niet meer uit werken, anders is de genade geen genade meer; indien het uit werken is, is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer.

7 Aan Abraham heeft God echter door belofte genade geschonken Galaten 3:18a belofte

8

9 Belofte is ouder dan de wet; belofte blijft en wordt vervuld….. wat dan, is de wet? Galaten 3:19

10 Wat dan, is de wet? Galaten 3:19 Ten behoeve van de overtredingen werd zij toegevoegd (Galaten 3:19) Ten behoeve van : charin, ten gunste van de overtredingen! (lett: ernaast-stappings)

11 Wat dan, is de wet? Galaten 3:19 Uit werken van wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden,want door wet is erkenning van zonde Romeinen 3:20 Want indien degenen die uit wet zijn, lotgenieters zijn, is het geloof ijdel geworden en de belofte buiten werking gesteld, want de wet werkt verontwaardiging; want waar geen wet is, is ook geen overtreding Romeinen 4:14,15

12 Wat dan, is de wet? Galaten 3:19 Maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is Rom.5:13 Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de krenking zou toenemen Romeinen 5:20 Beloften aan Abraham Adam  Abraham  430 jaar  Mozes, de wet

13 Wat dan, is de wet? Galaten 3:19 de zonde werkt in mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate zondaar werd door het gebod Romeinen 7:13 Want de terzijdestelling van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid. De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht… Hebreeën 7:18,18

14

15 toegevoegd……totdat ook het zaad zou komen, aan Wie Hij het beloofd heeft, voorgeschreven door boodschappers in de hand van een middelaar Galaten 3:14b Dat de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Joh.1:17

16 toegevoegd……totdat ook het zaad zou komen, aan Wie Hij het beloofd heeft, voorgeschreven door boodschappers in de hand van een middelaar Galaten 3:14b De wet en de profeten zijn tot Johannes. Vanaf die tijd wordt het evangelie van het Koninkrijk van God verkondigd, en ieder doet het geweld aan Lucas 16:16

17 toegevoegd……totdat ook het zaad zou komen, aan Wie Hij het beloofd heeft, voorgeschreven door boodschappers in de hand van een middelaar Galaten 3:14b middelaar = Mozes: Zij zeiden tegen Mozes: Spreekt ú met ons, dan zullen wij luisteren, maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. Exodus 20:19

18 toegevoegd……totdat ook het zaad zou komen, aan Wie Hij het beloofd heeft, voorgeschreven door boodschappers in de hand van een middelaar Galaten 3:14b middelaar = Mozes: ik stond in die tijd tussen Ieue en u in, om u het woord van Ieue bekend te maken, want u was bevreesd vanwege het vuur en klom de berg niet op Deuteronomium 5:5

19 Mozes = middelaar van het oude verbond Dit zijn de verordeningen, de bepalingen en de wetten die Ieue gegeven heeft, tussen Hem en de Israëlieten, op de berg Sinaï, door de dienst van Mozes Lev.26:46; Exodus 19:7; 34:31; Deut. 31:28; Hand.7:53

20 …de middelaar echter is niet slechts middelaar van één. God is één. Galaten 3:20 Mozes en het volk - velen God is één  het hoogste gezag! Wij zijn allen één in Christus Jezus – Galaten 3:28

21

22 Beloften van God: vast en zeker Genade van God!


Download ppt "Brief aan de Galaten -22- belofte-verbond-genade."

Verwante presentaties


Ads door Google