De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WET WERK EN ZEKERHEID & DE UITZEND-CAO’S 22 MAART 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WET WERK EN ZEKERHEID & DE UITZEND-CAO’S 22 MAART 2014."— Transcript van de presentatie:

1 WET WERK EN ZEKERHEID & DE UITZEND-CAO’S 22 MAART 2014

2 2 23 MAART 2014 1.Oorsprong en doelen van de Wet werk en zekerheid 2.Tijdpad en maatregelen – Juli 2014flexmaatregelen van kracht (muv ketenbep.) – Juli 2015wijziging ontslagrecht, ketenbepaling – Januari 2016stapsgewijs beperking WW-duur 3.Gevolgen voor ABU- en NBBU-cao’s INHOUD

3 3 22 MAART 2014 Komt voort uit het sociaal akkoord Is aanscherping van Wet flex en zekerheid Wetsvoorstel is op 18 februari 2014 met wijziging aangenomen door de Tweede Kamer; nu nog de Eerste Kamer Flex-paragraaf in werking per 1/7/2014, maar ketenbepaling 3-3-2 een jaar later WET WERK EN ZEKERHEID

4 4 22 MAART 2014 Ontslagrecht moet sneller, goedkoper en eerlijker worden. Versterking van de rechtspositie van flexwerkers. De WW moet werkzoekenden ‘activeren’ om ze snel weer aan het werk te krijgen. DOELEN OVERHEID

5 5 22 MAART 2014 DOELEN WWZ

6 6 22 MAART 2014 1 juli 2014 - Flex-maatregelen van kracht – Betere ontslagbescherming voor werknemers die via payrolling werken (o.a. afspiegeling, herplaatsing) – Oproep / 0-uren contracten aan banden Max 26 weken uitsluiting doorbetalingsverplichting Uitzendbeding maximaal 78 weken bij cao – Verplicht aanzeggen van beëindiging (een maand van tevoren) bij contracten van 6 maanden of langer: – Geen proeftijd bij contracten korter dan 6 maanden – Geen concurrentiebeding bij contracten voor bepaalde tijd TIJDPAD EN MAATREGELEN

7 7 22 MAART 2014 1 juli 2015 - Wijziging ketenbepaling Na maximaal 3 tijdelijke contracten in 2 jaar recht op vaste aanstelling Doortellen gedurende 6 maanden (nu 3) Uitzondering: uitzendburo’s in cao maximaal 6 contracten in 4 jaar TIJDPAD EN MAATREGELEN

8 8 22 MAART 2014 1 juli 2015 - Wijziging ontslagrecht – Transitievergoeding na 2 jaar arbeidsovereenkomst, opbouw 1/3 maand p.j.; na tien jaar 1/2 maand p.j. maximaal € 75.000 of een jaarsalaris – Ontslag op bedrijfseconomische gronden via het UWV – Ontslag op persoonlijke gronden via de kantonrechter – Vaststellingsovereenkomst blijft mogelijk – Preventieve toetsing blijft in tact – Langer dan een half jaar in de WW, dan is alle beschikbare werk ‘passende arbeid’ TIJDPAD EN MAATREGELEN

9 9 22 MAART 2014 1 januari 2016 - Beperking WW-duur Maximale duur gaat in stappen van 38 maanden naar 24 in 2019 (1 maand eraf per kwartaal) Opbouw 1 mnd/jr en na 10 jr ½ mnd/jr Sociale partners kunnen aanvullen via cao- afspraken tot 38 maanden en nemen de regie op uitvoering en reïntegratie TIJDPAD EN MAATREGELEN

10 10 22 MAART 2014 AFBOUW WW NAAR 24 MND

11 11 22 MAART 2014 Uitsluiting betalingsverplichting Nu 26 wkn; bij cao mag afwijken onbeperkt. Dit wordt maximaal 78 weken waarbinnen onbeperkt aantal uitzendcontracten mag. ABU-cao: fase A = 78 weken = straks wet. NBBU-cao: fase 1 + 2 = 130 wkn = te lang. GEVOLGEN UITZENDCAO’S

12 12 22 MAART 2014 Ketenbepaling van 3-3-3 naar 3-2-6 Nu mag afwijken bij cao onbeperkt; straks uitzenden maximaal 6 contracten in 4 jaar. ABU-cao fase B: nu max 8 in 24 mndn, moet naar maximaal 6 contracten. NBBU-cao fase 3: maximaal 4 contracten in 52 weken, dat kan evt. zo blijven. GEVOLGEN UITZEND-CAO’S

13 13 22 MAART 2014 Ketenbepaling van 3-3-3 naar 3-2-6 Termijn voor doortellen van contracten wordt verlengd van 3 mndn naar 26 weken Zowel in de ABU-cao als in de NBBU-cao staan bepalingen op basis van huidige termijnen, o.a. m.b.t. doorstromen fases. Die bepalingen moeten aangepast. Overgangstermijn tot 1-7-2016 GEVOLGEN UITZENDCAO’S

14 14 22 MAART 2014 Proeftijd Verboden als de arbeidsovereenkomst korter duurt dan 6 maanden en bij opvolgende contracten in dezelfde functie Beide cao’s moeten aangepast mbt de proeftijd bij een contract van tenminste 3 maanden; dat wordt 6 maanden. GEVOLGEN UITZENDCAO’S

15 15 22 MAART 2014 Aanzegtermijn bij beëindiging Straks een maand bij tijdelijke contracten van 6 maanden of langer. Dat geldt ook voor opvolgende contracten van 6 maanden of langer. ABU-cao hanteert nu 28 dagen. NBBU-cao zegt er nix over. GEVOLGEN UITZEND-CAO’S

16 16 22 MAART 2014 Transitievergoeding Wettelijk voor iedereen met minimaal 2 jaar dienstverband, bedoeld voor VWNW. Iedereen = óók uitzendkrachten Bij cao mag worden afgeweken van de bij wet bepaalde vergoeding. Dan ‘gelijkwaardige’ voorziening; dat moet nog duidelijk worden. GEVOLGEN UITZEND-CAO’S

17 17 22 MAART 2014 AOW-ers NBBU-cao heeft aparte 65-plus bepalingen; de wet maakt geen leeftijdsonderscheid. Periodes NBBU-cao moeten aangepast aan nieuwe wet: 78 weken voorafgaand aan ketenbepaling, totale fasensysteem max 78 wkn + 4 jaar = 286 weken (nu 364 wkn). GEVOLGEN UITZEND-CAO’S

18 18 22 MAART 2014 VRAGEN?

19 19 22 maart 2014


Download ppt "WET WERK EN ZEKERHEID & DE UITZEND-CAO’S 22 MAART 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google