De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Red een Kind Opwekking355: Gezang9:1, 2, 3 Jozua2: Psalm44:1, 2 Jozua2:24 Psalm80:1 Psalm80:10 Gezang125:1 + 6 Psalm65:1,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Red een Kind Opwekking355: Gezang9:1, 2, 3 Jozua2: Psalm44:1, 2 Jozua2:24 Psalm80:1 Psalm80:10 Gezang125:1 + 6 Psalm65:1,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Red een Kind Opwekking355: Gezang9:1, 2, 3 Jozua2: Psalm44:1, 2 Jozua2:24 Psalm80:1 Psalm80:10 Gezang125:1 + 6 Psalm65:1, 3 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3

4 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. A. van Vugt uit Eindhoven De collecte is bestemd voor Stichting Redt een Kind. Deze stichting geeft financiële steun aan kinderen in derdewereldlanden. Het is christelijke kinderhulp, gegeven door lokale christelijke organisaties en mensen uit de eigen cultuur. De collecte bij het Avondmaal is bestemd voor de Diaconie.

5 Mededelingen kerkenraad Morgenavond – 13 juni - vergadert de kerkenraad, in aanvang met de diakenen, in de kerk. In deze vergadering zullen we de visitatoren van de classis ontvangen en op de agenda staat voorts de vervulling van de vacatures voor de ambten, de vergadering begint om 20.00 uur. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

6 Agenda 26 juni9:30Kinderclub

7 Deze week zijn jarig: 13 juni:Femke Bareman 14 juni:Ruth de Groot 16 juni:zr Annemiek Slob-van der Lugt 18 juni:Laureen Bruijn br Arjan de Groot

8 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Red een Kind Opwekking355: Gezang9:1, 2, 3 Jozua2: Psalm44:1, 2 Jozua2:24 Psalm80:1 Psalm80:10 Gezang125:1 + 6 Psalm65:1, 3 Gezang182E:Amen

9 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Red een Kind Opwekking355: Gezang9:1, 2, 3 Jozua2: Psalm44:1, 2 Jozua2:24 Psalm80:1 Psalm80:10 Gezang125:1 + 6 Psalm65:1, 3 Gezang182E:Amen

10 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Red een Kind Opwekking355: Gezang9:1, 2, 3 Jozua2: Psalm44:1, 2 Jozua2:24 Psalm80:1 Psalm80:10 Gezang125:1 + 6 Psalm65:1, 3 Gezang182E:Amen

11 Opwekking 355

12

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Red een Kind Opwekking355: Gezang9:1, 2, 3 Jozua2: Psalm44:1, 2 Jozua2:24 Psalm80:1 Psalm80:10 Gezang125:1 + 6 Psalm65:1, 3 Gezang182E:Amen

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Red een Kind Opwekking355: Gezang9:1, 2, 3 Jozua2: Psalm44:1, 2 Jozua2:24 Psalm80:1 Psalm80:10 Gezang125:1 + 6 Psalm65:1, 3 Gezang182E:Amen

15 Gezang 9: 1 - 3 1 Wees eerlijk, doe de mensen recht, geen aanzien van persoon. Trek geen partij voor arm of rijk, houd hart en handen schoon. Ik ben de HEER.

16 Gezang 9: 1 - 3 2 Wees open naar uw broeder toe en strooi geen lasterpraat, leg onderling geschillen bij, wees trouw, pleeg geen verraad. Ik ben de HEER.

17 Gezang 9: 1 - 3 3 Wees niet haatdragend in uw hart en wijs elkaar terecht. Heb lief de ander als uzelf; hoor wat uw Rechter zegt. Ik ben de HEER.

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Red een Kind Opwekking355: Gezang9:1, 2, 3 Jozua2: Psalm44:1, 2 Jozua2:24 Psalm80:1 Psalm80:10 Gezang125:1 + 6 Psalm65:1, 3 Gezang182E:Amen

19 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Red een Kind Opwekking355: Gezang9:1, 2, 3 Jozua2: Psalm44:1, 2 Jozua2:24 Psalm80:1 Psalm80:10 Gezang125:1 + 6 Psalm65:1, 3 Gezang182E:Amen

20 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Red een Kind Opwekking355: Gezang9:1, 2, 3 Jozua2: Psalm44:1, 2 Jozua2:24 Psalm80:1 Psalm80:10 Gezang125:1 + 6 Psalm65:1, 3 Gezang182E:Amen

21 Psalm 44: 1, 2 1 Wij hoorden, Heer, met eigen oren wat U gedaan hebt lang tevoren: U gaf ons voorgeslacht dit land, U zelf hebt het daarin geplant. Geen eigen zwaard, geen eigen kracht deed hen de volkeren verjagen. Het was uw rechterhand, uw macht: U had in hen een welbehagen.

22 Psalm 44: 1, 2 2 U, Here God, U bent mijn Koning: maak Jakob vrij vanuit uw woning. Met U slaan wij de vijand neer, wij strijden in uw naam, o Heer. Geen boog of zwaard heeft ons bevrijd, wij zijn gered door uw vermogen. Wij roemen in de Heer altijd, wij zullen steeds uw naam verhogen.

