De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. A. J. Haak voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 328 Na de zegen Ps. 97: 1, 5 Schriftlezing: Joh 15: 9 - 17 Tekst: Joh 15: 9 -

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. A. J. Haak voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 328 Na de zegen Ps. 97: 1, 5 Schriftlezing: Joh 15: 9 - 17 Tekst: Joh 15: 9 -"— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. A. J. Haak voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 328 Na de zegen Ps. 97: 1, 5 Schriftlezing: Joh 15: 9 - 17 Tekst: Joh 15: 9 - 17

2 Foto impressie kamp 2013 6 kamp

3 Foto impressie kamp 2013 6 kamp

4 Foto impressie kamp 2013 6 kamp

5 Foto impressie kamp 2013 6 kamp

6 Foto impressie kamp 2013 Ochtend gymnastiek 07:30 uur

7 Foto impressie kamp 2013 Ochtend gymnastiek 07:30 uuur

8 Foto impressie kamp 2013 Werk aan thema muziek

9 Foto impressie kamp 2013 Werk aan thema muziek

10 Foto impressie kamp 2013 Werk aan thema muziek

11 Foto impressie kamp 2013 Werk aan thema muziek

12 Foto impressie kamp 2013

13 BIJBELKRING Mariënberg bestaat 40 jaar! Dat vieren wij D.V. op vrijdag 17 mei vanaf 19.30 uur met een “Sing-in” in de GKV Mariënberg.

14 Voor meer informatie, kijk op: www.zendingszondag.nl Locatie : Camping De Oldemeyer Aanvang : 14:30 – 02/06/2013 voor en na de dienst ontmoeting Locatie : Camping De Oldemeyer Aanvang : 14:30 – 02/06/2013 voor en na de dienst ontmoeting Gezamenlijke openlucht kerkdienst in het kader van zending en hulpverlening van de acht GKv gemeenten in de classis Hardenberg. In samenwerking met:

15

16 Bangladesh Noord-Korea Somalië Mali Jemen Irak Saoedi-Arabië Iran Syrië

17 Wat is er toch aan de hand In al die landen?

18 Denk alsjeblieft aan ons… Kom vrijdag 24 mei in de Sjaloomkerk als je het wilt weten…

19 24 mei: nacht van gebed Speciaal voor de kinderen: Avond van gebed, in de Sjaloomkerk Aanvang: 18:30 Voor volwassenen begint de Nacht van Gebed om 22 uur; De Kolk 3, Hardenberg

20 In deze dienst zal Ds. A. J. Haak voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 328 Na de zegen Ps. 97: 1, 5 Schriftlezing: Joh 15: 9 - 17 Tekst: Joh 15: 9 - 17

21  Votum en zegengroet  Ps.97: 1, 5  Lezen van de wet  Gz.156  Gebed  Lezen:Joh 15: 9 - 17  Ps.116: 1, 3, 7, 10  Preek  Lb.477: 1, 2 Voor de dienst: Lb. 328

22 Vers 1 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven. Liedboek 328:

23 Vers 2 Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid. 't Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten. Liedboek 328:

24 Vers 3 O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren, maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen. Liedboek 328:

25 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps.97: 1, 5  Lezen van de wet  Gz.156  Gebed  Lezen:Joh 15: 9 - 17  Ps.116: 1, 3, 7, 10  Preek  Lb.477: 1, 2

26  Votum en zegengroet  Ps.97: 1, 5  Lezen van de wet  Gz.156  Gebed  Lezen:Joh 15: 9 - 17  Ps.116: 1, 3, 7, 10  Preek  Lb.477: 1, 2

27  Votum en zegengroet  Ps.97: 1, 5  Lezen van de wet  Gz.156  Gebed  Lezen:Joh 15: 9 - 17  Ps.116: 1, 3, 7, 10  Preek  Lb.477: 1, 2

28 Vers 1 De HEER alleen regeert, als Koning hoog geëerd tot aan de verste stranden. Verheugt u alle landen. Hij hult zijn majesteit in wolk en donkerheid. Zijn troon staat vast en hecht, gegrond op heilig recht en op gerechtigheid. Psalm 97

29 Vers 5 U, die de HEER bemint, bij Hem bescherming vindt, als goddelozen woeden, wilt voor het kwaad u hoeden. 't Is God die vreugde spreidt voor wie zijn naam belijdt. U, die oprecht gelooft, nooit wordt uw licht gedoofd. Weest in de HEER verblijd. Psalm 97

30  Votum en zegengroet  Ps.97: 1, 5  Lezen van de wet  Gz.156  Gebed  Lezen:Joh 15: 9 - 17  Ps.116: 1, 3, 7, 10  Preek  Lb.477: 1, 2

