De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Terminologie verrijkt7:175 (1) BW: Schenking is de overeenkomst om niet, die ertoe strekt dat de ene partij, de schenker, ten koste van eigen vermogen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Terminologie verrijkt7:175 (1) BW: Schenking is de overeenkomst om niet, die ertoe strekt dat de ene partij, de schenker, ten koste van eigen vermogen."— Transcript van de presentatie:

1 1 Terminologie verrijkt7:175 (1) BW: Schenking is de overeenkomst om niet, die ertoe strekt dat de ene partij, de schenker, ten koste van eigen vermogen de andere partij, de begiftigde, verrijkt. verrijkt7:186 (2) BW: Als gift wordt aangemerkt iedere handeling die ertoe strekt dat degeen die de handeling verricht, een ander ten koste van eigen vermogen verrijkt.

2 2 Kenmerken Verarming bij schenker, verrijking bij begiftigde Bevoordelingsbedoeling Overeenkomst Om niet Verarming bij schenker, verrijking bij begiftigde Bevoordelingsbedoeling GiftSchenking

3 3 Vormvereisten wanneer vorm in acht nemen? Voor levering notariële akte vereist Voordelen notariële akte Bewijslastverdeling (7:176 BW) Schenking ter zake des doods (7:177 BW) Schenking onder bewind (7:182 BW)

4 4 Schenking en bewind 7:182 NBW Motief: voorbehoud beheer geschonkene Testamentair bewind van overeenkomstige toepassing (afdeling 4.5.7 BW) Strekking bepaalt de rechtsgevolgen Bewind altijd met herroeping?

5 5 Voorwaardelijke schenking Herroeping als zuiver potestatieve ontbindende voorwaarde, zonder terugwerkende kracht Uitdrukkelijk overeenkomen Goederenrechtelijk effect of teruglevering? Herroeping is vormvrij, tenzij … Varianten voorwaardelijke schenkingen: tweetrapsschenking, repeterende schenking etc.

6 6 Gift met tegenprestatie 7:187 BW Geen verschil koop voor onzakelijke prijs - gift onder last Er moet wel van een gift sprake zijn! Schenkingsbewind is niet mogelijk (7:182 BW) Cumulatie wettelijke regelingen 6:215 BW: Voldoet een overeenkomst aan de omschrijving van twee of meer door de wet geregelde bijzondere soorten van overeenkomsten, dan zijn de voor elk van die soorten gegeven bepalingen naast elkaar op de overeenkomst van toepassing, behoudens voor zover deze bepalingen niet wel verenigbaar zijn of de strekking daarvan in verband met de aard van de overeenkomst zich tegen toepassing verzet.


Download ppt "1 Terminologie verrijkt7:175 (1) BW: Schenking is de overeenkomst om niet, die ertoe strekt dat de ene partij, de schenker, ten koste van eigen vermogen."

Verwante presentaties


Ads door Google