De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brief aan de Galaten -32- Vrijheid in genade. Wij hebben in Christus Jezus eonisch leven: Hoe?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brief aan de Galaten -32- Vrijheid in genade. Wij hebben in Christus Jezus eonisch leven: Hoe?"— Transcript van de presentatie:

1 Brief aan de Galaten -32- Vrijheid in genade

2 Wij hebben in Christus Jezus eonisch leven: Hoe?

3 Wij hebben in Christus Jezus eonisch leven: Als genadegeschenk! Romeinen 6:23

4 Wij hebben in Christus Jezus eonisch leven! Beloofd door God vóór eonische tijden! Titus 1:2

5 5:1 Voor de vrijheid maakt Christus ons vrij! Staat dan vast en laat jullie niet weer in het juk van slavernij vastzetten. maar vanwege de binnengesmokkelde valse broeders - die binnen kwamen om onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, te bespieden, om ons tot slavernij te brengen 2:4

6 5:1 Voor de vrijheid maakt Christus ons vrij! Staat dan vast en laat jullie niet weer in het juk van slavernij vastzetten. Vrijheid: in Christus Jezus vrij van voorschriften, rituelen, sacramenten, werken, offers, sabbatten, feestdagen. Christus: doeleinde (voleinding) van de wet - Romeinen 10:4

7 5:1 Voor de vrijheid maakt Christus ons vrij! Staat dan vast en laat jullie niet weer in het juk van slavernij vastzetten. Vrijheid: Hij maakt ons vrij degenen die een vorm van godsvrucht hebben, die de kracht ervan loochenen (vinden rituelen, geboden en feestdagen belangrijk)  vervolgen de vrije gelovigen

8 5:1 Voor de vrijheid maakt Christus ons vrij! Staat dan vast en laat jullie niet weer in het juk van slavernij vastzetten. Vast staan: blijf leven in genade de wettischen zijn in slavernij - Johannes 8:31-38

9 5:2 Zie, ík, Paulus, zeg jullie: indien jullie je ooit laten besnijden, zal Christus jullie in niets baten. Saulus - Paulus: genade – apostelschap energie: opstandingskracht

10 5:2 Zie, ík, Paulus, zeg jullie: indien jullie je ooit laten besnijden, zal Christus jullie in niets baten. wet houden = je laten besnijden praktijk: Christus óf besnijdenis

11 5:3 Ik getuig echter weer aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij schuldenaar is de hele wet te doen. gelovige die zich laat besnijden: * ontkenning van de ontvangen genade * ontkenning van het kruis op Golgotha genade

12 5:3 Ik getuig echter weer aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij schuldenaar is de hele wet te doen. gelovige die zich laat besnijden: * moet heel de wet doen – kan niet * zelfs verschuldigd – doet alsof hij jood is

13 5:3 Ik getuig echter weer aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij schuldenaar is de hele wet te doen. Schaduwen van de Thora: Hebreeën 10:1 Kolossenzen 2:16,17

14 5:4 Onwerkzaam werden jullie gemaakt, weg van Christus, jullie die in wet gerechtvaardigd worden; uit de genade vallen jullie. in wet leven = uit de genade vallen de wet is niet uit geloof – Galaten 3:12

15 5:4 Onwerkzaam werden jullie gemaakt, weg van Christus, jullie die in wet gerechtvaardigd worden; uit de genade vallen jullie. zelf de wet willen leven = Christus’ kracht niet nodig gerechtvaardigd worden: gerechtigheid hebben de wet is niet uit geloof en is niet harmonieus met genade (vergelijk Galaten 3:12 ; Romeinen 4:16)

16 5:4 Onwerkzaam werden jullie gemaakt, weg van Christus, jullie die in wet gerechtvaardigd worden; uit de genade vallen jullie. zelf de wet willen leven = buiten Hem om Alleen in Christus wordt wat de wet eist, bereikt (Romeinen 8:3,4)


Download ppt "Brief aan de Galaten -32- Vrijheid in genade. Wij hebben in Christus Jezus eonisch leven: Hoe?"

Verwante presentaties


Ads door Google