23 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Red een Kind Opwekking355: Gezang9:1, 2, 3 Jozua2: Psalm44:1, 2 Jozua2:24 Psalm80:1 Psalm80:10 Gezang125:1 + 6 Psalm65:1, 3 Gezang182E:Amen

24 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Red een Kind Opwekking355: Gezang9:1, 2, 3 Jozua2: Psalm44:1, 2 Jozua2:24 Psalm80:1 Psalm80:10 Gezang125:1 + 6 Psalm65:1, 3 Gezang182E:Amen

25

26

27

28

29

30

31 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Red een Kind Opwekking355: Gezang9:1, 2, 3 Jozua2: Psalm44:1, 2 Jozua2:24 Psalm80:1 Psalm80:10 Gezang125:1 + 6 Psalm65:1, 3 Gezang182E:Amen

32 Psalm 80: 1 1 O herder, die uw volk wilt leiden, als schapen Israël wilt weiden, die Jozef als uw kudde hoedt, verhoor ons, HERE, wees ons goed. Gij, die uw troon op cherubs sticht, verschijn ons in uw blinkend licht.

33 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Red een Kind Opwekking355: Gezang9:1, 2, 3 Jozua2: Psalm44:1, 2 Jozua2:24 Psalm80:1 Psalm80:10 Gezang125:1 + 6 Psalm65:1, 3 Gezang182E:Amen

34

35

36

37

38

39

40 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Red een Kind Opwekking355: Gezang9:1, 2, 3 Jozua2: Psalm44:1, 2 Jozua2:24 Psalm80:1 Psalm80:10 Gezang125:1 + 6 Psalm65:1, 3 Gezang182E:Amen

41 Psalm 80: 10 10 Doe ons uw kracht ten leven blijken, dan zullen wij van U niet wijken. Dan wordt uw naam door ons geëerd, o HEER, die alle ding regeert. Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht.

42 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Red een Kind Opwekking355: Gezang9:1, 2, 3 Jozua2: Psalm44:1, 2 Jozua2:24 Psalm80:1 Psalm80:10 Gezang125:1 + 6 Psalm65:1, 3 Gezang182E:Amen

43 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Red een Kind Opwekking355: Gezang9:1, 2, 3 Jozua2: Psalm44:1, 2 Jozua2:24 Psalm80:1 Psalm80:10 Gezang125:1 + 6 Psalm65:1, 3 Gezang182E:Amen

44 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Red een Kind Opwekking355: Gezang9:1, 2, 3 Jozua2: Psalm44:1, 2 Jozua2:24 Psalm80:1 Psalm80:10 Gezang125:1 + 6 Psalm65:1, 3 Gezang182E:Amen

45 Gezang 125, NG65: 1 1 Alles in allen zult Gij voor ons zijn. Een voorsmaak mogen wij van U ontvangen. Allen die naar U uitzien met verlangen, zult Gij verzadigen met brood en wijn.

46 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Red een Kind Opwekking355: Gezang9:1, 2, 3 Jozua2: Psalm44:1, 2 Jozua2:24 Psalm80:1 Psalm80:10 Gezang125:1 + 6 Psalm65:1, 3 Gezang182E:Amen

47 Psalmen voor Nu 22 1 Ik sta alleen, want u bent weggegaan. Mijn God, mijn God, waarom? U bent mijn redding, maar niet hier en nu. Waar bent u dan? Te ver bij mij vandaan. Ik roep u na, mijn God, Ik roep uw naam steeds weer. U antwoordt niet. U kent mij nu niet meer.

48 Psalmen voor Nu 22 2 Toch, u alleen bent God. U haat het kwaad. Terecht houdt Israël u hoog. Hun lofzang is uw heiligdom. Mijn vader zei dat hij u had vertrouwd en dat u hielp. En ook zijn vader riep u en hij werd gered. Voor hen was u betrouwbaar, Heer.

49 Psalmen voor Nu 22 3 Maar ik ben niets en kan ook niets meer doen. Ik word bespot. En hoe! Wie mij ziet, lacht en haalt de schouders op, Die kijkt me na en zegt: “Dat gaat goed fout. Hij sleept zich voort, naar God, die zou zijn redding zijn. Als God iets doet, als hij nog van hem houdt.”

50 Psalmen voor Nu 22 4 Toch haalde u mij uit de moederschoot. Toch legde u mij aan haar borst. Ik was er en ik was van u. Mijn moeder heeft mij aan u toevertrouwd. U bent mijn God. Dus blijf niet langer weg. Mijn God, ik ben zo bang en niemand helpt me. Help mij dan.

51 Psalmen voor Nu 22 5 Een kudde stieren drijft me in het nauw. Ze zijn te sterk en met te veel. Een overmacht, ze laten mij niet gaan, maar doen hun bek wijd open als een leeuw, een leeuw die, klaar om toe te slaan, eerst brult voordat hij springt, voor hij zijn prooi verslindt.

52 Psalmen voor Nu 22 6 Ik ben als water dat is weggegooid, Een lichaam, helemaal ontwricht, Een hart dat smelt als was. Niet meer. Mijn keel is als een scherf zo uitgedroogd. Mijn tong kleeft in mijn mond. Mijn God, u legt me in het doodsstof neer.