31  Votum en zegengroet  Ps.97: 1, 5  Lezen van de wet  Gz.156  Gebed  Lezen:Joh 15: 9 - 17  Ps.116: 1, 3, 7, 10  Preek  Lb.477: 1, 2

32 Vers 1 Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart. Gezang 156:

33 Vers 2 Met Uw liefde Heer, kom mij tegemoet nu ik mij tot U keer, en maak alles goed. Gezang 156:

34 Vers 3 Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn. Gezang 156:

35 Vers 4 Jezus op Uw woord vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort mijn bede tot U. Gezang 156:

36  Votum en zegengroet  Ps.97: 1, 5  Lezen van de wet  Gz.156  Gebed  Lezen:Joh 15: 9 - 17  Ps.116: 1, 3, 7, 10  Preek  Lb.477: 1, 2

37  Votum en zegengroet  Ps.97: 1, 5  Lezen van de wet  Gz.156  Gebed  Lezen:Joh 15: 9 - 17  Ps.116: 1, 3, 7, 10  Preek  Lb.477: 1, 2

38  Votum en zegengroet  Ps.97: 1, 5  Lezen van de wet  Gz.156  Gebed  Lezen:Joh 15: 9 - 17  Ps.116: 1, 3, 7, 10  Preek  Lb.477: 1, 2

39 Vers 1 God heb ik lief, want die getrouwe HEER hoort naar mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, 'k roep tot Hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. Psalm 116:

40 Vers 3 Ik prijs mijn God in zijn rechtvaardigheid. Zijn liefde heeft genadig mij gedragen. Wie weerloos zijn en om ontferming vragen, bewaart de HEER in zijn barmhartigheid. Psalm 116:

41 Vers 7 Goed en getrouw, weldadig is de HEER. Hoe zal ik al zijn gaven Hem vergelden? 'k Zal bij de kelk van heil zijn naam vermelden, ik roep Hem aan en geef Hem lof en eer. Psalm 116:

42 Vers 10 Ik zal met vreugd in 't huis des HEREN gaan, ik zal mijn God naar mijn geloften danken. Jeruzalem, hoor naar die blijde klanken en hef met mij de lof des HEREN aan! Psalm 116:

43 Na de preek: Lb 477: 1, 2

44  Ps.116: 1, 3, 7, 10  Preek  Lb.477: 1, 2  Gebed  Collecte  Gz.141: 1, 2, 3  Zegen

45 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, …….. Liedboek 477 : 1, 2

46 ………… als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja! Liedboek 477 : 1,2

47 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt de zege voor ons verkregen, ………. Liedboek 477 : 1, 2

48 ………….. Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze koning zijn. Halleluja! Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten, dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! Liedboek 477 : 1, 2

49  Ps.116: 1, 3, 7, 10  Preek  Lb.477: 1, 2  Gebed  Collecte  Gz.141: 1, 2, 3  Zegen

50  Vandaag  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e V. S. E.  2 e Rente en aflossing  Gz.141: 1, 2, 3

51  Ps.116: 1, 3, 7, 10  Preek  Lb.477: 1, 2  Gebed  Collecte  Gz.141: 1, 2, 3  Zegen

52 Vers 1 Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. Gezang 141 :

53 Vers 2 Die eeuwig rijke God moog' ons reeds in dit leven een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. Die uit genade ons behoudt te allen tijd, is hier en overal een helper die bevrijdt. Gezang 141 :

54 Vers 3 Lof, eer en prijs zij God, die troont in ‘t licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk. Gezang 141 :

55  Ps.116: 1, 3, 7, 10  Preek  Lb.477: 1, 2  Gebed  Collecte  Gz.141: 1, 2, 3  Zegen

56

57 Tot vanavond om 18.30 Met Ds. J. van Tuil In het Morgenlicht

58 Foto impressie kamp 2013 6 kamp

59 Foto impressie kamp 2013 6 kamp

60 Foto impressie kamp 2013 6 kamp

61 Foto impressie kamp 2013 6 kamp

62 Foto impressie kamp 2013 Ochtend gymnastiek 07:30 uur

63 Foto impressie kamp 2013 Ochtend gymnastiek 07:30 uuur

64 Foto impressie kamp 2013 Werk aan thema muziek

65 Foto impressie kamp 2013 Werk aan thema muziek

66 Foto impressie kamp 2013 Werk aan thema muziek

67 Foto impressie kamp 2013 Werk aan thema muziek

68 Foto impressie kamp 2013


Download ppt "In deze dienst zal Ds. A. J. Haak voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 328 Na de zegen Ps. 97: 1, 5 Schriftlezing: Joh 15: 9 - 17 Tekst: Joh 15: 9 -"

Verwante presentaties


Ads door Google