De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatieverslag coördinator ouderensteunpunten gemeente Landerd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatieverslag coördinator ouderensteunpunten gemeente Landerd."— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatieverslag coördinator ouderensteunpunten gemeente Landerd

2 Korte historie 2004: Steunpuntenbeleid Landerd 2005: Coördinator ouderensteunpunten begin 2007: Verslag Evaluatie steunpuntenbeleid eind 2008: Evaluatie steunpuntenbeleid (schriftelijk) 2009: Nu uitgebreide evaluatie en toelichting - Ria Richters

3 Evaluatieverslag coördinator ouderensteunpunten gemeente Landerd Taken coördinator 1. Signaleren van lacunes en knelpunten in het aanbod van activiteiten 2. Inventariseren van de vraag naar activiteiten 3. Deze lacunes en de vraag afstemmen met het aanbod 4. Coördineren van welzijnsactiviteiten en ondersteunen van vrijwilligers 5. Bekendheid geven aan de steunpunten en de daarin geboden activiteiten voor diverse doelgroepen 6. Ouderen wegwijs maken en informeren over activiteiten en voorzieningen op het gebied van welzijn, wonen en zorg door persoonlijke en groepsgewijze informatieverstrekking: verlengstuk WMO

4 Evaluatieverslag coördinator ouderensteunpunten gemeente Landerd Gevolgde werkwijze Bezoeken van activiteiten / Gesprekken met ouderen Organiseren van informatiebijeenkomsten Samenwerking professionele en vrijwillige ouderenorganisaties Uitgeven van vragenlijsten Individuele contacten n.a.v. de vragenlijsten Informatieverstrekking: − Persoonlijk − Schriftelijk − Groepsgewijs

5 Evaluatieverslag coördinator ouderensteunpunten gemeente Landerd onder andere…. Groot aantal deelnemers bij ‘Op de koffie…’ bijeenkomsten Steeds meer mensen weten de weg naar de coördinator én de samenwerkende organisaties te vinden Merkbaar kortere lijnen bij alle betrokkenen Start diverse activiteiten n.a.v. signaal of vraag van ouderen of ouderenorganisatie Behaalde resultaten

6 Evaluatieverslag coördinator ouderensteunpunten gemeente Landerd Conclusies 1. Gekozen methodiek werkt positief 2. Locaties 3. Samenwerking is essentieel 4. Vragenlijsten zijn een uitstekend instrument 5. “Op de koffie…” voorziet in behoefte 6. Coördinator is ‘linking pin’ bij bestrijding eenzaamheid 7. Rol coördinator ‘De Ontmoeting’ benutten 8. Profilering ouderenorganisaties

7 Evaluatieverslag coördinator ouderensteunpunten gemeente Landerd Aanbevelingen Steunpuntcoördinator ook ná 2009 inzetten Meer outreachend (kwetsbare ouderen) Communicatiemiddelen uitbreiden Voortzetten “Op de koffie…” Bekendheid coördinator vergroten “De Ontmoeting” doorzetten en uitbreiden Blijven versterken netwerk en zoeken naar nieuwe mogelijkheden om vragen te beantwoorden

8 Evaluatieverslag coördinator ouderensteunpunten gemeente Landerd Toekomst ouderensteunpunten Contract coördinator voortzetten vanwege essentiële rol in het ouderenwerk Inspelen op ontwikkelingen zoals: veranderende wet- en regelgeving vergrijzing

9 Evaluatieverslag coördinator ouderensteunpunten gemeente Landerd Ruimte voor het stellen van vragen Namens de samenwerkende organisaties: bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Evaluatieverslag coördinator ouderensteunpunten gemeente Landerd."

Verwante presentaties


Ads door Google