53 Psalmen voor Nu 22 7 Een goddeloze bende jaagt me op. Als honden sluiten ze mij in. Zij zijn op jacht. Ik ben hun prooi. Ik word aan handen en aan voeten vastgezet. Mijn dagen zijn geteld. Dat zien zij ook. Mijn kleren hebben zij alvast verdeeld.

54 Psalmen voor Nu 22 8 En u, Heer, u blijft zo lang zo ver weg. U bent mijn kracht. Red mij, kom snel. Eén leven heb ik maar. Als u niet helpt, dan sterf ik zeker door het grof geweld van honden, leeuwen, stieren. Help!

55 Psalmen voor Nu 22 9 Ik werd door u gehoord. Mijn God, mijn God heeft mij geantwoord. Ik werd door u gehoord. Mijn God, mijn God heeft mij geantwoord. Ik werd door u gehoord. Mijn God, mijn God heeft mij geantwoord.

56 Psalmen voor Nu 22 10 En dus, wanneer ik over u vertel, noem ik u trouw en goed. Mijn broers en zussen, Jacob, Israël, toon diep ontzag voor God, geef hem de eer, want God zwijgt niemand dood. God is niet blind, niet doof. Hij hoort mijn stem. Hij antwoordt als ik roep.

57 Psalmen voor Nu 22 11 Mijn Heer wanneer ik in de tempel ben, dan kom ik mijn beloften na. U doet, u deed, u heeft gedaan en dus schreef ik een psalm. Wie honger had, heeft nu genoeg. Wie zoekt, vindt veel. Wie schreeuwt om God, zingt ooit een lied. Geluk met jou. Het ga je goed.

58 Psalmen voor Nu 22 12 Laat alle mensen horen wat ik zeg: “Ga nu naar God terug. Buig diep voor hem, kniel voor de koning neer, want God regeert. De wereld is van hem.” De Heer geeft straks een feest en dan komt iedereen. Iedereen buigt, knielt voor de koning neer.

59 Psalmen voor Nu 22 13 Dit geldt voor iedereen, voor arm en rijk, voor wie op weg zijn naar de dood, ze geven alle eer aan God. Hun kind’ren dienen hem en zij vertellen alles door, dus iedereen weet wie God is en wat hij deed. Ze zingen: “God heeft het volbracht.”

60 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Red een Kind Opwekking355: Gezang9:1, 2, 3 Jozua2: Psalm44:1, 2 Jozua2:24 Psalm80:1 Psalm80:10 Gezang125:1 + 6 Psalm65:1, 3 Gezang182E:Amen

61 Gezang 125, NG65: 6 6 Allen die Gij vernieuwt bij brood en wijn, allen die door de Geest zich laten leiden, zij allen zullen zich in U verblijden: alles in allen zult Gij voor ons zijn.

62 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Red een Kind Opwekking355: Gezang9:1, 2, 3 Jozua2: Psalm44:1, 2 Jozua2:24 Psalm80:1 Psalm80:10 Gezang125:1 + 6 Psalm65:1, 3 Gezang182E:Amen

63 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Red een Kind Opwekking355: Gezang9:1, 2, 3 Jozua2: Psalm44:1, 2 Jozua2:24 Psalm80:1 Psalm80:10 Gezang125:1 + 6 Psalm65:1, 3 Gezang182E:Amen

64 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Red een Kind Opwekking355: Gezang9:1, 2, 3 Jozua2: Psalm44:1, 2 Jozua2:24 Psalm80:1 Psalm80:10 Gezang125:1 + 6 Psalm65:1, 3 Gezang182E:Amen

65 Psalm 65: 1, 3 1 De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag. Daar zal men U, o God, betalen geloften dag aan dag. U hoort hen die uw heil verwachten, o Hoorder van ’t gebed. Zo naderen al de geslachten tot U, die ’t leven redt.

66 Psalm 65: 1, 3 3 Daar worden wij door U verzadigd met heil voor ons bereid. U antwoordt ons met grote daden in uw gerechtigheid. God van ons heil, o vast vertrouwen van ieder volk en land, de verste volkeren aanschouwen de werken van uw hand.

67 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Red een Kind Opwekking355: Gezang9:1, 2, 3 Jozua2: Psalm44:1, 2 Jozua2:24 Psalm80:1 Psalm80:10 Gezang125:1 + 6 Psalm65:1, 3 Gezang182E:Amen

68 Gezang 182E 4-stemmig

69 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Red een Kind Opwekking355: Gezang9:1, 2, 3 Jozua2: Psalm44:1, 2 Jozua2:24 Psalm80:1 Psalm80:10 Gezang125:1 + 6 Psalm65:1, 3 Gezang182E:Amen

70


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Red een Kind Opwekking355: Gezang9:1, 2, 3 Jozua2: Psalm44:1, 2 Jozua2:24 Psalm80:1 Psalm80:10 Gezang125:1 + 6 Psalm65:1,"

Verwante presentaties


Ads door Google