De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugd in het Strafrechtelijk kader Les 2, deel 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugd in het Strafrechtelijk kader Les 2, deel 2."— Transcript van de presentatie:

1 Jeugd in het Strafrechtelijk kader Les 2, deel 2

2 Leerdoelen Module: Je weet wat je waarom en hoe wel en niet met jongeren en hun omgeving moet aanvangen om ze binnen het kader van het strafrecht niet opnieuw met het strafrecht in aanraking te laten komen Dit deel les: Je weet waarom risico taxatie belangrijk is voor het bovenstaande doel en wie in de jeugdstrafrechtketen daar op welke manier mee bezig is en je kunt het geleerde ook zelf toepassen in een voorbeeld

3 Risico taxatie

4 What Works-beginselen 1. Risicobeginsel: wie (interventie afhankelijk van recidiverisico) 2. Behoeftebeginsel: wat (veranderbare factoren) 3. Responsiviteit: hoe (motivatie, leerstijl en (on-)mogelijkheden hiervan te profiteren) 4. Behandelmodaliteit (evidencebased) 5. Programma-integriteit (getoetste theorie uitgevoerd volgens programma) 6. Professionaliteit (opleiding, training inter- en supervisie) RNR-Model, Risks, Needs Responsivity Assessement

5 Wat gaat er mis?

6 Belang van recidive beginsel Bonta et al, 2000

7

8 Mogelijk schadelijke effecten van sancties/interventies? Criminalisering en stigmatisering Deviantie training: het bij elkaar brengen van criminele jongeren werkt criminogeen In JJI’s (en gesloten jeugdzorg?): Victimisering (helaas te veel onderling geweld, zie boek ww in gesloten jeugdzorg) Hospitalisering (het is daar moeilijk om aan je ontwikkeltaken te werken)

9 Recidive onder jongeren http://www.wodc.nl/onderzoek/cijfers-en- prognoses/Recidive-monitor/Repris/index.aspx Statische risico factoren : Leeftijd, aantal delicten in het verleden, leeftijd eerste delict Deze zijn dus niet meer veranderbaar of beïnvloedbaar

10 Recidive onder jongeren Komt veel voor Meer dan bij volwassenen Is de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven Terugdringen recidive is hoofddoel binnen de strafketen

11 Risico taxatie

12 Ontwikkeling risicotaxatie instrumenten 1 e generatie: Klinische blik 2 e generatie: Gestructureerde risicotaxatie met statische factoren 3 e generatie: Gestructureerde risicotaxatie met statische factoren en dynamische factoren 4 e generatie: Gestructureerde risicotaxatie met statische factoren en dynamische factoren en beschermende factoren 5 e generatie: Gestructureerde risicotaxatie met statische factoren en dynamische factoren en beschermende factoren en casemanagement

13 Met behulp van de LIJ systematiek Vooraan in de keten Politie: uitdraai van aanwezige statische factoren in de ict van de politie. Onderscheidt in Hoog en Laag risico Algemeen Risico profiel (ARR) met AUC van 0,70. eerdere politieregistraties in de volgende rollen: verdachte diefstal, verdachte geweldsdelict, verdachte overige delicten, betrokken, getuige, overige rollen; eerdere Halt-afdoeningen; zwaarte en aard van het huidige delict; geslacht; leeftijd tijdens het delict; culturele achtergrond. Dan besluit wat te doen

14

15 Categorieën politie ARR Percentage categorieën Recidivekans per categorie

16 Laag risico: Niks doen óf Halt afdoening 30% van de jeugdigen bij de politie vallen in de lage risico categorie Laag risico = 25% kans op recidive Laag risico en licht delict: Niks doen Laagrisico en Haltwaardig delict: Halt Halt is gericht op schade herstel dus bijv. bij alarmnummers bellen, vandalisme ed. Effect van Halt op recidive? Wat denken jullie?

17 Als er een midden of hoog risico is Midden en Hoog: Sociale factoren analyseren door school te bellen, ouders te spreken e.d. Zijn daar meer problemen: Grondig kijken, diepte interviews waarna je 127 vragen kunt beantwoorden in instrument (2b)

18

19

20

21

22

23 Hebben we hier een risicofactor te pakken?

24

25 Jeugd Volwassenen 1. Delictgeschiedenis 2. Huidige / laatste delict en delictpatroon 3. Huisvesting en wonen 4. Opleiding werk en leren 5. Inkomen en omgaan met geld 6. Relaties met partner, gezin en familie 7. Vrienden, kennissen en vrijetijdsbesteding 8. Druggebruik 9. Alcoholgebruik 10. Geestelijke gezondheid 11. Denkpatronen, gedrag en vaardigheden 12. Houding

26 Je kan persoon A toch niet met persoon B vergelijken Gelukkig zijn er mensen die precies weten wat je tegen recidive kunt doen….maar mevrouw helder is niet zo heldermaar mevrouw helder is niet zo helder

27 Waarom oververtegenwoordiging jonge marokkanen in JJI’s?

28 1.In Marokkaanse gezinnen komt meer kindermishandeling voor: http://www.volkskrant.nl/leven/marokkaanse-geweldpleger- vaak-zelf-thuis-mishandeld~a3411429/ 2. Lees de redenen waardoor er meer kindermishandeling is in Marokkaanse gezinnen 3.Jong zijn is een risicofactor: Meer kinderen vanuit Marokkaanse gezinnen 4.Stigmatisering?

29 Evalueren Module: Je weet wat je waarom en hoe wel en niet met jongeren en hun omgeving moet aanvangen om ze binnen het kader van het strafrecht niet opnieuw met het strafrecht in aanraking te laten komen Deze les: Je weet waarom risico taxatie belangrijk is voor het bovenstaande doel en wie in de jeugdstrafrechtketen daar op welke manier mee bezig is en je kunt het geleerde ook zelf toepassen in een voorbeeld

30 Volgende week 1. Risicobeginsel: wie (interventie afhankelijk van recidiverisico) 2. Behoeftebeginsel: wat (veranderbare factoren) 3. Responsiviteit: hoe (motivatie, leerstijl en (on-)mogelijkheden hiervan te profiteren) 4. Behandelmodaliteit (evidencebased) 5. Programma-integriteit (getoetste theorie uitgevoerd volgens programma) 6. Professionaliteit: (opleiding, training inter- en supervisie)


Download ppt "Jeugd in het Strafrechtelijk kader Les 2, deel 2."

Verwante presentaties


Ads door Google